ปุ๋ยกิฟฟารีนกับมันสำปะหลัง ต้นแข็งแรง หัวใหญ่ น้ำหนักดี

 

ปุ๋ยกิฟฟารีนกับมันสำปะหลัง ต้นแข็งแรง หัวใหญ่ น้ำหนักดี

มันสำปะหลังเป็นพืชทนแล้ง มหัศจรรย์ ให้ผลผลิตสูง

เพียงแต่ต้องดูแลและให้ปุ๋ยให้ถูกต้อง  ปัญหาเดิม ๆ

ในการผลิตที่เป็นสาเหตุให้ผลผลิตต่ำคือ 2-3 ตันต่อไร่

คือ ปลูกถี่ให้ต้นมันสำปะหลังสูง ไม่ไถพรวนและให้ปุ๋ยไม่ถูกต้อง

Read more