เจอร์มิเนท กิฟฟารีน ธาตุอาหารรอง-เสริม

เจอร์มิเนท กิฟฟารีน

เจอร์มิเนท กิฟฟารีน ธาตุอาหารรอง-เสริม

เจอร์มิเนท สารสกัดชีวภาพ 100%  เจอร์มิเนท : กรดอมิโน 19 ชนิด ในรูปของกรดอมิโนอิสระ  (L – amino acid)  ที่สามารถดูกซึมเข้าสู่เซลล์พืชอย่างรวดเร็วและเป็นจำนวนมาก  พืชสามารถนำไปใช้ได้ทันที โดยไม่ต้องย่อยสลายอีก

วัตถุประสงค์

1.  ใช้แช่เมล็ดก่อนปลูกเพื่อการงอก 100% และทำให้ต้นกล้าแข็งแรง เปอร์เซนต์รอดสูง

2.  ใช้ฉีดพ่นทางใบ เพื่อกระตุ้นการเกิดยอดใหม่ หรือ ช่วยการออกดอกและติดผล

3.  ฉีดพ่นเมื่อพืชอยู่ในสภาวะเครียด (Stress) เช่น กระทบหนาวจัด

เจอร์มิเนท กิฟฟารีน,ธาตุอาหารรอง-เสริม

เจอร์มิเนท กิฟฟารีน ธาตุอาหารรอง-เสริม

เพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช

เมื่ออยู่ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม  หรือสภาวะแวดล้อมที่ไม่ปกติ  เช่น อากาศหนาวหรืออากาศร้อนผิดปกติ  ในภาวะดังกล่าว  เอ็นไซม์ต่าง ๆ จะไม่ทำงาน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก เอ็นไซม์ไม่ได้ถูกสร้าง หรือถูกสร้างน้อยเกินไป  จนทำให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตได้ตามปกติ การใช้เจอร์มิเนท จะช่วยให้พืชมีกรดอมิโน เพื่อใช้ในการสร้างเอ็นไซม์ ที่พืชต้องการใช้ ทำให้พืชสามารถเจริญเติบโตต่อไปได้ตามปกติ หรือลดการเสียหายลงไป

นอกจากหน้าที่หลัก ๆ แล้ว เจอร์มิเนท ยังช่วยพืชในขบวนการสังเคราะห์แสง และขบวนการหายใจด้วย                                         เพื่อช่วยในการงอกของเมล็ด

ขณะที่เมล็ดกำลังงอก โปรตีนที่ถูกสะสมไว้ในเมล็ด จะถูกย่อยสลายมาเป็นกรดอมิโน  เพื่อนำมาใช้ในการสร้างโปรตีนที่จำเป็นในการเจริญเติบโตของยอดและรากที่จะเกิดใหม่  การใช้ เจอร์มิเนท จึงเป็นเสมือน การเพิ่มชนิดและปริมาณของกรดอมิโนให้กับพืชโดยตรง ทำให้พืชได้รับเพิ่มจากที่มีอยู่แล้ว หรือมีไม่เพียงพอ  (ในกรณีที่เมล็ดไม่สมบูรณ์)

เจอร์มิเนท,กิฟฟารีน,ธาตุอาหารรอง-เสริม

เพื่อกระตุ้นการแตกยอดใหม่ การแตกดอก และการติดตา

ขณะที่พืชกำลังแตกยอดหรือส่วนการเจริญเติบโตใหม่  เซลล์ที่เกิดใหม่นี้มีความจำเป็นที่จะต้องใช้กรดอมิโน เพื่อการเจริญเติบโต ซี่งพืชจะได้จากการย่อยสลายโปรตีนจากเซลล์ของใบแก่ หรือสร้างขึ้นใหม่ ดังนั้น การใช้เจอร์มิเนท จึงเป็นการเพิ่มกรดอมิโนให้กับพืชโดยตรงอีกทางหนึ่ง ที่พืชจะใช้ในช่วงดังกล่าว 

 สามารถนำรหัสสมาชิก 37087100 ไปซื้อได้ที่ศูนย์ธุรกิจกิฟฟารีนทั่วประเทศ
สั่งซื้อออนไลน์ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Fanpage : Giffarine Easy
Email : thatsaya1968@gmail.com
โทร. 064-1860236 / Line id : @easygiff

สมัครสมาชิกกิฟฟารีนป้อนข้อมูลที่นี่ค่ะ

Facebook Comments