ปุ๋ยกิฟฟารีน เกรทวอลล์ Great wall คือ..ธาตุซิลิกอน(Si)

ปุ๋ยกิฟฟารีน เกรทวอลล์ Great wall คือ..ธาตุซิลิกอน(Si)

เกรทวอลล์ Great wall คือ..ธาตุซิลิกอน(Si) ที่พืชสามารถนำมาใช้เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตได้

Read more