เป็นธาลัสซีเมีย ทานอาหารเสริม กิฟฟารีน อะไรดี

เป็นธาลัสซีเมีย ทานอาหารเสริม กิฟฟารีน อะไรดี

เป็นธาลัสซีเมีย ทานอาหารเสริม กิฟฟารีน อะไรดี

โรคเลือดจางทาลัสซีเมีย (อังกฤษ: thalassaemia)

เป็นโรคเลือดจางที่มีสาเหตุมาจากมีความผิดปกติทางพันธุกรรม ทำให้มีการสร้างโปรตีนที่เป็นส่วนประกอบสำคัญของเม็ดเลือดผิดปกติ จึงทำให้เม็ดเลือดแดงมีอายุสั้นกว่าปกติ แตกง่าย ถูกทำลายง่าย ผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้จึงมีเลือดจาง โรคนี้พบได้ทั้งหญิงและชายปริมาณเท่า ๆ กัน ถ่ายทอดมาจากพ่อและแม่ทางพันธุกรรมพบได้ทั่วโลก และพบมากในประเทศไทยด้วยเช่นกัน

ในขณะนี้บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนทั่วไปคงได้ยินคำว่า โรคโลหิตจางธาลัสซีเมียกันบ่อยขึ้น โรงเรียนแพทย์ต่างๆ และกระทรวงสาธารณสุขได้ให้ความสำคัญกับโรคนี้เป็นอย่างมาก เพราะว่าเป็นโรคที่มีการถ่ายทอดทางพันธุกรรมมากที่สุดในประเทศไทย ประมาณว่ามีคนไทยเป็นพาหะของโรคนี้ ร้อยละ 30 ของประชากรหรือประมาณ 18 – 20 ล้านคน ส่วนสาเหตุของการเกิดโรคมาจากการที่เกิดจากความผิดปกติของยีนในการควบคุมการสร้างฮีโมโกลบินซึ่งเป็นสารสำคัญในเม็ดเลือดแดง

ยีน หมายถึงอะไร
ยีนต่าง ๆ ก็คือสารพันธุกรรมที่ควบคุมตัวของเราให้ทำงานได้ตามปกติและอยู่บนโครโมโซม คนปกติมีโครโมโซม 23 คู่ (ซึ่งได้รับการถ่ายทอดจากบิดาทางตัวอสุจิและจากมารดาทางไข่) ถ้าบิดาหรือมารดามีความผิดปกติก็จะมีโอกาสถ่ายทอดให้บุตรได้ ถ้าได้รับมาจากคนใดคนหนึ่งเท่านั้นเราเรียกว่าเป็นพาหะของโรค จะมีอาการเหมือนคนปกติ ไม่มีอาการซีด ตับม้ามโต แต่ถ้ารับมาจากทั้ง 2 คน และเป็นแบบที่เสริมความรุนแรงซึ่งกันและกันก็จะเป็นโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย ซึ่งมีอาการซีด ตับม้ามโต อาจจำเป็นต้องให้เลือดเป็นระยะๆ บางชนิดทารกอาจเสียชีวิตตั้งแต่อยู่ในครรภ์

เป็นธาลัสซีเมีย ทานอาหารเสริม กิฟฟารีน อะไรดี

ธาลัสซีเมียแบ่งออกเป็น 2 ชนิด
1. อัลฟา – ธาลัสซีเมีย (a – thalassemia)
2. เบต้า – ธาลัสซีเมีย (b – thalassemia)
ถ้าผู้ใดรับการถ่ายทอดสารพันธุกรรมชนิด อัลฟา – ธาลัสซีเมีย หรือ เบต้า – ธาลัสซีเมีย มาจากบิดาหรือมารดาเพียงฝ่ายเดียว ก็ถือว่าผู้นั้นเป็นพาหะอัลฟาธาลัสซีเมีย พาหะฮีโมโกลบินคอนแสตนสปริงค์ พาหะเบต้าธาลัสซีเมีย หรือพาหะฮีโมโกลบินอี แต่ถ้าผู้ใดได้รับการถ่ายทอดสารพันธุกรรมชนิด อัลฟา – ธาลัสซีเมีย มากจากทั้งบิดาและมารดา หรือชนิด เบต้า – ธาลัสซีเมีย มากจากทั้งบิดาและมารดา ก็ถือว่าผู้นั้นเป็นโรคธาลัสซีเมีย เช่น โรคฮีโมโกลบินเฮช โรคฮีโมโกลบินบาร์ท โรคเบต้าธาลัสซีเมีย หรือ โรคเบต้าธาลัสซีเมียฮีโมโกลบิน เป็นต้น

