ปุ๋ยกิฟฟารีน โกรแม็กซ์ สูตร 15-15-15

ปุ๋ยกิฟฟารีน โกรแม็กซ์ สูตร 15-15-15

ปุ๋ยกิฟฟารีน โกรแม็กซ์ สูตร 15-15-15

“พัฒนาทุกส่วน”ใช้ในระยะดึงยอด แตกกอ สร้างใบให้มีขนาดใหญ่
เหมาะสำหรับระยะแรกของการเจริญเติบโต
อัตราการใช้ 100 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก ๆ  7-10 วัน

Read more