อุปกรณ์ป้องกันรังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า HARMONIZED CHIP

อุปกรณ์ป้องกันรังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า HARMONIZED CHIP,ป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า,คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า,แผ่นป้องกันคลื่นโทรศัพท์,วิธีป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า,สติ๊กเกอรื ป้องกัน คลื่น แม่เหล็ก,ขาย อุปกรณ์ ป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า,วัสดุป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า,อุปกรณ์ ป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากโทรศัพท์มือถือ,เครื่องป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า,วัสดุดูดซับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

อุปกรณ์ป้องกันรังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

HARMONIZED CHIP

เพราะการใช้โทรศัพท์มือถือในปัจจุบันไม่ใช่เพียงแค่การรับสายและโทร.ออก แต่โทรศัพท์มือถือเปรียบเหมือนปัจจัยที่ 5 ที่จำเป็นต่อทุกคนรวมถึงว่าที่คุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกน้อยอยู่ในครรภ์ หรือลูกวัยเล็กที่อยู่ใกล้กับโทรศัพท์ของพ่อแม่ …สัญญาณโทรศัพท์ยิ่งชัดเจน ย่อมหมายถึงความแรงของสัญญาณที่สามารถทะลุทะลวงได้มากขึ้น จนเป็นสาเหตุของอาการเจ็บป่วยหรือความผิดปกติของ DNA และเซลล์เนื้อเยื่อ จะดีแค่ไหนถ้าเราสามารถป้องกันอันตรายให้ลูกได้ เริ่มตั้งแต่วันนี้

อุปกรณ์ป้องกันรังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า HARMONIZED CHIP, แผ่นป้องกันคลื่นโทรศัพท์, แผ่นป้องกันรังสีจากโทรศัพท์,แผ่นป้องกันคลื่นโทรศัพท์,วิธีป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า,สติ๊กเกอรื ป้องกัน คลื่น แม่เหล็ก,ขาย อุปกรณ์ ป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า,วัสดุป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า,อุปกรณ์ ป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากโทรศัพท์มือถือ,เครื่องป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า,วัสดุดูดซับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

อุปกรณ์ป้องกันรังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า HARMONIZED CHIP, แผ่นป้องกันคลื่นโทรศัพท์, แผ่นป้องกันรังสีจากโทรศัพท์,แผ่นป้องกันคลื่นโทรศัพท์,วิธีป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า,สติ๊กเกอรื ป้องกัน คลื่น แม่เหล็ก,ขาย อุปกรณ์ ป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า,วัสดุป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า,อุปกรณ์ ป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากโทรศัพท์มือถือ,เครื่องป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า,วัสดุดูดซับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

รังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคืออะไร
รังสีคลื่นแม่เหลือไฟฟ้า หรือ EMR(Electromagnetic Radiation)
– พลังงานที่ถูกปล่อยออกมา ในรูปคลื่นที่มีความถี่ และความยาวคลื่นต่างๆ กัน ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของศักดิ์ไฟฟ้า ก็จะเกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาเสมอ
– ในปัจจุบัน รังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสามารถพบได้ทั่วไปทุกหนแห่ง เพียงแต่เราไม่ตระหนักถึงมัน เนื่องจากเรามองไม่เห็น รังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเราสามารถรู้สึกได้ชัดเจน คือ แสง

– แหล่งกำเนิดรังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
– โทรศัพท์มือถือ
– คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุค
– เครื่องส่งสัญญาณ Wifi
– เสาส่งสัญญาณมือถือ
– เตาไมโครเวฟ
– หม้อแปลงไฟฟ้า
– อุปกรณ์ภายในรถยนต์

อุปกรณ์ป้องกันรังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า HARMONIZED CHIP, แผ่นป้องกันคลื่นโทรศัพท์, แผ่นป้องกันรังสีจากโทรศัพท์,แผ่นป้องกันคลื่นโทรศัพท์,วิธีป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า,สติ๊กเกอรื ป้องกัน คลื่น แม่เหล็ก,ขาย อุปกรณ์ ป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า,วัสดุป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า,อุปกรณ์ ป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากโทรศัพท์มือถือ,เครื่องป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า,วัสดุดูดซับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

อุปกรณ์ป้องกันรังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า HARMONIZED CHIP, แผ่นป้องกันคลื่นโทรศัพท์, แผ่นป้องกันรังสีจากโทรศัพท์