ผู้ที่มีโอกาสเป็นโรคหรือพาหะคือ
1. ตัวซีด และอาจตรวจพบตับม้ามโตร่วมด้วย
2. ตัวซีดลงอย่างรวดเร็วเมื่อมีการป่วยไข้อย่างรุนแรง
3. มีประวัติคนในครอบครัวตัวซีด ตับม้ามโต
4. เคยมีบุตรเป็นพาหะ หรือโรคธาลัสซีเมีย
5. เคยมีบุตรเสียชีวิตในครรภ์เนื่องจากภาวะทารกบวมน้ำ
6. ตรวจพบขนาดเม็ดเลือดแดงเล็กกว่าปกติ (MCV < 80 fL.)
7. ตรวจเลือด Osmotic fragility test (OF) ให้ผลบวก Dichlorophenolindolphenol precipitation test (DCIP) ให้ ผลบวก
หากท่านมีข้อบ่งชี้อาการข้อใดข้อหนึ่งดังที่กล่าวมา ก็ควรตรวจวินิจฉัยยืนยันว่าเป็นโรคหรือพาหะโรคธาลัสซีเมียหรือไม่ รวมถึงคู่ที่กำลังจะแต่งงาน และวางแผนเพื่อมีบุตรหรือกำลังตั้งครรภ์อ่อน ๆ ก็ควรได้รับการตรวจด้วยเช่นกัน เพื่อประเมินตัวเองและโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคหรือพาหะของบุตรในครรภ์ ซึ่งสูติแพทย์มีวิธีการตรวจเพื่อให้ทราบว่าบุตรในครรภ์เป็นโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงหรือไม่ จะได้มีการวางแผนการดูแลบุตรในครรภ์ร่วมกันระหว่างมารดาและสูติแพทย์ต่อไป

เมื่อเป็นโรคธาลัสซีเมียจะปฏิบัติตัวอย่างไร
ผู้ที่ตรวจพบว่าเป็นพาหะโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย สามารถใช้ชีวิตเหมือนคนปกติ ไม่จำเป็นต้องรับประทานยาใด ๆ แต่ผู้ที่เป็นโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียจะมีอาการของโรคแตกต่างกัน บางคนตัวซีดมาก ตับม้ามโตมาก อาจจะต้องได้รับการให้เลือดและยาขับธาตุเหล็กส่วนเกินออกจากร่างกายเป็นระยะ ๆ หรือผ่าตัดม้ามออกเพื่อลดการทำลายเม็ดเลือดแดง ส่วนบางคนจะมีอาการซีดไม่มาก จะรักษาตามอาการ สามารถให้รับประทานกรดโฟลิก แต่ไม่จำเป็นต้องให้ยาบำรุงเลือด (ธาตุเหล็ก) เนื่องจากมีธาตุเหล็กใน ร่างกายเกินปกติอยู่แล้ว แต่ไม่สามารถนำมาสร้างเม็ดเลือดแดงเองได้
โรคธาลัสซีเมียอาจดูน่ากลัว แต่ความจริงแล้ว หากเราสามารถดูแลตนเองให้อยู่ในสภาวะที่พร้อมต่อการเผชิญโรค ก็จะสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข

 

เป็นธาลัสซีเมีย ฮีโมโกบินอี ค่ะควรทานอะไรดีคะ

ตอบ
ทาน โคคิวเทนวันละเม็ดสองเม็ด และวีทกราส ครับ วันละแก้วสองแก้ว ทาน นูตริโฟลิกด้วยครับ
เครดิต: จากกลุ่มไลน์ หมอตั้มตอบปัญหา โดย คุณหมอตั้ม กิฟฟารีน

อาหารเสริมที่เกี่ยวข้อง ตามคำแนะนำของคุณหมอตั้ม กิฟฟารีน
อาหารเสริม เป็นอาหารเสริมไม่ใช่ยา ผลที่ได้รับอาจไม่เหมือนกันในทุก ๆ คน

 

