วิตามินบี 7 ชนิด วิตามินซี และโคลีน

 วิตามินบี 7 ชนิด วิตามินซี และโคลีน

วิตามินบี 7 ชนิด วิตามินซี และโคลีน

สาระน่ารู้เกี่ยวกับ วิตามินบี 7 ชนิด วิตามินซี และโคลีน
วิตามินเป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย แม้ว่าร่างกายต้องการวิตามินไม่มากนัก แต่ก็ขาดไม่ได้

เนื่องจากจะทำให้มีปัญหาสุขภาพตามมา เช่น หากขาดวิตามินซี จะทำให้เป็นโรคเลือดออกตามไรฟัน หากขาดวิตามินบี 1 จะทำให้เป็นโรคเหน็บชา หากขาดวิตามินเอ จะทำให้ไม่สามารถมองเห็นในที่มืดได้ เป็นต้น
สาระน่ารู้เกี่ยวกับ วิตามินบี 7 ชนิด วิตามินซี และโคลีน

วิตามินเป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย แม้ว่าร่างกายต้องการวิตามินไม่มากนัก แต่ก็ขาดไม่ได้ เนื่องจากจะทำให้มีปัญหาสุขภาพตามมา เช่น หากขาดวิตามินซี จะทำให้เป็นโรคเลือดออกตามไรฟัน หากขาดวิตามินบี 1 จะทำให้เป็นโรคเหน็บชา หากขาดวิตามินเอ จะทำให้ไม่สามารถมองเห็นในที่มืดได้ เป็นต้น

นักวิชาการได้แบ่งวิตามินออกเป็น 2 ชนิด ตามคุณสมบัติของวิตามิน ดังนี้

– ชนิดแรกคือวิตามินที่ละลายในน้ำ ร่างกายจะนำวิตามินไปใช้ประโยชน์ได้ต้องมีน้ำเป็นตัวพาไป ได้แก่ วิตามินบีรวม และวิตามินซี

– วิตามินอีกชนิดหนึ่งคือ วิตามินที่ละลายในน้ำมัน วิตามินชนิดนี้ ร่างกายจะนำไปใช้ประโยชน์ได้ต้องมีน้ำมันเป็นตัวนำ วิตามินในกลุ่มนี้ ได้แก่ วิตามินเอ วิตามินดี วิตามินอี และวิตามินเค (อ้างอิงที่ 1)

วิตามินบีรวมประกอบด้วยวิตามินบีหลายชนิด ที่รู้จักแพร่หลายคือ วิตามินบี 1 วิตามินบี 2 วิตามินบี 6 วิตามินบี 12 โฟเลต และไนอะซิน วิตามินกลุ่มนี้ แม้ว่าจะบริโภคเกินความต้องการในแต่ละวัน ก็จะไม่มีอันตราย เนื่องจากวิตามินกลุ่มนี้มีคุณสมบัติละลายในน้ำ เมื่อได้รับมากเกินไปร่างกายก็จะขับออกเองได้ จึงไม่สะสมให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำบัญชีแสดงปริมาณของวิตามินที่ละลายในน้ำที่แนะนำให้ควรบริโภคประจำวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป (Thai Recommended Daily Intakes หรือThai RDI) รวมถึงข้อความกล่าวอ้างเกี่ยวกับหน้าที่ของวิตามินที่ละลายในน้ำแต่ละชนิด

วิตามินบี 7 ชนิด วิตามินซี และโคลีน

 

วิตามินบี 1

(Thiamin)

1.5มิลลิกรัม (mg)

– ช่วยให้ร่างกายได้พลังงานจากคาร์โบไฮเดรต

– มีส่วนช่วยในการทำงานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ

วิตามินบี 7 ชนิด วิตามินซี และโคลีน

วิตามินบี 2

(Riboflavin)

1.7 มิลลิกรัม (mg)

– ช่วยให้ร่างกายได้พลังงานจากคาร์โบไฮเดรต โปรตีน และ ไขมัน

ไนอะซิน (Niacin)

วิตามินบี 7 ชนิด วิตามินซี และโคลีน

 

