ปุ๋ยกิฟฟารีนกับพุทรา ติดดอกต่อเนื่อง รสชาติดี กรอบ ลูกไม่แตก

               ปุ๋ยกิฟฟารีนกับพุทรา

ปุ๋ยกิฟฟารีนกับพุทรา ติดดอกต่อเนื่อง รสชาติดี กรอบ ลูกไม่แตก

ปกติการปลูกพุทรา จะเจอปัญหาดอกแห้งและร่วง มีปัญหาเรื่องแมลงเจาะลูก ลูกแตก แต่เมื่อเริ่มใช้ปุ๋ยกิฟฟารีนสามารถลดปัญหาเหล่านี้ได้มาก ไม่ค่อยมีแมลงมารบกวน มีการติดดอกต่อเนื่อง รสชาติดี กรอบ ผิวสวย ลูกไม่แตก เนื้อในแน่น และเก็บผลผลิตได้นาน

Read more