โมเด็ม กิฟฟารีน ธาตุอาหารรอง-เสริม

โมเด็ม กิฟฟารีน

โมเด็ม กิฟฟารีน ธาตุอาหารรอง-เสริม

ปุ๋ยกิฟฟารีน โมเด็ม ธาตุอาหาร ช่วยขยาย ยอด ผล พืชเถาเลื้อยและถั่วทุกชนิด

โมเด็ม  คือ โมลิบดินั่ม 4.5%

เป็นธาตุอาหารเสริมที่พืชต้องการน้อย เพื่อนำไปใช้ในกระบวนการทางเคมี

เกี่ยวกับการเปลี่ยนและใช้ธาตุไนโตรเจนในพืช

ดังนั้น โมเด็มจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง

เมื่อต้องการให้เจริญเติบโตในช่วงสร้างยอดและใบ

รวมทั้งพืชตระกูลถั่ว

โมเด็ม กิฟฟารีน,ธาตุอาหารรอง-เสริม,ปุ๋ยกิฟฟารีน,ปุ๋ยน้ำ,ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ

โมเด็ม กิฟฟารีน ธาตุอาหารรอง-เสริม

วิธีใช้

  • พืชจำพวกล้มลุก เถาเลื้อยทุกชนิด ได้แก่ แตงกวา บวบ แตงท่อน มะระ ฟักทอง ผักเขียว ฯลฯ ใช้โมเด็มอัตรา 5 ซี.ซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นผสมปุ่ยโกรแม็กซ์ สุตร 30-10-10 หรือปุ๋ยโกรแม็กซ์สูตร 20-20-20 และโบโรแคล ฉีดพ่นทุก 5-7 วัน ในช่วงสร้างต้น ใบ ส่วนช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิต ใช้สลับสูตรบำรุงผลและเร่งดอก เมื่อใช้ปุ๋ยโกรแม็กซ์ สูตร 6-20-30 + โบโรแคล โดยไม่ต้องผสมโมเด็ม
  • พืชผักสวนครัว เช่น พริก มะเขือ มะเขือเทศ กระเจี๊ยบเขียว ข้าวโพดฝักอ่อน ฯลฯ ใช้โมเด็มอัตรา 5 ซี.ซี. ผสมปุ๋ยโกรแม็กซ์ สูตร 30-10-10 หรือปุ๋ยโกรแม็กซ์ สุตร 20-20-20 หรือ ปุ๋ยโกรแม็กซ์ สุตร 15-15-15 และโบโรแคล ฉีดพ่นทุก 7-10 วัน ในช่วงแรกของการเจริญเติบโต หลังจากออกดอกแล้ว ควรหยุดใช้โมเด็ม เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว ใช้โมเด็มเป็นครั้งคราว โดยผสมกับปุ๋ยโกรแม็กซ์ สูตร 20-20-20 เพื่อฟื้นฟูสภาพต้น
  • พืชตระกูลถั่ว ได้แก่ ถั่วต่าง ๆ เช่น ถั่วพู ถั่วแขก ถั่วฝักยาว ถั่วเขียว ถั่วลิสง ฯลฯ  ใช้โมเด็ม อัตรา 5 ซี.ซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร ผสมปุ๋ยโกรแม็กซ์ สูตร  20-20-20 หรือ ปุ๋ยโกรแม็กซ์ สูตร 30-10-10 หรือ ปุ๋ยโกรแม็กซ์ สูตร 15-15-15 ฉีดพ่นระยะแรก  สำหรับถั่วที่เก็บเกี่ยวครั้งเดียว เช่น ถั่วลิสง ถั่วเหลือง ถั่วเขียว  ส่วนถั่วผักสวนครัว เช่น ถั่วฝักยาว ถั่วพู ที่เก็บเกี่ยวเรื่อย ๆ ใช้โมเด็มผสมปุ๋ยโกรแม็กซ์ สูตร 20-20-20  ฉีดพ่นหลังออกดอกแล้ว  และฉีดพ่นสลับกับ ปุ๋ยโกรแม็กซ์ สูตร 6-20-30 ในช่วงเก็บเกี่ยว
  • พืชผักกินใบ ยอด เช่น ตำลึง ผักหวาน ผักกะเฉด กวางตุ้ง คะน้า ผักกาดหอม ใช้โมเด็ม อัตรา 5 ซี.ซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร ผสมปุ๋ยโกรแม็กซ์ สูตร 20-20-20 หรือ ปุ่ยโกรแม็กซ์ สูตร 30-10-10 และโบโรแคลฉีดพ่น สำหรับผักฉีดพ่นตลอดจนกระทั่งเก็บเกี่ยว                                          เมื่อใช้โมเด็ม ต้องใช้คู่กับปุ๋ยโกรแม็กซ์ สูตร 30-10-10 โกรแม็กซ์ สูตร 20-20-20 โกรแม็กซ์ สูตร 15-15-15 เท่านั้น

 

โมเด็ม กิฟฟารีน

รายละเอียดขนาดและราคา:

  • ขนาด 100 ซีซี. 150 บาท
    ขนาด 500 ซีซี. 710 บาท
                 

 สามารถนำรหัสสมาชิก 37087100 ไปซื้อได้ที่ศูนย์ธุรกิจกิฟฟารีนทั่วประเทศ
สั่งซื้อออนไลน์ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Fanpage : Giffarine Easy
Email : thatsaya1968@gmail.com
โทร. 064-1860236 / Line id : @easygiff

สมัครสมาชิกกิฟฟารีนป้อนข้อมูลที่นี่ค่ะ

Facebook Comments