สารเสริมประสิทธิภาพ เกรทกรีน / เกรทกรีน พลัส

สารเสริมประสิทธิภาพ เกรทกรีน / เกรทกรีน พลัส

สารเสริมประสิทธิภาพ เกรทกรีน / เกรทกรีน พลัส

คำว่าสารเสริมประสิทธิภาพ

หมายถึง สารที่ช่วยให้ปุ๋ยทางใบหรือยาป้องกันกำจัดศัตรูพืชต่าง ๆ เปียกใบอย่างรวดเร็ว  เกาะติดและช่วยให้ปุ๋ยหรือตัวยานั้น ๆ ถูกดูดซึมผ่านใบพืช  หรือส่วนของลำตันที่มีสีเขียว  สารเสริมประสิทธิภาพ มีประโยชน์ต่อพืชมากกว่า น้ำสบู่ แชมพูหรือยาเปียกใบทั่ว ๆ ไป

เกรทกรีนและเกรทกรีนพลัส

คือสารเสริมประสิทธิภาพคุณภาพสุง  ผลิตตามหลักวิชาการด้วยวัตถุดิบที่เหมาะสำหรับฉีดพ่นทางใบสารจับใบ

 

                                           ส่วนประกอบของเกรทกรีนและเกรทกรีนพลัส

 เกรทกรีน                                                                                                              เกรทกรีนพลัส

-อัตราการใช้ต่ำ เพียง  3 – 5 ซี.ซี.  / น้ำ 20 ลิตร                                                          -อัตราการใช้ 5 ซี.ซี.  / น้ำ 20 ลิตร

-ความเข้มข้น  82%                                                                                                   -ความเข้มข้น  46%

-มีสารลดแรงตึงผิว 2 ชนิด                                                                                          -มีสารลดแรงตึงผิว 2 ชนิด

-พาราฟินิกออยล์                                                                                                       -พาราฟินิกออยล์

-เหมาะกับปุ๋ยทางใบ และยาป้องกันกำจัดสัตรูพืชทุกชนิด รวมถึงยาฆ่าหญ้า                    -มีธาตุอาหารของพืช ***

-เหมาะกับปุ๋ยทางใบ, ยาป้องกันกำจัดแมลงและเชื้อรา

 

หมายเหตุ *** ธาตุอาหารพืชในเกรทกรีนพลัส ประกอบด้วย

P2 O5   1%             Mg –  117   PPM

K2 O      0.68%       Mn –   87    PPM

Cu  –   31    PPM

Fe   –   87    PPM

Zn   –   220   PPM

B     –   12    PPM

Mo  –    2.4   PPM

คำแนะนำ  1. สารเสริมประสิทธิภาพ  มีความจำเป็นต้องใช้เมื่อมีการฉีดพ่นทางใบ

2. เลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง ให้เหมาะกับความต้องการ

3. ห้ามคลุกปุ๋ยใส่ทางดิน

สารเสริมประสิทธิภาพ เกรทกรีน / เกรทกรีน พลัส

คุณสมบัติของเกรทกรีนและเกรทกรีนพลัส

  1.  ลดแรงตึงผิวของละอองน้ำยากับผิวใบ ทำให้ยาเปียกใบอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว และน้ำยาไม่เลอะดอกหริอใบ
  2.  ช่วยการเกาะติดและการดูดซึมของปุ๋ยหรือยากับใบพืช
  3.  ลดการสูญเสียของปุ๋ยหรือยา  เนื่องจากการชะล้างของฝน  หรือการให้น้ำ  (ต้องระยะปลอดฝน 4 ชั่วโมง)
  4.  ประหยัดน้ำยา เนื่องจากน้ำยาเปียกทั่วต้นอย่างรวดเร็ว
  5.  ช่วยรักษาอุปกรณ์ในการฉีดพ่น  ป้องกันหัวฉีดอุดตัน
  6.  ตัวยาจะเข้ากันเป็นเนื้อเดียว  กรณีต้องฉีดยาหลายชนิด

จุดเด่นของสารเสริมประสิทธิภาพ เกรทกรีน / เกรทกรีนพลัส

1.  วัตถุดิบที่ใช้ ใช้ชนิดที่เป็นพิษต่อใบน้อยที่สุด จึงไม่ทำลายไขหรือสารเคลือบใบ

2.  เป็นสารเสริมประสิทธิภาพจริง ๆ ไม่ใช่เฉพาะแชมพูหรือสารเปียกใบ

3.  ใช้น้อย ประหยัดน้ำยาได้จริง

เทคนิคการฉีดพ่นปุ๋ยหรือยาทางใบ

1. ต้องผสมเกรทกรีน หรือ เกรทกรีนพลัส  ก่อนทุกครั้งแล้วจึงใส่ปุ๋ยหรือยา โดยใส่ทีละชนิดและคนให้เข้ากันก่อนใส่ตัวยาตัวต่อไป

2. เวลาฉีดพ่น  ฉีดให้เปียกทั่วแล้วพอ  ห้ามฉีดแช่เพราะจะทำให้เปลืองน้ำยาโดยใช่เหตุ  และน้ำยาเหลือไม่ควรฉีดซ้ำ เพราะอาจจะทำให้ใบไหม้ได้

3. ควรฉีดพ่นช่วงเช้าหรือเย็น ในช่วงลมพัดไม่แรง

–  ถ้าฉีดน้ำยาหลายตัว หรืออัตราสูง ควรฉีดช่วงเย็น

–  ถ้าเป็นไปได้ควรให้น้ำก่อนฉีดพ่น 1 วัน

 บด้

 สามารถนำรหัสสมาชิก 37087100 ไปซื้อได้ที่ศูนย์ธุรกิจกิฟฟารีนทั่วประเทศ
สั่งซื้อออนไลน์ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Fanpage : Giffarine Easy
Email : thatsaya1968@gmail.com
โทร. 064-1860236 /คลิ๊ก>> Line id : ts2511

สมัครสมาชิกกิฟฟารีนป้อนข้อมูลที่นี่ค่ะ

Facebook Comments