ไฟโตสเตอรอล Phytosterol กิฟฟารีน ช่วยดักจับคลอเลสเตอรอล

ไฟโตสเตอรอล Phytosterol

ไฟโตสเตอรอล Phytosterol กิฟฟารีน ช่วยดักจับคลอเลสเตอรอล

ไฟโตสเตอรอล กับโคเลสเตอรอล คืออะไร?

ไฟโตสเตอรอล Phytosterols เป็นสารสเตอรอลที่พบในพืช มีโครงสร้างทางเคมีที่คล้ายกับโคเลสเตอรอลมาก จึงช่วยยับยั้งการดูดซึมโคเลสเตอรอลในอาหารที่เรารับประทานเข้าไป

ไม่ให้เข้าสู่กระแสเลือด ด้วยกลไกลการเข้าไปแทนที่โคเลสเตอรอล

ที่ตัวรับโคเลสเตอรอล(และตัวไฟโตสเตอรอลเองจะถูกดูดซึมได้น้อยมาก)

ทำให้โคเลสเตอรอลจากอาหารถูกดูดซึมน้อยลง

และถูกขับออกมาพร้อมกับอุจจาระในที่สุด

ไฟโตสเตอรอล,Phytosterol,ดักจับคลอเลสเตอรอล,ลดไขมันในเลือด,ลดโคเลสเตอรอล,ดักจับไขมัน,ควบคุมน้ำหนัก,ไฟโตสเตอรอล กิฟฟารีน,ไฟโตสเตอรอล คืออะไร,สารสเตอรอลคือ,ไฟโตสเตอรอล แคปซูล

ดังนั้นการบริโภคไฟโตสเตอรอลจะช่วยทำให้ระดับโคเลสเตอรอลรวม และ LDL Cholesterol

หรือ โคเลสเตอรอลชนิดไม่ดี ลดลง โดยที่ไม่ไปกระทบกับ HDL Cholesterol หรือโคเลสเตอรอลชนิดดี

เป็นผลให้ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจลดลง

ไฟโตสเตอรอล,Phytosterol,ดักจับคลอเลสเตอรอล,ลดไขมันในเลือด,ลดโคเลสเตอรอล,ดักจับไขมัน,ควบคุมน้ำหนัก,ไฟโตสเตอรอล กิฟฟารีน,ไฟโตสเตอรอล คืออะไร,สารสเตอรอลคือ,ไฟโตสเตอรอล แคปซูล

โคเลสเตอรอล (Cholstesterols) คือ

สารประกอบไขมันชนิดหนึ่ง พบได้ในสัตว์ และมนุษย์ ร่างกายได้รับโคเลสเตอรอลจากการสังเคราะห์ของตับ

และจากอาหารที่รับประทานเข้าไป โคเลสเตอรอลจำเป็นต่อการทำงานของร่างกาย

โดยทำหน้าที่เป็นส่วนประกอบของผนังเซลล์ในร่างกาย และยังเป็นสารตั้งต้นของฮอร์โมนบางชนิด

ที่จำเป็นของร่างกาย และน้ำดี โดยปกติแล้ว โมเลกุลของ

โคเลสเตอรอลจะลอยในกระแสเลือดไม่ได้ เมื่อโคเลสเตอรอลเข้าไปอยู่ในกระแสเลือด 

จะต้องมีการจับตัวเป็นโปรตีน เรียกว่า ไลโปโปรตีน โดยเราสามารถแบ่ง

ไลโปโปรตีน หรืออาจเรียกง่ายๆว่า

โคเลสเตอรอลในเลือดออกเป็น  2  ประเภทได้แก่

1  LDL Cholesterol  แอลดีแอล โคเลสเตอรอล 

เปรียบเสมือน ตัวผู้ร้าย โดยแอลดีแอลที่มากเกิน จะเข้าไปแทรก และฝังตัวที่ผนังหลอดเลือด สะสมติดต่อกันเป็นระยะเวลานานแล้วก็ก่อให้เกิดเป็นพล๊าค (qlaque) หรือตะกอน ที่ผนังหลอดเลือดแดง อันเป็นต้นเหตุของโรคหลอดเลือดแดงตีบตัน ยิ่งระดับ LDL โคเลสเตอรอลสูงมากเท่าไหร่ อัตราเสี่ยต่อการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้น

