ไลโคพีน (Lycopene) กิฟฟารีน

ไลโคพีน (Lycopene) กิฟฟารีน

ไลโคพีน (Lycopene) กิฟฟารีน

ไลโคพีน (Lycopene) เป็นสารแคโรทีนอยด์ (Carotenoid) ที่มีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระที่โดดเด่น ไลโคปีน’ พบมากในมะเขือเทศ เป็นสารประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งที่อวัยวะต่างๆ ได้ โดยเฉพาะมะเร็งต่อมลูกหมาก และช่วยบำรุงผิว ทำให้ผิวเนียนนุ่ม

ไลโคพีน (Lycopene) กิฟฟารีน,LYCOPENE, ต่อมลูกหมากโต, มะเร็งกระเพาะอาหาร, มะเร็งต่อมลูกหมาก, มะเร็งปอด, มะเร็งรังไข่, ไลโคปีน กิฟฟารีน, ไลโคพีน กิฟฟารีน,กิฟฟารีน ไลโคปีน,มะเขือเทศกิฟฟารีนราคา,สินค้า กิฟฟารีน,มะเขือเทศ,ไลโคปีน,ไลโคปีน ราคา,สารไลโคปีน

 

 

ไลโคพีน (Lycopene) กิฟฟารีน

ไลโคพีน (Lycopene) เป็นสารแคโรทีนอยด์ (Carotenoid) ที่มีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระที่โดดเด่น มีประโยชน์ดังนี้

1  มีบทบาทในการป้องกันและลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก
2 ช่วยลดขนาดเนื้อร้ายในผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมาก
3 ช่วยหยุดการโตของต่อมลูกหมากในผู้ป่วยต่อมลูกหมากโต
4 ช่วยบำรุงผิว ทำให้ผิวเนียนนุ่ม ป้องกันผิวจากการถูกทำร้ายโดยแสงแดด
5 ช่วยต้านมะเร็งได้หลายชนิด เช่น มะเร็งรังไข่ มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งปอด
6 ช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด
7 ช่วยลดความเสี่ยงของการเป็นโรคกระดูกพรุน
8 ช่วยเพิ่มปริมาณและคุณภาพของตัวอสุจิในชายที่มีบุตรยาก

ไลโคพีน (Lycopene) กิฟฟารีน

ไลโคพีน (Lycopene) กิฟฟารีน,LYCOPENE, ต่อมลูกหมากโต, มะเร็งกระเพาะอาหาร, มะเร็งต่อมลูกหมาก, มะเร็งปอด, มะเร็งรังไข่, ไลโคปีน กิฟฟารีน, ไลโคพีน กิฟฟารีน,กิฟฟารีน ไลโคปีน,มะเขือเทศกิฟฟารีนราคา,สินค้า กิฟฟารีน,มะเขือเทศ,ไลโคปีน,ไลโคปีน ราคา,สารไลโคปีน

ไลโคพีนพบได้ในร่างกาย โดยพบมากที่ต่อมหมวกไต (Adrenal) และลูกอัณฑะ (Testis)

เนื่องจากร่างกายมนุษย์ ไม่สามารถสังเคราะห์ไลโคพีนขึ้นเองได้ จึงจำเป็นต้องได้รับจากอาหาร โดยแหล่งของไลโคพีนที่สำคัญคือ มะเขือเทศและผลิตภัณฑ์จากมะเขือเทศ ซึ่งไลโคพีนเป็นสารที่ให้สีแดงในมะเขือเทศนั่นเอง นอกจากนี้ยังพบได้จากผลไม้อื่นๆ เช่น แตงโม ฝรั่ง มะละกอ และพืชในตระกูลส้ม

