ปุ๋ยกิฟฟารีนกับกระเทียม ต้นสมบูรณ์ น้ำหนักดี กลีบไม่ฝ่อ กลีบแน่นแดง

Fertilizer Giffarine with garlic.,ปุ๋ยกิฟฟารีนกับกระเทียม ต้นสมบูรณ์ น้ำหนักดี กลีบไม่ฝ่อ กลีบแน่นแดงปุ๋ยกิฟฟารีนกับกระเทียม ต้นสมบูรณ์ น้ำหนักดี กลีบไม่ฝ่อ กลีบแน่นแดง

การใช้ปุ๋ยกิฟฟารีนกับกระเทียมให้ต้นสมบูรณ์ น้ำหนักดี กลีบไม่ฝ่อ กลีบแน่นแดง พื้นที่ปลูกกระเทียมทั้งหมด 2 ไร่ แต่ผลผลิตดีเกินคาด ซึ่งก่อนหน้านั้นยังไม่ได้ใช้ปุ๋ยกิฟฟารีน ผลผลิตต่อไร่ประมาณ  4,500-5,000 กิโลกรัมต่อไร่ ถ้า  2  ไร่ก็ประมาณ 9,000  กิโลกรัม  ซึ่งเคยปลูกกระเทียมทุกปีในพื้นที่ 2 ไร่  ไม่เคยได้เกิน 10,000 กิโลกรัม  แต่ปีนี้ใช้ปุ๋ยกิฟฟารีนผลผลิตเกินคาด ได้ถึง 12,000 กิโลกรัม   ถ้าคิเแลี่ยต่อไร่ก็ประมาณ  6,000  กิโลกรัม   รู้สึกประทับใจกับผลผลิตที่ได้ในครั้งนี้   และประทับใจปุ๋ยกิฟฟารีนมาก

Read more