Liquid Iron ปุ๋ยกิฟฟารีน ลิควิด ไอออน ธาตุเหล็ก

Liquid Iron ปุ๋ยกิฟฟารีน

Liquid Iron ปุ๋ยกิฟฟารีน ลิควิด ไอออน ธาตุเหล็ก

ประโยชน์ ลิควิด ไอออน จะช่วยแก้ปัญหาการขาดธาตุเหล็ก โดยพืชจะแสดงอาการยอดเหลือง พืชไม่สามารถใช้ประโยชน์จากธาตุเหล็กในดิน เนื่องจากดินมี พี. เอช. (pH) สูง ดินอยู่ในสภาพเป็นด่าง หรือธาตุเหล็กในดินตก

ตะกอนกับธาตุอื่นทำให้ไม่เป็นประโยชน์ หรือใช้ไอออนเพื่อเพิ่มผลผลิต โดยที่พืชยังไม่แสดอาการขาด โดย ลิควิด ไอออน จะช่วยเสริมประสิทธิภาพของใบในการสังเคราะห์แสง ช่วยในขบวนการหายใจ การสังเคราะห์โปรตีน และการเร่งปฏิกิริยาต่างๆ ในพืชแข็งแรง ใบสีเขียวเข้ม ให้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพดีเยี่ยม

Liquid Iron ปุ๋ยกิฟฟารีน

ธาตุเหล็ก (ลิควิด ไอออน) ประกอบด้วย
Fe EDDHA 3.5 % เป็นเหล้กคีเลทพืชสามารถดูดซึมให้ประโยชน์ได้ 100 %
เหมะสำหรับพ่นทางใบเพิ่มความเขียว
ช่วยในการสังเคราะห์(สร้าง) คลอโรฟิลล์
ช่วยในการสังเคราะห์แสง การหายใจให้กับพืช หากขาดธาตุเหล็ก จะแสดงอาการยอดเหลือง
พ่นในช่วงบำรุงใบ แตกใบอ่อน เพื่อเร่งให้ใบเขียวได้ดีขึ้น เช่นใน ลำใย ทุเรียน เมื่อเริ่มแตกใบอ่อนใช้
ลิขวิด ไอออน อัตรา 30 ซีซี ผสมน้ำ 200 ลิตร
พ่นเพื่อเร่งให้ใบเขียวเร็วขึ้น
ไม้ผลใกล้เก็บเกี่ยวผลผลิตไม่แนะนำเนื่องจากอาจทำให้ผลแตกได้
จากการได้รับสารอาหารและน้ำมากไป (ไม้ผลในช่วงเริ่มสร้างเนื้อ ขยายลูก ใช้ลิขวิด ไอออน 10 ซีซี ห้ามเกิน ต่อน้ำ 200 ลิตร ผสมพ่นรวมกับปุ๋ยสูตรขยายลูก 2 รอบ ช่วยเพิ่ม การเต่ง)
ของลูก หรือ กล่มผักกินใบ ก่อนเก้บเกี่ยวผลผลิต ใช้พ่นทางใบ
ช่วยให้ได้ใบที่เขียว หากพืชเหลือง
ธาตุเหล็กช่วยเพิ่มความเขียวให้กับใบได้เปนอย่างดี

Liquid Iron ปุ๋ยกิฟฟารีน ลิควิด ไอออน

Liquid Iron ปุ๋ยกิฟฟารีน

วิธีการใช้ ลิควิด ไอออน สามารถใช้ได้กับพืชทุกชนิด เพื่อรักษาอาการขาดธาตุเหล็ก
หรือ เพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงของใบ ในกรณีพืชขาดธาตุเหล็ก
แนะนำให้ฉีดทุกระยะการเจริญเติบโต ในกรณีที่ฉีดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
สังเคราะห์แสงของใบให้ฉีดพ่นช่วงระยะแตกใบอ่อน