อุปกรณ์ป้องกันรังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า HARMONIZED CHIP, แผ่นป้องกันคลื่นโทรศัพท์, แผ่นป้องกันรังสีจากโทรศัพท์,แผ่นป้องกันคลื่นโทรศัพท์,วิธีป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า,สติ๊กเกอรื ป้องกัน คลื่น แม่เหล็ก,ขาย อุปกรณ์ ป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า,วัสดุป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า,อุปกรณ์ ป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากโทรศัพท์มือถือ,เครื่องป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า,วัสดุดูดซับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

ปกป้องคุณและคนที่คุณรักจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

 แผ่นป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
– ป้องกันได้ในรัศมี 0.75 ม. รอบตัว (เส้นผ่าสูงกลาง 1.5 ม.)
– ใช้ได้นาน 5 ปี (เฉลี่ยวันละ 0.87 บ.)
– ผลิตจาก อลูมิเนียมอโนไดซ์คุณภาพสูง สลักลายด้วยเลเซอร์
– ป้องกันคลื่น Electromagnetic Radiation (EMR)
– อุปกรณ์ที่ป้องกันได้ เช่น มือถือ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค เร้าเตอร์ ฯลฯ
 แผ่นป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
– ป้องกันได้ในรัศมี 0.75 ม. รอบตัว (เส้นผ่าสูงกลาง 1.5 ม.)
– ใช้ได้นาน 5 ปี (เฉลี่ยวันละ 0.87 บ.)
– ผลิตจาก อลูมิเนียมอโนไดซ์คุณภาพสูง สลักลายด้วยเลเซอร์
– ป้องกันคลื่น Electromagnetic Radiation (EMR)
– อุปกรณ์ที่ป้องกันได้ เช่น มือถือ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค เร้าเตอร์ ฯลฯ
– ลดความรุนแรงของรังสีได้ 67%

 

อุปกรณ์ป้องกันรังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า HARMONIZED CHIP,ป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า,คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า,แผ่นป้องกันคลื่นโทรศัพท์,วิธีป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า,สติ๊กเกอรื ป้องกัน คลื่น แม่เหล็ก,ขาย อุปกรณ์ ป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า,วัสดุป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า,อุปกรณ์ ป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากโทรศัพท์มือถือ,เครื่องป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า,วัสดุดูดซับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

ผลกระทบจากรังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
– อาการปวดหู, ปวดศรีษะ, ตาพร่ามัว, มึนงง, ขาดสมาธิ และเกิดความเครียดนอนไม่หลับ
– ระบบการหมุนเวียนเลือดและของเหลวอื่นๆ ในร่างกายผิดปกติ
– ประสิทธิภาพต่างๆ ของร่างกายลดลง

– DNA และเซลล์เนื้อเยื่อในร่างกายทำงานผิดปรกติ
– อาจทำให้เกิดโรคความจำเสื่อม, โรคมะเร็งสมอง, มะเร็งเม็ดเลือดขาว

อุปกรณ์ป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า Harmonized Chips ช่วยลดและขจัดผลกระทบที่เป็นอันตรายจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ที่แผ่มาจากอุปกรณ์ไร้สายต่างๆ อย่างเห็นได้ชัด อุปกรณฺป้องกันฮาร์โมไนซ์ ชิพ เป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ผ่านการทดลองทางวิทยาศาสตร์แล้วว่า สามารถปกป้องผู้ใช้งานจากอันตรายของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่แผ่ออกมาจากอุปกรณ์ดิจิตอลไร้สายต่างๆ ได้จริง

ภาพการทะลุทะลวงของการแผ่รังสีแม่เหล็กไฟฟ้าจากการใช้โทรศัพท์มือถือเข้าสู่กระโหลดศรีษะสู่สมอง

อันตรายของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

อุปกรณ์ป้องกันรังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า HARMONIZED CHIP, แผ่นป้องกันคลื่นโทรศัพท์, แผ่นป้องกันรังสีจากโทรศัพท์

