เทคนิคการใช้ ปุ๋ยกิฟฟารีน กับลำไย ช่วงบำรุงช่อดอก(ตอนที่ 2)

ปุ๋ยกิฟฟารีน กับลำไย

เทคนิค การใช้ ปุ๋ยกิฟฟารีน กับลำไย ช่วงบำรุงช่อดอก(ตอนที่ 2)

หลังจากพ่นสารลำไย 15-20 วัน ก็จะพ่นปุ๋ยเพื่อยืดช่อดอก ด้วยสูตร  อัตราส่วนผสมต่อน้ำ 200 ลิตร

การใช้ปุ๋ย กิฟฟารีน,ปุ๋ยลำไย ช่วงบำรุงช่อ,ปุ๋ยกิฟฟารีนกับลำใย

ปุ๋ยกิฟฟารีน กับลำไย ช่วงบำรุงช่อดอก

เกรทกรีน                            อัตรา   30 ซี.ซี.
โบโรแคล                            อัตรา  1 ขีด (100 กรัม)
ปุ๋ยโกรแม็กซ์ สูตร 10-52-17     อัตรา 5 ขีด (500 กรัม)
เจอร์มิเนท             อัตรา 150 ซี.ซี.
พ่น 1-2 ครั้ง ทุก 7 วัน ระยะนี้หากมีน้ำ เกษตรกรควรให้น้ำทางดินจะช่วยทำให้การแตกง่ายขึ้น และหลังพ่นยืดช่อดอก ให้สังเกตว่ากาารแตกของลำไยเดินเป็นช่อใบหรือช่อดอก

แบบแรก  เป็นช่อดอก ไม่มีใบแซม ให้พ่นสูตร
เกรทกรีน                         อัตรา 30 ซี.ซี.
โบโรแคล                         อัตรา 1 ขีด (100 กรัม)
ปุ๋ยโกรแม็กซ์ สูตร 10-52-17         อัตรา 5 ขีด (500 กรัม)
เม็กก้าซิงค์                    อัตรา 1/2 ขีด (50 กรัม)
หมายเหตุพ่นทุก 7 วัน จนถึงระยะดอกใกล้บาย และช่วงร้อนแล้ง เมื่อเห็นดอกชัดเจนแล้ว สามารถเพิ่มท็อปเอ็น อัตรา 300 ซี.ซี. ต่อน้ำ 200 ลิตร เพื่อช่วยให้การยืดของดอกดี และเพิ่มความสมบูรณ์ของดอก

ปุ๋ยลำไย ช่วงบำรุงช่อ,ปุ๋ยกิฟฟารีนกับลำใย

แบบสอง หลังพ่นสูตรยืดช่อดอก ลำไยแตกใบ หรือใบแซมดอก
ให้ใช้สูตรคุมใบ เร่งใบแก่
เกรทกรีน                        อัตรา 30 ซี.ซี.
โบโรแคล อัตรา 1 ขีด       (100 กรัม)
ปุ๋ยโกรแม็กซ์ สูตร 6-20-30      อัตรา 5-10 ขีด (500-1,000 กรัม)
หรือสูตร
เกรทกรีน                           อัตรา 30 ซี.ซี.
โบโรแคล                          อัตรา 1 ขีด  (100 กรัม)
ปุ๋ยโกรแม็กซ์ สูตร 6-20-30       อัตรา 3 ขีด (300 กรัม)
ปุ๋ยโกรแม็กซ์ สูตร 10-52-17      อัตรา 3 ขีด (300 กรัม)
หมายเหตุ : (เริ่มพ่นเมื่อใบเริ่มกาง พ่น 2-3 รอบทุก 5 วัน และเมื่อสีใบเริ่มเข้าเพสลาด (สีเขียวอ่อน ๆ) ให้ใช้ปุ๋ยยืดช่อดอก ตามสูตรบำรุงช่อดอกในแบบแรกที่อธิบายไว้

การใช้ปุ๋ย กิฟฟารีน,ปุ๋ยลำไย ช่วงบำรุงช่อ,ปุ๋ยกิฟฟารีนกับลำใย

เมื่อได้ดอกลำไยที่สมบูรณ์แล้ว ถึงช่วงที่ดอกบาน 5% บานช่วงแล้ง
(เริ่มบานที่บริเวณฐานของช่อดอก) ให้พ่นสูตร
เกรทกรีน                           อัตรา 20 ซี.ซี.
โบโรแคล                          อัตรา 1 ขีด (100 กรัม)
ท็อปเอ็น                            อัตรา 300 ซี.ซี.

 

ปุ๋ยลำไย ช่วงบำรุงช่อ,ปุ๋ยกิฟฟารีนกับลำใย

หมายเหตุ :
-การพ่นควรเป็นละอองฝอย ไม่จี้โดยตรงที่ดอก และไม่พ่นในช่วงดอกบานเต็มที่
-หากดอกบานช่วงฝน ใช้เม็กก้าซิงค์ อัตรา 1 ขีด ต่อน้ำ 200 ลิตร แทนท็อปเอ็น

ในช่วงบำรุงใบ สะสมอาหาร และพ่นสารตามสูตรดังกล่าวข้างต้น และช่วงยืดช่อดอก ที่สวนจะเจอปัญหาใบแซมดอก ก็ได้ใช้ปุ๋ยคุมใบ เร่งใบแก่ พ่น 2-3 รอบ ใบเริ่มแก่ ดอกก็จะยืดยาวออกมา ช่วงที่เป้นดอกอากาศแล้ง ดอกจะโตช้า แต่เมื่อใช้ท็อปเอ็นพ่นร่วมด้วย ช่อดอกโตได้ดี ช่อใหญ่สมบูรณ์ และเมื่อพ่นดอกบาน 5% ทำให้การขึ้นลูกติดดีอีกด้วย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 064-186-0236 ไลน์ไอดี @easygiff

 สามารถนำรหัสสมาชิก 37087100 ไปซื้อได้ที่ศูนย์ธุรกิจกิฟฟารีนทั่วประเทศ
สั่งซื้อออนไลน์ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Fanpage : Giffarine Easy
Email : thatsaya1968@gmail.com
โทร. 064-1860236 / Line id : @easygiff

สมัครสมาชิกกิฟฟารีนป้อนข้อมูลที่นี่ค่ะ

 

Facebook Comments