ปุ๋ยกิฟฟารีน สารเสริมประสิทธิภาพ เกรทกรีน เกรทกรีนพลัส

ปุ๋ยกิฟฟารีน สารเสริมประสิทธิภาพ เกรทกรีน เกรทกรีนพลัส,สารจับใบ,กิฟฟารีน สารจับใบ,สารเสริมประสิทธิภาพกิฟฟารีน,เกรทกรีนกิฟฟารีน,เกรทกรีนพลัสกิฟฟารีน,Great Green Giffarine, Great Green Plus Giffarine,จับใบ กิฟฟารีน

ปุ๋ยกิฟฟารีน สารเสริมประสิทธิภาพ เกรทกรีน เกรทกรีนพลัส

ปุ๋ยกิฟฟารีน สารเสริมประสิทธิภาพ เกรทกรีน

สารเสริมประสิทธิภาพ คือ

สารที่ช่วยให้ปุ๋ยทางใบ หรือยาป้องกันกำจัดศัตรูพืชต่างๆ เปียกใบ เกาะติด และช่วยให้ปุ๋ยหรือตัวยานั้นๆ ถูกดูดซึมผ่านใบพืชหรือส่วนของลำต้นอย่างรวดเร็ว สารเสริมประสิทธิภาพมีความสำคัญต่อพืชมาก

Read more