2  HDL Cholesterol เอชดีแอล โคเลสเตอรอล

เปรียบเสือน ตำรวจ คอยจับผู้ร้าย เพราะ เอชดีแอลคลอเลสเตอรอล จะทำหน้าที่เป็นตัวพาโคเลสเตอรอล จากหลอดเลือดแดง กลับไปทำลายที่ตับ การมีระดับ HDL โคเลสเตอรอลสูง จึงช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ (Coronary Heart Disease)

การทำงานของไฟโตสเตอรอล

 

 

โภชนาการเกิน เป็นปัณหาทางโภชนาการที่เกิดจากการบริโภคไขมันจากเนื้อสัตว์มากเกินความต้องการของร่างกาย ทำให้เกิดโรคไขมันในเลือดสูง  ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจขาดเลือด และมีผลต่อการเกิดอัมพาตได้ กรดไขมันที่อิ่มตัว ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่จะเพิ่มปริมาณของโคเลสเตอรอลในเลือดให้สูงขึ้นได้ ดังนั้นพฤติกรรมการใช้ชีวิตและการบริโภคของคนเราจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะไขมันในเลือดสูง

สำหรับแนวทางในการควบคุมระดับโคเลสเตอรอล สามารถทำได้หลายวิธีคือ

การควบคุมอาหาร หลีกเลี่ยงอาหารที่มีโคเลสเตอรอลสูง เข่น ไข่แด เนื้อสัตว์ติดมัน เครื่องใน อาหารทะเลบางชนิด อาหารประเภททอด น้ำมันที่มีกรดไขมันอิ่มตัวสูง น้ำมันมะพร้าว กะทิ หันมาบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพต่างๆ เช่น นมพร่องมันเนย และอาหารประเภทผักและผลไม้ต่างๆ หรือรับประทานอาหารที่มีส่วนผสมของ ไฟโตสเตอรอล พร้อมกับมื้ออาหาร

ออกกำลังกายควบคู่ไปกับการคบคุมอาหาร

วิธีนี้จะช่วยเพิ่มระดับ HDL โคเลสเตอรอล

และลดระดับ LDL โคเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรดื

ควรออกกำลังกายอาทิตย์ละ 3 ครั่ง และทำอย่างต่อเนื่อง

ไฟโตสเตอรอล,Phytosterol,ดักจับคลอเลสเตอรอล,ลดไขมันในเลือด,ลดโคเลสเตอรอล,ดักจับไขมัน,ควบคุมน้ำหนัก,ไฟโตสเตอรอล กิฟฟารีน,ไฟโตสเตอรอล คืออะไร,สารสเตอรอลคือ,ไฟโตสเตอรอล แคปซูล

ไฟโตสเตอรอล Phytosterol กิฟฟารีน

ไฟโตสเตอรอล คืออะไร
ไฟโตสเตอรอล คือ สารกลุ่มสเตอรอล (STEROL) ที่ได้จากพืช สามารถเทียบได้กับคอเลสเตอรอลที่เป็นสเตอรอลจากสัตว์ สเตอรอลเป็นองค์ประกอบสำคัญของเยื่อหุ้มเซลล์พืช โดยมีความสำคัญต่อพืชเหมือนกับที่คอเลสเตอรอลมีความสำคัญต่อเซลล์ของมนุษย์ โดยทั่วไปพบสเตอรอลในพืชในปริมาณไม่มากนัก ร่างกายมนุษย์ไม่สามารถสังเหคราะห์สเตอรอลจากพืชได้ รวมทั้งยังดูดซึมสเตอรอลจากพืชในทางเดินอาหารได้ในปริมาณที่น้อยมาก

