เจอร์มิเนท ปุ๋ยกิฟฟารีน สารสกัดชีวภาพ 100%

เจอร์มิเนท ปุ๋ยกิฟฟารีน

เจอร์มิเนท ปุ๋ยกิฟฟารีน สารสกัดชีวภาพ 100%

เจอร์มิเนท : กรดอะมิโน19 ชนิด ในรูปของกรดอะมิโนอิสระ (L-amino acid)
ทีสามารถดูดซึมเข้าสู่เซลล์พืชอย่างรวดเร็วและเป็นจำนวนมาก พืชสามารถนำไปใช้ได้
ทันที โดยไม่ต้องย่อยสลายอีก

 

เจอร์มิเนท ปุ๋ยกิฟฟารีน สารสกัดชีวภาพ 100%

เจอร์มิเนท ปุ๋ยกิฟฟารีน

วัตถุประสงค์
1. ใช้แช่เมล็ดก่อนปลูกเพื่อการงอก 100% และทำให้ต้นกล้าแข็งแรง เปอร์เซ็นต์รอดสูง
2. ใช้ฉีดพ่นทางใบ เพื่อกระตุ้นการเกิดยอดใหม่ หรือ ช่วยการออกดอกและติดผล
3. ฉีดพ่นเมื่อพืชอยู่ในสภาวะเครียด (Stress) เช่น กระทบหนาวจัด

เพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช

เมื่ออยู่ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม หรือสภาวะแวดล้อมที่ไม่ปกติ เช่น อากาศหนาว
หรืออากาศร้อนผิดปกติ ในภาวะดังกล่าว เอ็นไซม์ต่างๆ จะไม่ทำงานทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก เอ็น
ไซม์ไม่ได้ถูกสร้างหรือสร้างน้อยเกินไป จนทำให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตได้ตามปกติ การใช้
เจอร์มิเนท จะช่วยให้พืชมีกรด อะมิโนเพื่อใช้ในการสร้างเอ็นไซม์ที่พืชต้องการใช้ ทำให้พืช
สามารถเจริญเติบโตต่อไปได้ตามปกติ หรือลดการเสียหายลงไป

นอกจากหน้าที่หลักๆ แล้ว เจอร์มิเนท ยังช่วยพืชในขบวนการสังเคราะห์แสง
และขบวนการหายใจด้วย

เจอร์มิเนท ปุ๋ยกิฟฟารีน สารสกัดชีวภาพ 100%

เพื่อช่วยในการงอกของเมล็ด
ขณะที่เมล็ดกำลังงอก โปรตีนที่ถูกสะสมไว้ในเมล็ด จะถูกย่อยสลายมาเป็น กรดอะมิโน
เพื่อนำมาใช้ในการสร้างโปรตีนที่จำเป็นในการเจริญเติบโตของยอดและรากที่จะเกิดใหม่การ
ใช้เจอร์มิเนทจึงเป็นเสมือนการเพิ่มชนิดและปริมาณของกรดอะมิโนให้กับพืชโดยตรง ทำให้
พืชได้รับเพิ่มจากที่มีอยู่แล้วหรือมีไม่เพียงพอ (ในกรณีที่เมล็ดไม่สมบูรณ์) ทำให้เมล็ดพืช
งอกเร็วและมีความแข็งแรงทั้งยอดอ่อนและรากอ่อน ต้นกล้าแข็งแรง

เพื่อกระตุ้นการแตกยอดใหม่ การแตกดอก และการติดผล
ขณะที่พืชกำลังแตกยอดหรือส่วนการเจริญเติบโตใหม่ เซลล์ที่เกิดใหม่นี้มีความจำเป็นที่จะ
ต้องใช้กรดอะมิโนเพื่อการเจริญเติบโต ซึ่งพืชจะได้จากการย่อยสลายโปรตีนจากเซลล์ของใบ
แก่หรือสร้างขึ้นใหม่ ดังนั้น การใช้เจอร์มิเนท จึงเป็นการเพิ่มกรดอะมิโนให้กับพืชโดยตรงอีก
ทางหนึ่งที่พืชจะใช้ในช่วงดังกล่าวเจอร์มิเนท,ปุ๋ยกิฟฟารีน,สารสกัดชีวภาพ,กระตุ้นการแตกราก,แตกใบ,กระตุ้นการโต,แช่เมล็ด

ประกาศ ปรับราคาใหม่

>เจอร์มิเนท (กรดอะมิโน) สารสกัดชีวภาพ 100%

💢 กรดอะมิโน 19 ชนิด ที่สามารถดูดซึมเข้าสู่เซลล์พืชอย่างรวดเร็วและเป็นจำนวนมาก
💢 พืชสามารถนำไปใช้ได้ทันที โดยไม่ต้องย่อยสลายอีก

>แช่เม็ดก่อนเพาะ
>ราดเมล็ดข้าวก่อนหว่าน/ชุบท่อนพันธุ์
>ฉีดพ่นเพื่อให้พืชปรับตัวหน้าหนาวหรือเมื่ออากาศแล้งมาก

อัตราการใช้ 5 ซีซี ต่อน้ำ 1 ลิตร
100 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร
30 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

#ผลิตภัณฑ์ที่นักวิชาการแนะนำ

*เริ่มปรับราคาตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป*

รหัสสินค้า 51606
ขนาด 100 ซีซี.
ปริมาณบรรจุ: 100. มิลลิลิตร
น้ำหนักรวม: 100. กรัม
ราคา 170 บาท

รหัสสินค้า 51607
ขนาด 500 ซีซี.
ราคา 720 บาท.

เจอร์มิเนท,ปุ๋ยกิฟฟารีน,สารสกัดชีวภาพ,กระตุ้นการแตกราก,แตกใบ,กระตุ้นการโต,แช่เมล็ด

 

 สามารถนำรหัสสมาชิก 37087100 ไปซื้อได้ที่ศูนย์ธุรกิจกิฟฟารีนทั่วประเทศ
สั่งซื้อออนไลน์ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Fanpage : Giffarine Easy
Email : thatsaya1968@gmail.com
โทร. 064-1860236 / Line id : @easygiff

สมัครสมาชิกกิฟฟารีนป้อนข้อมูลที่นี่ค่ะ

Facebook Comments