  • ไม้ผล          เช่น ส้มโอ เงาะ ทุเรียน ลิ้นจี่ ลำไย ส้มเขียวหวาน ลางสาด ลองกอง มะนาว องุ่น แนะนำให้ฉีดพ่น 1-2 ครั้งช่วงการแตกใบอ่อน เพื่อเพิ่มคุณภาพของใบและฟื้นฟูต้นหลังการเก็บเกียว การใช้ ใช้ 3 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร เพื่อทำให้ใบใหม่สมบูรณ์ สีเขียวเข้ม เพิ่มความเป็นประโยชน์ของธาตุแม็กนีเซียมในการสร้างคลอโรฟิลล์ในกรณีขาดธาตุเหล็ก ให้ใช้พ่น ทุก 7-10 วัน ในอัตรา 3 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร
  • ไม้ดอก        เช่น กล้วยไม้ กุหลาบ เยอบีร่า ดาวเรือง จำปี มะลิ เบญจมาศ ฯลฯ ใช้ อัตรา 3 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตรฉีดพ่นทุก 1 เดือน เพื่อเพิ่มคุณภาพของใบและเพิ่มความ เข้มสีของดอกในกรณี ขาดธาตุเหล็ก ให้ใช้ ทุก 7-10 วัน ในอัตรา 3 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร
  • พืชผัก         เช่น ผักคะน้า ผักชี กะหล่ำปลี กะหล่ำดอก คืนช่าย ผักบุ้ง ฯลฯ ใช้อัตรา 3 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก 15 วัน เพื่อเพิ่มความเขียวและประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงในกรณีขาดธาตุเหล็ก ให้ใช้ฉีดพ่น ทุก 7-10 วัน ในอัตรา 3 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร
  • พืชไร่          เช่น มะเขือเทศ ถั่วต่างๆ หอมใหญ่ กระเทียม หอมแดง หอมแบ่ง แตงโม ถั่วฝักยาว พริก ฝ้าย ฯลฯใช้อัตรา 3 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่น ทุก 15 วัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสง เพิ่มความเขียวให้ใบ ในกรณีขาดธาตุเหล็ก ให้ใช้ฉีดพ่น 7-10 วัน ในอัตรา 3 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

Liquid Iron ปุ๋ยกิฟฟารีน

คำแนะนำ ลิควิด ไอออน เป็นธาตุเดี่ยว อยู่ในรูป EDDHA ซึ่งพืชสามารถดูดซึมไปใช้ได้มาก
กว่าเหล็กในรูปคีเลทอื่น จึงไม่ควรใช้มากกว่าคำแนะนำ และไม่ควรใช้พร่ำเพรื่อ เนื่องจากธาตุ
เหล็กเป็นธาตุที่พืชต้องการน้อย ถ้าพืชได้รับมากเกินไป อาจแสดงอาการเป็นพิษได้

ลิควิด ไอออน เป็นธาตุเหล็กธาตุเดียว มีสมบัติเฉพาะไม่สามารถใช้ทดแทนการขาดธาตุอา
หารอื่นได้ สามารถฉีดพ่นร่วมกับปุ๋ยโกรแม็กซ์ โบโร-แคล เม็กก้า-ซิงค์ ไบรท์กรีน หรือแม็ก
นีเซีย ในระยะที่พืชต้องการธาตุนั้นๆได้

ข้อควรระวัง
การฉีดพ่น ลิควิด ไอออน เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงของใบโดยตรง
ไม่แนะนำให้ฉีดพ่นผลไม้ในช่วงก่อนเก็บเกี่ยว เพราะอาจทำให้ผลแตกได้ จากการได้รับสาร
อาหารจากใบ และน้ำจากรากมากเกินไป 

 สามารถนำรหัสสมาชิก 37087100 ไปซื้อได้ที่ศูนย์ธุรกิจกิฟฟารีนทั่วประเทศ
สั่งซื้อออนไลน์ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Fanpage : Giffarine Easy
Email : thatsaya1968@gmail.com
โทร. 064-1860236 / Line id : @easygiff

สมัครสมาชิกกิฟฟารีนป้อนข้อมูลที่นี่ค่ะ

Facebook Comments