1  กิฟฟารีน วีทกราส (เลขที่ อย.13-1-03440-1-0161)
เครื่องดื่มใบอ่อนข้าวสาสีชนิดผง ตรากีฟฟารีน
วีทกราส (Wheatgrass) เป็นต้นอ่อนของข้าวสาลี มีประวัติการใช้มาอย่างยาวนานกว่า 5,000 ปีมาแล้วตั้งแต่สมัยอียิปต์โบราณ ซึ่งใช้ในด้านการบำรุงสุขภาพและเป็นยาอายุวัฒนะ โดยน้ำคั้นจากต้นอ่อนข้าวสาลีได้ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มอาหาร Raw Food Diet คือ อาหารตามธรรมชาติที่ไม่ผ่านการแปรรูป หรือมีการปนเปื้อนจากเคมี ที่อุดมไปด้วยวิตามิน เกลือแร่ และกรดอะมิโนหลากหลายชนิดที่ร่างกายสามารถนำไปใช้งานได้ในทันที และยังอุดมไปด้วยคลอโรฟิลล์และสารกลุ่มฟลาโวนอยด์ที่มีประโยชน์ในการกำจักสารพิษ ชะล้างลำไส้ ดูแลระบบทางเดินอาหาร และช่วยต้านการเกิดมะเร็งรวมทั้ง บำรุงเลือด ซึ่งดีต่อผู้ป่วยโลหิตจางและทาลัสซีเมีย
– อุดมไปด้วยวิตามิน เอนไซม์ ซึ่งร่างกายสามารถนำเอาไปใช้งานได้ในทันที
– มีฤทธิ์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ลดความเสี่ยงจากสารก่อมะเร็งต่างๆ
– ส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกันให้ดีขึ้น ช่วยชะล้างสารพิษออกจากร่างกาย
– ช่วยการรักษา และบรรเทาอาการท้องผูกโดยเพิ่มการเคลื่อนไหวของลำไส้
– ต้านแผลในกระเพาะอาหารและบรรเทาภาวะลำไส้แปรปรวน (IBS)
เนื่องจากคุณสมบัติต้านอักเสบ ต้านอนุมูลอิสระ และการสมานแผลของคลอโรฟิลล์ และฟลาโวนอยด์ จึงป้องกันการเกิดโรคมะเร็งในระบบทางเดินอาหารได้อีกทางหนึ่งด้วย
– ป้องกันการเกิดภาวะโลหิตจาง ช่วยเพิ่มระดับฮีโมโกลบิน ช่วยยืดระยะเวลาการถ่ายเลือดออกไป และช่วยลดปริมาณเลือด ที่ใช้ในการถ่ายเลือด รวมถึงช่วยลดจำนวนครั้งในการถ่ายเลือดลงได้ในคนไข้ที่เป็นโรคธาลัสซีเมีย
เหมาะกับ : ผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพ

ส่วนประกอบที่สำคัญโดยประมาณใน 1 ซอง :มอลโตเด็คซ์ตริน, เด็คซ์โตรส, อินนูลิน, น้ำตาลฟรุคโตส, ผงใบอ่อนข้าวสาลี, ผงผักและผลไม้, ชาเขียวมัทฉะ, กรดซิตริค, กรดแอสคอร์บิก, วิตามินบีรวม และ โซเดียมคอปเปอร์คลอโรฟิลลิน  (ใช้ไซลิทอลและซูคราโลส เป็นวัตถุที่ให้ความหวานแทนน้ำตาล)
วิธีชง: กิฟฟารีน วีทกราส 1 ซอง ต่อน้ำเย็น 1 แก้ว (120 มล.) คนให้เข้ากัน
ขนาดบรรจุ 10 ซอง (15 กรัม/ซอง)
ราคา: 340 บาท

 

2  โค-คิวเทน แมกซ์ กิฟฟารีน
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร โคเอนไซม์คิวเทน ผสมแอล-คาร์นิทีน และซิตรัส ไบโอฟลาโวนอยด์ชนิดแคปซูล ตรา กิฟฟาริน
ส่วนประกอบที่สำค้ญโดยประมาณใน 1 แคปซูล :
ทอรีน 150.00 มก.
แอล-คาร์นิทีน แอล-ทาร์เทรต 146.63 มก. (ให้แอล-คาร์นิทีน 100 มก.)
โคเอนไซม์ คิวเทน 30.00 มก.
ซิตรัส ไบโอฟลาโวนอยด์ 30.00 มก.
วิธีรับประทาน : วันละ 1 แคปซูล พร้อมอาหาร คำเตือน : อ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค ไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรค
รหัสสินค้า : 41015
ปริมาณสุทธิ : 30. แคปซูล
ราคาปกติ : 660 บาท

 

3  นูทริ โฟลิค กิฟฟารีน Nutri Folic Giffarine
(ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร วิตามินซี วิตามินบี1 วิตามินบี6 วิตามินบี12 และกรดโฟลิค)(ตรา กิฟฟารีน)
ส่วนประกอบที่สำคัญโดยประมาณ 1 แคปซูล (450 มิลลิกรัม)

วิตามินซี 60 มก.
วิตามินบี6 2 มก.
วิตามินบี12 0.1% 2 มก.
(ให้วิตามินบี 12 2 มคก.)
วิตามินบี1 1 มก.
กรดโฟลิค 0.2มก.

วิธีรับประทาน
รับประทานวันละ 1 แคปซูล พร้อมอาหาร

จำนวน 60 แคปซูล
ราคา 180 บาท

 

สั่งซื้อทั้งเซต 1,180 บาท

 สามารถนำรหัสสมาชิก 37087100 ไปซื้อได้ที่ศูนย์ธุรกิจกิฟฟารีนทั่วประเทศ
สั่งซื้อออนไลน์ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Fanpage : Giffarine Easy
Email : thatsaya1968@gmail.com
โทร. 064-1860236 / Line id : @easygiff

สมัครสมาชิกกิฟฟารีนป้อนข้อมูลที่นี่ค่ะ

 

Facebook Comments