ปุ๋ยกิฟฟารีนกับกุหลาบขายต้น ต้นแข็งแรง ใบเขียว ช่อดอกใหญ่

ปุ๋ยกิฟฟารีนกับกุหลาบ,ปุ๋ยกุหลาบ,ปุ๋ยกิฟฟารีน,ปุ๋ยใส่กุหลาบ,ปุ่ยทำให้ดอกใหญ่           

  ปุ๋ยกิฟฟารีนกับกุหลาบขายต้น ต้นแข็งแรง ใบเขียว ช่อดอกใหญ่ สีดอกสดใส

การผลิตกุหลาบขายต้น

ในปีหนึ่งผลิตประมาณ 60,000 ต้น แบ่งเป็น 2 ชุดคือ ชุดแรกมี 20,000 ต้น ขายช่วงเดือน พย-ธค  สำหรับชุดที่สองจำนวน 40,000 ต้น ขายช่วงเเดือน  ธค-กพ

Read more