ไลโคพีน (Lycopene) กิฟฟารีน
ไลโคพีนมีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระที่มีศักยภาพสูง โดยมีความโดดเด่นในด้านการยับยั้งการทำงานของ Singlet Oxygen (Singlet Oxygen Quenching) มีงานวิจัยต่างๆ เกี่ยวกับประโยชน์ของไลโคพีนในหลายๆ ด้าน ที่มีต่อมนุษย์ ดังนี้
ประโยชน์ของไลโคพีนต่อสุขภาพของต่อมลูกหมากในเพศชาย
มีงานวิจัยในระดับ Meta-analysis ซึ่งถือว่าเป็นงานวิจัยที่น่าเชื่อถือที่สุด เนื่องจากเป็นกระบวนการวิจัยที่ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลงานวิจัยต่างๆ อย่างเป็นระบบ มีการประเมินงานวิจัยดังกล่าว แล้วใช้สถิติชั้นสูงในการวิเคราะห์ประมวลผล ซึ่งจะทำให้ลดอคติ (Bias) ได้ สรุปได้ว่า ผลิตภัณฑ์จากมะเขือเทศและไลโคพีน มีบทบาทในการป้องกันและลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากได้

นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากได้รับประทานไลโคพีน เป็นระยะเวลา 3 อาทิตย์ก่อนทำการผ่าตัด พบว่าเนื้อร้ายมีขนาดเล็กลง
ในด้านการศึกษาเกี่ยวกับโรคต่อมลูกหมากโต มีการศึกษาในชายสูงอายุที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตแต่ไม่ได้เป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก จำนวน 40 คน โดยได้รับไลโคพีนเป็นระยะเวลา 6 เดือน พบว่าช่วยหยุดการโตของต่อมลูกหมากได้

ไลโคพีน (Lycopene) กิฟฟารีน

ไลโคพีน (Lycopene) กิฟฟารีน,LYCOPENE, ต่อมลูกหมากโต, มะเร็งกระเพาะอาหาร, มะเร็งต่อมลูกหมาก, มะเร็งปอด, มะเร็งรังไข่, ไลโคปีน กิฟฟารีน, ไลโคพีน กิฟฟารีน,กิฟฟารีน ไลโคปีน,มะเขือเทศกิฟฟารีนราคา,สินค้า กิฟฟารีน,มะเขือเทศ,ไลโคปีน,ไลโคปีน ราคา,สารไลโคปีน

ประโยชน์ของไลโคพีนต่อสุขภาพผิว
มีการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไลโคพีนกับสุขภาพผิว โดยทำการศึกษาในกลุ่มผู้หญิงอายุ 40-50 ปี จำนวน 20 คน พบว่าผู้หญิงที่มีปริมาณไลโคพีนสูงกว่าที่ผิว จะมีผิวที่เนียนนุ่มกว่า และมีงานวิจัยในมนุษย์พบว่า การได้รับไลโคพีนช่วยป้องกันผิวเสียจากแสงแดดได้

ประโยชน์ของไลโคพีนในการต้านมะเร็ง
นอกจากมะเร็งต่อมลูกหมากแล้ว ไลโคพีนยังอาจช่วยลดความเสี่ยงของมะเร็งได้อีกหลายชนิด ด้วยคุณสมบัติการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีนั่นเอง มีงานวิจัยในระดับ Meta-analysis ซึ่งเป็นงานวิจัยที่น่าเชื่อถือที่สุดรายงานว่า ไลโคพีนมีบทบาทในการลดความเสี่ยงของมะเร็งรังไข่ในหญิงวัยหมดประจำเดือน ลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารและมะเร็งหลอดอาหารได้ การศึกษาอื่นๆ พบว่าไลโคพีนยังช่วยลดความเสี่ยงในเรื่องมะเร็งปอดได้อีกด้วย

ประโยชน์ของไลโคพีนต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด
จากการศึกษาในกลุ่มผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด (Cardiovascular disease) พบว่าไลโคพีนช่วยทำให้การทำงานของเซลล์ในหลอดเลือดดีขึ้น และมีรายงานว่า ไลโคพีนช่วยต้านการพัฒนาของโรคหลอดเลือดหัวใจไม่ให้ลุกลามได้ นอกจากนี้ยังมีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการได้รับไลโคพีนกับอุบัติการณ์การเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นระยะเวลานานกว่า 10 ปี พบว่า การได้รับไลโคพีนช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดได้

