เตรียมพืชรับฤดูร้อน/แล้ง จากผลิตภัณฑ์เกษตรกิฟฟารีน

เตรียมพืชรับฤดูร้อน/แล้ง

เตรียมพืชรับฤดูร้อน/แล้ง จากผลิตภัณฑ์เกษตรกิฟฟารีน

เริ่มเข้าช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นเดือนที่ประเทศไทยเราเข้าสู่ฤดูร้อน

สภาพอากาศอุณหภูมิจะสูงขึ้น มีแดดร้อนจัดและมีลมร้อนมาเป็นระยะ

Read more

ปุ๋ยใส่มันฝรั่ง วิธีการใช้ปุ๋ยกิฟฟารีน

ปุ๋ยใส่มันฝรั่ง

ปุ๋ยใส่มันฝรั่ง กับการใช้ปุ๋ยกิฟฟารีน

มันฝรั่งแปลงนี้ปลูกในแปลงนาข้าว ปลูกพันธุ์แอตแลนติก และพันธุ์สปุนต้า เริ่มปลูกด้วยการยกร่องสูง 25 เซ็นติเมตร ระหว่างนี้ใช้ปุ๋ยรองพื้นสูตร 15-15-15 ผสมกับสูตร

Read more

การใช้ ปุ๋ยกิฟฟารีน กับแคนตาลูป Giffarine Fertilizer

ปุ๋ยกิฟฟารีน กับแคนตาลูป

การใช้ ปุ๋ยกิฟฟารีน กับแคนตาลูป Giffarine Fertilizer

การเตรียมแปลงปลูก การเพาะกล้า อันดับแรก ไถตากหน้าดิน 1 อาทิตย์ และยกร่องความก้วาง 1 เมตร สูงประมาณ 15 เซ็นติเมตร รองพื้นด้วย

Read more

เทคนิคการใช้ ปุ๋ยกิฟฟารีน กับลำไย ช่วงบำรุงช่อดอก(ตอนที่ 2)

ปุ๋ยกิฟฟารีน กับลำไย

เทคนิค การใช้ ปุ๋ยกิฟฟารีน กับลำไย ช่วงบำรุงช่อดอก(ตอนที่ 2)

หลังจากพ่นสารลำไย 15-20 วัน ก็จะพ่นปุ๋ยเพื่อยืดช่อดอก ด้วยสูตร  อัตราส่วนผสมต่อน้ำ 200 ลิตร

Read more

เทคนิคการใช้ ปุ๋ยกิฟฟารีน กับลำไย ช่วงบำรุงช่อดอก(ตอนที่ 1)

ปุ๋ยกิฟฟารีน กับลำไย ช่วงบำรุงช่อดอก

เทคนิคการใช้ ปุ๋ยกิฟฟารีน กับลำไย ช่วงบำรุงช่อดอก(ตอนที่ 1)

แปลงนี้ทำสารบังคับออกดอกเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม (ทำให้ออกต้นฤดู)

Read more

สูตรการใช้ ปุ๋ยกิฟฟารีน กับอินทผาลัม Giffarine Fertilizer

ปุ๋ยกิฟฟารีน กับอินทผาลัม

สูตรการใช้ ปุ๋ยกิฟฟารีน กับอินทผาลัม Giffarine Fertilizer

ลักษณะต้นอินทผาลัมที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ จะได้ต้นที่เป็นตัวเมียทั้งหมด ผลผลิตที่ได้จะเยอะ และมีคุณภาพเท่ากันทุกต้น

Read more

ตัวช่วยเพิ่มความเขียว เกรทวอลล์ ปุ๋ยกิฟฟารีน Giffarine Fertilizer

เกรทวอลล์ ปุ๋ยกิฟฟารีน

ตัวช่วยเพิ่มความเขียว เกรทวอลล์ ปุ๋ยกิฟฟารีน Giffarine Fertilizer

ลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวช่วยให้กับเกษตรกรในช่วงฤดูฝน และอากาศเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงในหลายพื้นที่หลายสวน

Read more

การใช้ ปุ๋ยกิฟฟารีน กับข้าวนาปัง ช่วงกระทบหนาว ให้โตเร็ว แตกกอดี

ปุ๋ยกิฟฟารีน กับข้าวนาปัง

การใช้ ปุ๋ยกิฟฟารีน กับข้าวนาปัง ช่วงกระทบหนาว ให้โตเร็ว แตกกอดี

หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวนาปี ชาวนาก็เริ่มฤดูการทำนาปรัง ซึ่งกระทบหนาวเดือน มค.-กพ. ข้าวจะโตช้า กอเล็ก ออกรวงและสุกเหลืองไม่พร้อมกันทำให้ชาวนาส่วนใหญ่ได้ผลผลิตไม่เต็มที่ วันนี้จะพาทุกท่านมาชมแปลงข้าวนาปรัง

Read more

ปุ๋ย กิฟฟารีน สำหรับ เตรียมพืชรับฤดูหนาว Fertilizer Giffarine

ปุ๋ย กิฟฟารีน สำหรับ เตรียมพืชรับฤดูหนาว

ปุ๋ย กิฟฟารีน สำหรับ เตรียมพืชรับฤดูหนาว Fertilizer Giffarine

แนะนำผลิตภัณฑ์ เตรียมพืชรับฤดูหนาว
พอเข้าสู่เดือนพฤศจิกายน ลมหนาวก็เริ่มมาเยือน
เมื่อฤดูหนาวเริ่มมาถึง สภาพอากาศก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไป

Read more

ปุ๋ยกิฟฟารีนดูแลบอนสี และไม้ดอกไม้ประดับ

ปุ๋ยกิฟฟารีนดูแลบอนสี

ปุ๋ยกิฟฟารีนดูแลบอนสี และไม้ดอกไม้ประดับ

ช่วงปลายปีที่ผ่านมาคนเริ่มหันมาสนใจ และปลูกพืชประเภทไม้ดอกไม้ประดับ บอนสี หรือไม้ด่างต่าง ๆ กันมากขึ้น

เนื่องจากสถานการณ์ยุคใหม่ที่เริ่มเปลี่ยนแปลงไป

Read more