ปุ๋ยกิฟฟารีนดูแลบอนสี และไม้ดอกไม้ประดับ

ปุ๋ยกิฟฟารีนดูแลบอนสี และไม้ดอกไม้ประดับ

ช่วงปลายปีที่ผ่านมาคนเริ่มหันมาสนใจ และปลูกพืชประเภทไม้ดอกไม้ประดับ บอนสี หรือไม้ด่างต่าง ๆ กันมากขึ้น

เนื่องจากสถานการณ์ยุคใหม่ที่เริ่มเปลี่ยนแปลงไป

Read more

การใช้ ปุ๋ยกิฟฟารีน กับพืชล้มลุก

การใช้ ปุ๋ยกิฟฟารีน กับพืชล้มลุก

ช่วงเดือนที่ผ่านมาหลาย ๆ พื้นที่ประสบกับปัญหาน้ำท่วมอย่างมาก
เนื่องจากสภาพอากาศที่มีฝนตกต่อเนื่อง

Read more

ปุ๋ยกิฟฟารีน กับการใส่ปุ๋ย มะยงชิด

ปุ๋ยกิฟฟารีน กับการใส่ปุ๋ย มะยงชิด

การดูแลรักษามะยงชิด ให้มีการโต อย่างสม่ำเสมอ เท่ากันทุกผล เปอร์เซ็นต์ลูกใหญ่เพิ่มขึ้น ลูกทรงสวยงามและยาว สีของผิวสวยงาม มีวิธีการดูแลดังนี้

Read more

ปุ๋ยกิฟฟารีนกับ สวนอินทผาลัม วิธีดูแลต้นอินทผาลัม ให้ช่อใหญ่ ได้น้ำหนัก

ปุ๋ยกิฟฟารีนกับสวนอินทผาลัม

วิธีดูแลต้นอินทผาลัม ให้ช่อใหญ่ ได้น้ำหนัก รสชาติหวานฉ่ำ กรอบ สีสวย ผลโตเสมอ ติดผลดก ขั้วเหนียว มีวิธีการดูแลดังนี้

Read more

ปุ๋ยกิฟฟารีน เป็นแม่ปุ๋ยเต็มสูตรเข้มข้น​100%

ปุ๋ยกิฟฟารีน เป็นแม่ปุ๋ยเต็มสูตรเข้มข้น​100%

ปุ๋ยทางใบกิฟฟารีนเป็นปุ๋ยเกล็ดใช้ฉีดพ่น​ ตามอายุ ระยะของพืช​

เป็นแม่ปุ๋ยเต็มสูตรเข้มข้น​100%ใช้ร่วมกับสารเสริมประสิทธิภาพ

ใช้น้อยประหยัดลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต ประเภทของปุ๋ยเป็นเคมี&อินทรีย์

Read more

Wax Free แว็กซ์ฟรี กิฟฟารีน สารเสริมประสิทธิภาพ แก้ปัญหาการฉีดพ่นช่วงหน้าฝน

Wax Free แว็กซ์ฟรี กิฟฟารีน สารเสริมประสิทธิภาพ แก้ปัญหาการฉีดพ่นช่วงหน้าฝน

แว๊กซ์ฟรี ผลิตภัณฑ์ใหม่จากปุ๋ยกิฟฟารีน ลดแรงตึงผิว ไม่ทำลายนวลใบหรือผล ช่วยพืชนำสารเข้าสู่ผิวใบได้อย่างรวดเร็ว

” ดูดซึมเร็ว ช่วยแผ่กระจาย ต้องการระยะปลอดฝนน้อยมาก ตัวช่วยสำหรับเกษตรในหน้าฝนนี้ต้อง “แว็กซ์ฟรี”

Read more

ปุ๋ยกิฟฟารีน เกรทวอลล์ Great wall คือ..ธาตุซิลิกอน(Si)

ปุ๋ยกิฟฟารีน เกรทวอลล์ Great wall คือ..ธาตุซิลิกอน(Si)

เกรทวอลล์ Great wall คือ..ธาตุซิลิกอน(Si) ที่พืชสามารถนำมาใช้เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตได้

Read more

ปุ๋ยกิฟฟารีนกับส้มเช้ง ต้นใหญ่ใบเขียว ออกดอกดี รสชาติหวานฉ่ำ

ปุ๋ยกิฟฟารีนกับส้มเช้ง ต้นใหญ่ใบเขียว ออกดอกดี รสชาติหวานฉ่ำ

การดูแลรักษาส้มเช้งให้ ต้นใหญ่ สมบูรณ์ ใบเขียว ออกดอกดี ผลส้มเกลี้ยงสะอาดรสชาติหวานฉ่ำ ลดการเกิดโรคแคงเกอร์และลดการใช้สารเคมีตามท้องตลาด มีวิธีการดูแลรักษาดังนี้

Read more

ปุ๋ยกิฟฟารีนกับแคนตาลูป

ปุ๋ยกิฟฟารีนกับแคนตาลูป

การปลูกแคนตาลูปให้ได้น้ำหนักดี เปลือกบาง หวานกรอบ ในช่วงต้นเล็กโตดี ใบหนาใหญ่ ดอกติดสมบูรณ์ ผสมติด ขึ้นลูกได้ดี มีขั้นตอนการดูแลรักษาดังต่อไปนี้

Read more

ปุ๋ยกิฟฟารีนกับข้าวตอสองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ปุ๋ยกิฟฟารีนกับข้าวตอสองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เรื่องราวการทำนาอีกรูปแบบหนึ่งเรียกว่า “ข้าวตอสอง” ซึ่งในโซนแถวอยุทธยา เกษตรกรจะทำนาปีละ 3 ครั้ง โดยส่วนใหญ่นาปีจะเก็บเกี่ยวช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน จะเป็นช่วงที่น้ำจะเริ่มท่วมพื้นที่นา

Read more