ปุ๋ยกิฟฟารีน ท็อป-เอ็น (30-0-0) ปุ๋ยควบคุมการปลดปล่อย

ปุ๋ยกิฟฟารีน ท็อป-เอ็น (30-0-0) ปุ๋ยควบคุมการปลดปล่อย

ปุ๋ยกิฟฟารีน ท็อป-เอ็น (30-0-0) ปุ๋ยควบคุมการปลดปล่อย

ปุ๋ยกิฟฟารีน

ประเทศไทยปี 2559 มีการนำเข้าปุ๋ยเคมีเป็นมูลค่า 49,301 ล้านบาทในปี 2558 มีปริมาณและมูลค่าการนำเข้าสารกำจัดศัตรูพืช เป็นมูลค่า 19,326 ล้านบาทผลการตรวจเลือดเกษตรกรไทยใน 48 จังหวัดล่าสุดในปี 2556 อยู่ในเกณฑ์น่าห่วง พบว่ากว่า 4 ล้านคนมีความเสี่ยงจะป่วย ปุ๋ยกิฟฟารีน มาจากแนวคิดว่า พืชจะกินอาหารอะไรถึงจะแข็งแรง ในความเป็นจริงพืชกับคน ต้องได้ธาตุอาหารเหมือนกับคนอย่างเหมาะสม

Read more