ปุ๋ยกิฟฟารีนกับยาสูบ ต้นแข็งแรง ใบหนา ใบใหญ่

ปุ๋ย,ปุ๋ยกิฟฟารีน,ปุ๋ยกิฟฟารีนกับยาสูบ,ปุ๋ยยาสุบ,ปุ๋ยยาสูบใบไม่เปื่อย,ปุ่ยยาสูบใบไม่หงิก,ปุ๋ยยาสูบ,ปุ๋ยยาสูบใบหนา,ปุ๋ยยาสูบกลิ่นดี สีสวย,ปุ๋ยใบยืดขยายดี

ปุ๋ยกิฟฟารีนกับยาสูบ ต้นแข็งแรง ใบหนา ใบใหญ่ 

 

การใช้ปุุ๋ยกิฟฟารีนกับยาสูบ ให้ต้นแข็งแรง ยาสูบไม่เปื่อย ไม่ยุบ ใบยืดขยายดี ใบอ่อนดี ใบไม่หงิกงอ ใบหนา ใบใหญ่ น้ำหนักดี กลิ่นดี สีสวย  เนื่องจากยาสูบเป็นพืชที่เป็นตัวชี้วัดคุณภาพของปุ๋ยทางใบและระบบการใช้ปุ๋ยทางใบที่ถูกต้อง   ถ้าปุ๋ยคุณภาพต่ำมีคลอไรด์มาก   หรือมีระบบการใช้ปุ๋ยไม่ถูกต้อง เช่น  ใช้ปุ๋ยตัวหน้าสูง ยาวนานเกินไป  ยาสูบจะไม่เข้าสี บ่มไม่สุก  เกษตรกรจะเสียหายได้

Read more