ปุ๋ยกิฟฟารีน กับสวนปาล์มน้ำมัน

ปุ๋ยกิฟฟารีน กับสวนปาล์มน้ำมัน

ใช้ปุ๋ยกิฟฟารีนกับสวนปาล์มน้ำมัน

ตั้งแต่ระยะปาล์มเล็กเริ่มปลูก ไปจนถึงปาล์มใหญ่ ซึ่งจะช่วยเพิ่มผลผลิต น้ำหนักผลดี ใบเขียว ทะลายใหญ่

Read more

ปุ๋ย แม็กซัล MAG SUL สารปรับสภาพดิน แร่โพลี่ฮาไลท์

ปุ๋ย แม็กซัล MAG SUL สารปรับสภาพดิน

ปุ๋ย แม็กซัล MAG SUL สารปรับสภาพดิน แร่โพลี่ฮาไลท์

จัดให้ตามคำเรียกร้อง!!
Mag Sul ขนาด 1 กิโลกรัม
มีสินค้าพร้อมวางจำหน่ายแล้ว
สามารถสั่งซื้อสินค้าได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป…

Read more

การใช้โดรนพ่นปุ๋ย กิฟฟารีน ในข้าวโพด

การใช้โดรนพ่นปุ๋ย กิฟฟารีน ในข้าวโพด

การใช้โดรนพ่นปุ๋ย กิฟฟารีน ในข้าวโพด

การให้ปุ๋ยข้าวโพด โดยใช้โดรนเกษตร ปุ๋ยทางใบกิฟฟารีน นอกจากจะฉีดพ่นทางใบแบบปกติแล้ว ยังสามารถฉีดพ่นทางโดรนได้ ตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกร

Read more

สูตรการใช้ปุ๋ยทางใบ กิฟฟารีน สำหรับพืชผัก

สูตรการใช้ปุ๋ยทางใบ กิฟฟารีน สำหรับพืชผัก

สูตรการใช้ปุ๋ยทางใบ กิฟฟารีน สำหรับพืชผัก

การให้ปุ๋ยสำหรับพืชผัก  ปุ๋ยทางใบกิฟฟารีน นอกจากจะฉีดพ่นทางใบแบบปกติแล้ว

ยังสามารถฉีดพ่นทางโดรนได้ ตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกร

Read more

สูตรการให้ปุ๋ยในนาข้าว โดยใช้โดรนเกษตร

สูตรการให้ปุ๋ยในนาข้าว โดยใช้โดรนเกษตร

สูตรการให้ปุ๋ยในนาข้าว โดยใช้โดรนเกษตร

การให้ปุ๋ยในนาข้าว โดยใช้โดรนเกษตร ปุ๋ยทางใบกิฟฟารีน นอกจากจะฉีดพ่นทางใบแบบปกติแล้ว ยังสามารถฉีดพ่นทางโดรนได้ ตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกร

Read more

การใช้โดรนพ่น ปุ๋ยกิฟฟารีน ในมันสำปะหลัง

การใช้โดรนพ่น ปุ๋ยกิฟฟารีน ในมันสำปะหลัง

การใช้โดรนพ่น ปุ๋ยกิฟฟารีน ในมันสำปะหลัง

การให้ปุ๋ยมันสำปะหลังโดยใช้โดรนเกษตร ปุ๋ยทางใบกิฟฟารีน นอกจากจะฉีดพ่นทางใบแบบปกติแล้ว ยังสามารถฉีดพ่นทางโดรนได้ ตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกร

Read more

สูตร การให้ปุ๋ยในอ้อย โดยใช้โดรนพ่น

สูตร การให้ปุ๋ยในอ้อย โดยใช้โดรนพ่น

สูตร การให้ปุ๋ยในอ้อย โดยใช้โดรนพ่น

“การใช้โดรนพ่นปุ๋ย กิฟฟารีนเรามีสูตร”
..แจกสูตรการให้ปุ๋ยในอ้อยโดยใช้โดรนเกษตร..
ปุ๋ยทางใบกิฟฟารีน นอกจากจะฉีดพ่นทางใบแบบปกติแล้ว ยังสามารถฉีดพ่นทางโดรนได้ ตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกร

Read more

ปุ๋ยกิฟฟารีน กับ หอมแดง

ปุ๋ยกิฟฟารีน กับ หอมแดง

ปุ๋ยกิฟฟารีน กับ หอมแดง

หอมเป็นพืชที่เราจะไปหาซื้อพันธุ์ตามตลาดไม่ได้ เราต้องมีการเตรียมพันธุ์ข้ามปี จะต้องสร้างหัวพันธุ์ตั้งแต่ปีที่แล้ว และสร้างสายพันธุ์ที่เหมาะสมกับ

Read more

ปุ๋ยกิฟฟารีน เฟอร์รัส-เพาวเดอร์

ปุ๋ยกิฟฟารีน เฟอร์รัส-เพาวเดอร์

ปุ๋ยกิฟฟารีน เฟอร์รัส-เพาวเดอร์

ไอรอนอีดีทีเอ เฟอร์รัส-เพาวเดอร์ ธาตุเหล็กจัดเป็นธาตุอาหารเสริม

ธาตุเหล็กจัดเป็นธาตุอาหารเสริม อยู่ในรูปเหล็กคีเลตอีดีทีเอ เข้มข้น 12%

Read more

กิฟฟารีน แม็ก เพาวเดอร์ ธาตุแม็กนีเซียม

กิฟฟารีน แม็ก เพาวเดอร์

กิฟฟารีน แม็ก เพาวเดอร์ ธาตุแม็กนีเซียม

แม็ก เพาวเดอร์
ปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรอง แม็กนีเซียม (Mg) 5% เป็นธาตุแม็กนีเซียมเดี่ยวในรูปคีเลต EDTA ใช้ฉีดพ่นทางใบ เพื่อเพิ่มความเขียว สร้างคลอโรฟิลล์ ส่งเสริมกระบวนการสังเคราะห์แสง และส่งเสริมการเจริญเติมโตของพืช
เริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 5 กรกฏาคม 2566 เป็นต้นไป

Read more