ตามปกติไฟโตสเตอรอลที่ได้จากธรรมชาติ และจากการสังเคราะห์จะออกฤทธิ์ได้เท่ากัน ยังไม่พบว่าสเตอรอลต่างชนิดกันจะมีฤทธิ์ทางชีวภาพแตกต่างกัน อีกทั้งยังไม่มีองค์การทางอาหารกำหนดขนาดของสเตอรอลที่ควรได้รับในแต่ละวัน หรือขนาดสูงสุดที่รับประทานได้ในแต่ละวัน อย่างไรก็ตามจากการศึกษาพบว่า ขนาดที่เหมาะสมในแต่ละวันคือ 1.5-2.5 กรัม การใช้ในขนาดที่สูงกว่านี้ไม่มีประโยชน์เพิ่มขึ้นแต่อย่างใด ซึ่งผลิตภัณฑ์ไฟโตสเตอรอลที่มีวางจำหน่ายมักอยู่ในรูปแบบของอาหารเสริมสเตอรอล เช่น ช็อคโกแลต อาหารแท่งธัญพืช เครื่องดื่ม เนยเทียม นม เป็นต้น เนื่องจากไฟโตสเตอรอลที่ผสมในอาหารจะถูกดูดซึมได้ดีกว่าไฟโตสสเตอรอลตามปกติ

ผลของสเตอรอลต่อสุขภาพ

ไฟโตสเตอรอลเป็นสารที่ไม่จำเป็นต่อร่างกาย และไม่มีคุณค่าทางโภชนาการ แต่สามารถแทนที่คอเลสเตอรอลในไขมันกลุ่มลิปิด ที่ถูกดูดซึมจากทางเดินอาหารได้ ทำให้ทางเดินอาหารดูดซึมคอเลสเตอรอลได้น้อยลง จากการศึกษาพบว่าสามารถใช้ไฟโตสเตอรอลสำหรับลดปริมาณคอเลสเตอรอลชนิดความหนาแน่นต่ำ (แอลดีแอล : LDL cholesterol) ในผู้ที่มีภาวะคอเลสเตอรอลในเลือดสูงชนิดไม่รุนแรง โดยอาจใช้ร่วมกับยาลดไขมันกลุ่มสแตติน เพื่อลดแอลดีแอลในเลือดได้ แต่ไม่สามารถใช้ในการลดไขมันไตรกลีเซอไรด์ นอกจากนี้ไฟโตสเตอรอลยังไม่สามารถเพิ่มคอเลสเตอรอลชนิดความหนาแน่นสูง (เอชดีแอล : HDL cholesterol) ซึ่งเป็นคอเลสเตอรอลชนิดดีได้

เนื่องจากสเตอรอลจากพืชมีโครงสร้างที่คล้ายคลึงกับคอเลสเตอรอล จึงสามารถทำให้หลอดเลือดแข็งตัวได้ เช่นเดียวกับคอเลสเตอรอล แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากร่างกายดูดซึมไฟโตสเตอรอลได้น้อยมาก จึงไม่ก่อโรคหัวใจและหลอดเลือดเหมือนคอเลสเตอรอล ยกเว้นในผู้ที่มีความผิดปกติทางพันธุกรรมที่เรียกว่า ไซโตสเตียโรรีเมีย (sitosterolemia) ที่สามารถดูดซึมไฟโตสเตอรอลได้มากกว่าปกติ จนเป็นอันตรายต่อร่างกาย เนื่องจากไฟโตสเตอรอลสามารถถูกเปลี่ยนเป็นสารที่มีพิษต่อเซลล์ได้ ด้วยปฏิกิริยาถ่ายทอดอิเล็กตรอน จากการศึกษายังพบอีกว่าการให้ไฟโตสเตอรอลพร้อมอาหารทางหลอดเลือดดำ ทำให้เกิดภาวะน้ำดีคั่ง (cholestasis) ได้ นอกจากนี้ไฟโตสเตอรอลจะยับยั้งการดูดซึมคอเลสเตอรอล โดยการไปยับยั้งการดูดซึมสารอนุพันธ์ของวิตามินเอที่สำคัญ เช่น ไลโคปีนและเบตาแคโรทีนด้วย แต่ผลดังกล่าวไม่มีความสำคัญในกรณีที่รับประทานไฟโตสเตอรอลจากอาหารตามปกติ เนื่องจากร่างกายจะได้รับเส้นใยจากสารอาหารด้วย
นอกจากการศึกษาผลของไฟโตสเตอรอลในการลดไขมันในเลือดแล้ว ยังมีงานวิจัยการใช้สเตอรอลสำหรับการรักษาโรคมะเร็ง เบาหวาน ต่อมลูกหมากโตและฤทธิ์ต้านอักเสบของไฟโตสเตอรอล แต่ยังไม่มีข้อสรุปถึงฤทธิ์ของสเตอรอลในการรักษาโรคข้างต้น