อุปกรณ์ป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า Svitec Harmonized Chip ดีอย่างไร?
• ปกป้องคุณจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เป็นอันตราย
• ใช้งานง่าย เพียงติดเข้ากับอุปกรณ์ดิจิตอลต่างๆ (โทรศัพท์มือถือ แล็ปท็อป โทรทัศน์ และอื่นๆ)
• ผ่านการทดสอบทางวิทยาศาสตร์และพิสูจน์แล้วว่าลดอันตรายจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้จริง
• เพิ่มพลังชีวิต และเสริมสร้างสุขภาวะที่ดี
• ผลิตภัณฑ์คุณภาพมาตรฐานจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์

แผ่นป้องกันคลื่นโทรศัพท์,วิธีป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า,สติ๊กเกอรื ป้องกัน คลื่น แม่เหล็ก,ขาย อุปกรณ์ ป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า,วัสดุป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า,อุปกรณ์ ป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากโทรศัพท์มือถือ,เครื่องป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า,วัสดุดูดซับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

 

อุปกรณ์ป้องกันรังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า HARMONIZED CHIP, แผ่นป้องกันคลื่นโทรศัพท์, แผ่นป้องกันรังสีจากโทรศัพท์,แผ่นป้องกันคลื่นโทรศัพท์,วิธีป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า,สติ๊กเกอรื ป้องกัน คลื่น แม่เหล็ก,ขาย อุปกรณ์ ป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า,วัสดุป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า,อุปกรณ์ ป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากโทรศัพท์มือถือ,เครื่องป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า,วัสดุดูดซับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

ผลิตจาก ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ปกป้องคุณและคนที่คุณรักจากเคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่แผ่รังสีมาจากทุกทิศทางรอบตัวเรา

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าก่อให้เกิด

ความผิดปกติของเม็ดเลือดแดง

การไหลเวียนของเลือด

ความเครียด ความผิดปกติของ DNA

กระตุ้นให้เกิดมะเร็ง การมีบุตรยาก เป็นต้น

 

อุปกรณ์ป้องกันรังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า HARMONIZED CHIP,ป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า,คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า,แผ่นป้องกันคลื่นโทรศัพท์,วิธีป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า,สติ๊กเกอรื ป้องกัน คลื่น แม่เหล็ก,ขาย อุปกรณ์ ป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า,วัสดุป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า,อุปกรณ์ ป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากโทรศัพท์มือถือ,เครื่องป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า,วัสดุดูดซับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

วิธีการใช้

ลอกกระดาษที่ติดกาวออก แล้วติดลงบนอุปกรณ์ส่งรังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

1  สำหรับโทรสับมือถือ Tablet ให้ติดด้านหลัง 1 ชิ้น

2  Wifi Router และ Baby monitor  ให้ติดบนตัวเครื่อง  1  ชิ้น

3  Notebook หรือ จอคอมพิวเตอร์  ให้ติดบนอุปกรณ์ดังกล่าว 2  ชิ้น

อุปกรณ์ป้องกันรังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า HARMONIZED CHIP,ป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า,คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า,แผ่นป้องกันคลื่นโทรศัพท์,วิธีป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า,สติ๊กเกอรื ป้องกัน คลื่น แม่เหล็ก,ขาย อุปกรณ์ ป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า,วัสดุป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า,อุปกรณ์ ป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากโทรศัพท์มือถือ,เครื่องป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า,วัสดุดูดซับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

ที่กิฟฟารีนมีจำหน่าย 2 สีคือ

สีเงิน รหัส 36350

สีดำ รหัส 36351

ปริมาณสุทธิ : 1.00 ชิ้น
น้ำหนักรวม : 5 กรัม
จำนวน : 1 ชิ้น
ราคาสมาชิก  1,590  บาท
ราคาเต็ม  2,120  บาท
พีวี954

 

สนใจ ติดต่อได้ค่ะ….

โปรโมชั่นพิเศษ สั่งซื้อ 2 ชิ้น ราคา 3,180  บาท(ปกติราคา  4,240  บาท)  แถมฟรี อีกส่วนลดพิเศษ แอดไลน์มาเลยค่ะ

 

 สามารถนำรหัสสมาชิก 37087100 ไปซื้อได้ที่ศูนย์ธุรกิจกิฟฟารีนทั่วประเทศ
สั่งซื้อออนไลน์ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Fanpage : Giffarine Easy
Email : thatsaya1968@gmail.com
โทร. 064-1860236 /คลิ๊ก>> Line id : ts2511

สมัครสมาชิกกิฟฟารีนป้อนข้อมูลที่นี่ค่ะ

Facebook Comments