ปุ๋ยกิฟฟารีนกับเห็ดหูหนู เห็ดออกดี ดอกโต แข็งแร็ง

ปุ๋ย,ปุ๋ยกิฟฟารีน,ปุ๋ยเห็ดหูหนู,ปุ๋ยกิฟฟารีนกับเห็ดหูหนู,เห็ดหูหนู,เห็ดหูหนูดอกใหญ่,ปุ๋ยเห็ดเก็บได้นาน,ปุ๋ยเห็ดหูหนูดอกโต,เห็ดหูหนูดอกแข็งแรง,ปุ๋ยเห็ด,ปุ๋ยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต,เกษตรยุคใหม่

 

ปุ๋ยกิฟฟารีนกับเห็ดหูหนู เห็ดออกดี ดอกโต แข็งแร็ง

ขั้นตอนการเพาะเห็ดหูหนู  การปลูกเห็ดหูหนู ให้เห็ดออกดี แข็งแรง ดอกโต เห็ดมีเนื้อไม่นิ่ม และเก็บได้นาน มีวิธีการดูแลรักษาดังนี้  สั่งก้อนเชื้อเห็ดมาพักไว้ที่โรงพักเชื้อประมาณ  35  วัน เมื่อเชื้อเดินเต็มถุงแล้ว ใช้มีดกรีดที่ถุงก้อนเชื้อเห็ด ก้อนหนึ่งกรีด 4 ด้าน ด้านละ 3 แผล  และ นำถุงเห็ดไปแขวนที่โรงเรือน  โดยผูกกับเชือก 9 ก้อน ต่อเชือก 1 เส้น  นับเป็นหนึ่งพวง หนึ่งไม้แขวนเชื้อเห็ดได้ 9 พวง  สำหรับโรงเรือนนี้ มีขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 8 เมตร พื้นที่โรงเห็ด 54 ตารางเมตร  ลงเชื้อเห็ดได้ 3,000 ก้อน  เมื่อนำเชื้อเห็ดเข้าโรงเรือนแล้ว  เอาน้ำราดพื้นให้ชุ่มมาก ๆ หลังจากนั้นจะมีดอกเห็ดเล็ก ๆ ขึ้นตามแผลที่กรีดไว้  ก็จะโชยให้น้ำโดยใช้ฝักบัว  การให้น้ำตอนแรกต้องรดน้ำให้เป็นฝอย  เพื่อไม่ให้น้ำเข้าแผลตามที่กรีดไว้ หลังจากนั้นประมาณ 7 วัน  เห็ดจะพัฒนารูปร่างคล้ายปลิง  ขึ้นตามบาดแผลที่กรีดไว้  จึงทำการให้น้ำเป็นละอองวันละ 2 ครั้ง  ในช่วงเช้ากับเย็น หลังจากนั้นดอกเห็ดเริ่มโตขึ้น  รดน้ำให้ชุ่มมากขึ้นเป็นวันละ 3 ครั้งต่อวัน

Read more