ปฏิกิริยาระหว่างยา
จากการศึกษาในเซลล์พบว่า ไฟโตสเตอรอลสามารถยับยั้งโปรตีนที่ทำหน้าที่ขนส่งยาที่สำคัญหลายชนิด เช่น พีไกลโคโปรตีน (P-glycoprotein) และโปรตีนที่ทำให้ดื้อยาหลายชนิด (multidrug resistance protein) ดังนั้น จึงควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้งก่อนรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ชนิดนี้ร่วมกับยาอื่น
ถึงแม้ว่าไฟโตสเตอรอลจะสามารถลดปริมาณคอเลสเตอรอลในเลือดได้ แต่ก็สามารถก่อโรคหลอดเลือดแข็งและความดันโลหิตสูงได้เหมือนคอเลสเตอรอล และยังยับยั้งการดูดซึมวิตามินเอจากทางเดินอาหารได้ ดังนั้น ผู้ที่ต้องการรับประทานไฟโตสเตอรอล เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จึงควรรับประทานเพื่อการป้องกันโรคไขมันในเลือดสูง และต้องปรึกษาแพทย์ทุกครั้งก่อนรับประทานอาหารที่เสริมไฟโตสเตอรอล อีกทั้งยังควรตระหนักด้วยว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทุกชนิด สามารถเกิดพิษหรือทำให้ร่างกายแพ้ได้ไม่แตกต่างจากการใช้ยา

ขอขอบคุณ ข้อมูล บทความ สุขภาพ เพื่อสุขภาพ วิธีดูแลสุขภาพ เคล็ดลับสุขภาพ

ไฟโตสเตอรอล,Phytosterol,ดักจับคลอเลสเตอรอล,ลดไขมันในเลือด,ลดโคเลสเตอรอล,ดักจับไขมัน,ควบคุมน้ำหนัก,ไฟโตสเตอรอล กิฟฟารีน,ไฟโตสเตอรอล คืออะไร,สารสเตอรอลคือ,ไฟโตสเตอรอล แคปซูล

กิฟฟารีน ไฟโตสเตอรอล แคปซูล

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ใน 1 แคปซูลประกอบด้ว

-ไฟโตสเตอรอล เอสเทอร์  650  มก.

วิธีรับประทาน ครั้งละ 1 แคปซูลพร้อมอาหาร วันละ 2 ครั้ง

รหัสสินค้า  40115 

บรรจุ 60  แคปซูล

ราคา  980  บาท

 

สามารถนำรหัสสมาชิก 37087100 ไปซื้อได้ที่ศูนย์ธุรกิจกิฟฟารีนทั่วประเทศ
สั่งซื้อออนไลน์ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Fanpage : Giffarine Easy
Email : thatsaya1968@gmail.com
โทร. 064-1860236 / Line id : @easygiff

สมัครสมาชิกกิฟฟารีนป้อนข้อมูลที่นี่ค่ะ

 

Facebook Comments