ปุ๋ยกิฟฟารีน โกรแม็กซ์ สูตร 6-20-30

ปุ๋ยกิฟฟารีน โกรแม็กซ์ สูตร 6-20-30

ปุ๋ยกิฟฟารีน โกรแม็กซ์ สูตร 6-20-30

  • ปุ๋ยโกรแม็กซ์ สูตร  6-20-30 

“พัฒนาคุณภาพ ดอก ผล หัว”

  • ใช้เพื่อเพิ่มน้ำหนัก ผล หัว พัฒนาสีดอก เมล็ด และลดความชื้นของเมล็ด หัว
  • เหมาะสำหรับพืชในช่วงพัมนาผลผลิต เช่น ช่วงลงหัว ช่วงติดผล ช่วงติดเมล็ด ช่วงออกดอก
    อัตราการใช้ 100 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก ๆ  7-10 วัน

Read more