ประโยชน์ของไลโคพีนต่อโรคกระดูกพรุน
มีรายงานการศึกษาในกลุ่มผู้หญิงวัยหมดประจำเดือน พบว่าการได้รับไลโคพีนช่วยลดการสลายของกระดูกได้ จึงอาจเป็นประโยชน์ในการลดความเสี่ยงของการเป็นโรคกระดูกพรุนได้ และจากการติดตามศึกษาในกลุ่มผู้สูงอายุที่เป็นเพศชาย 370 คน และเพศหญิง 576 คน อายุ 70-80 ปี เป็นเวลากว่า 17 ปี พบว่าในกลุ่มที่ได้รับไลโคพีนสูง ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดกระดูกสะโพกหักได้

ประโยชน์ของไลโคพีนต่อภาวะการมีบุตรยากในเพศชาย
มีรายงานการศึกษาเรื่องไลโคพีนกับภาวะการมีบุตรยากในเพศชาย พบว่า ไลโคพีนช่วยทำให้มีปริมาณอสุจิสูงขึ้น มีอัตราการรอดชีวิตของอสุจิสูงขึ้น และช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันได้ ทั้งยังมีรายงานในมนุษย์ว่า ช่วยเพิ่มอัตราการตั้งครรภ์ได้ อีกการศึกษาหนึ่งทำกับกลุ่มชายที่มีบุตรยากโดยไม่ทราบสาเหตุ พบว่าช่วยเพิ่มจำนวนอสุจิได้ลักษณะรูปร่างของตัวอสุจิสมบูรณ์ขึ้น และเพิ่มคุณภาพการเคลื่อนไหวของตัวอสุจิได้ดีขึ้น

ไลโคพีน (Lycopene) กิฟฟารีน,LYCOPENE, ต่อมลูกหมากโต, มะเร็งกระเพาะอาหาร, มะเร็งต่อมลูกหมาก, มะเร็งปอด, มะเร็งรังไข่, ไลโคปีน กิฟฟารีน, ไลโคพีน กิฟฟารีน,กิฟฟารีน ไลโคปีน,มะเขือเทศกิฟฟารีนราคา,สินค้า กิฟฟารีน,มะเขือเทศ,ไลโคปีน,ไลโคปีน ราคา,สารไลโคปีน

 

 

ไลโคพีน (Lycopene) กิฟฟารีน

กิฟฟารีน ไลโคปีน

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ไลโคพีน ผสมวิตามินซี ชนิดแคปซูล (ตรา กิฟฟารีน) ส่วนประกอบที่สำคัญโดยประมาณ ใน 1 แคปซูล :
มะเขือเทศผง 385 มก.

ไลโคพีน 10% 60 มก.

(ให้ไลโคพีน 6 มก.)

โซเดียมแอสคอร์เบต 33.75 มก.

(ให้วิตามินซี 30 มก.)

วิธีใช้ :
รับประทานวันละ 1 แคปซูล หลังอาหาร
รหัสสินค้า 41027
ปริมาณสุทธิ : 30.00 แคปซูล
น้ำหนักรวม : 50 กรัม
จำนวน : 1 กระปุก
ราคาสมาชิก 384 บาท
ราคาเต็ม 512 บาท
พีวี384

ไลโคพีน (Lycopene) กิฟฟารีน,LYCOPENE, ต่อมลูกหมากโต, มะเร็งกระเพาะอาหาร, มะเร็งต่อมลูกหมาก, มะเร็งปอด, มะเร็งรังไข่, ไลโคปีน กิฟฟารีน, ไลโคพีน กิฟฟารีน,กิฟฟารีน ไลโคปีน,มะเขือเทศกิฟฟารีนราคา,สินค้า กิฟฟารีน,มะเขือเทศ,ไลโคปีน,ไลโคปีน ราคา,สารไลโคปีน

 

 สามารถนำรหัสสมาชิก 37087100 ไปซื้อได้ที่ศูนย์ธุรกิจกิฟฟารีนทั่วประเทศ
สั่งซื้อออนไลน์ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Fanpage : Giffarine Easy
Email : thatsaya1968@gmail.com
โทร. 064-1860236 /คลิ๊ก>> Line id : ts2511

สมัครสมาชิกกิฟฟารีนป้อนข้อมูลที่นี่ค่ะ

Facebook Comments