หรือวิตามินบี 3

20มิลลิกรัม เอ็น อี

(mg NE)

– ช่วยให้เยื่อบุทางเดินอาหารและผิวหนังอยู่ในสภาพปกติ

– ช่วยให้ร่างกายได้พลังงานจากคาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน

กรดแพนโทธินิค (Pantothenic Acid)

วิตามินบี 7 ชนิด วิตามินซี และโคลีน

 

หรือวิตามินบี 5

6 มิลลิกรัม (mg)

– ช่วยในการใช้ประโยชน์(เมตาบอลิซึม) ของไขมัน และคาร์โบไฮเดรต

– ช่วยในการใช้ประโยชน์ของไขมันและคาร์โบไฮเดรต

– ช่วยในการเมตาบอลิซึมของไขมันและคาร์โบไฮเดรต

วิตามินบี 7 ชนิด วิตามินซี และโคลีน
Various food containing vitamin B6, top view

วิตามินบี6

(Vitamin B6)

2 มิลลิกรัม (mg)

– มีส่วนช่วยในการสร้างเม็ดเลือดแดงให้สมบูรณ์

– มีส่วนช่วยสร้างสารที่จำเป็นในการทำงานของระบบประสาท

วิตามินบี 7 ชนิด วิตามินซี และโคลีน

โฟเลต(Folate)

หรือวิตามินบี 9

200 ไมโครกรัม (μg)

– มีส่วนสำคัญในการสร้างเม็ดเลือดแดง

วิตามินบี 7 ชนิด วิตามินซี และโคลีน

วิตามินบี12

(Vitamin B12)

2 ไมโครกรัม (μg)

– มีส่วนช่วยสร้างสารที่จำเป็นในการสร้างเซลล์เม็ดเลือดแดง

– มีส่วนช่วยในการทำงานของระบบประสาทและสมอง

วิตามินบี 7 ชนิด วิตามินซี และโคลีน

วิตามินซี

(Vitamin C)

60 มิลลิกรัม (mg)

– ช่วยให้หลอดเลือดแข็งแรง

– มีส่วนช่วยในกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระ

– มีส่วนช่วยในการสร้างเนื้อเยื่อคอลลาเจน และเนื้อเยื่อของเอ็นกระดูกอ่อน

วิตามินบี 7 ชนิด วิตามินซี และโคลีน

โคลีน (Choline)เป็นสารอาหารอีกตัวที่ละลายในน้ำ และมักจะถูกจัดเข้าไปอยู่ในกลุ่มเดียวกับวิตามินบีรวม โคลีนเป็นสารตั้งต้นหลักในการสังเคราะห์สารสื่อประสาทที่มีชื่อว่า อะเซททิลโคลีน (Acetylcholine)ทำหน้าที่เป็นสารสื่อประสาทสำคัญที่เกี่ยวข้องกับความจำ การควบคุมกล้ามเนื้อ และหน้าที่อื่นๆ อีกหลายประการ โดยมีปริมาณที่แนะนำว่าเพียงพอต่อร่างกายใน 1 วัน (Adequate Intake) สำหรับผู้ใหญ่ เพศชายและหญิง คือ 550 mg และ 425 mg ตามลำดับ (อ้างอิงที่ 4)

โดยวิตามินที่กล่าวมาข้างต้นเหล่านี้ สามารถพบได้ในอาหารต่างๆ อยู่แล้ว แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากภาวะรีบเร่งในชีวิตประจำวัน ส่งผลให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไป ดังนั้น โอกาสที่จะได้รับประทานอาหารที่หลากหลายครบ 5 หมู่ จึงเป็นไปได้ยาก เช่น นักเรียนนักศึกษาที่ช่วงเช้ารีบเร่งจนไม่ได้รับประทานอาหารเช้า กลางวันก็มักจะรับประทานอาหารจานเดียว เป็นต้น ดังนั้น ทางเลือกหนึ่งที่ช่วยป้องกันให้ไม่ขาดสารอาหารเหล่านี้คือ รับประทานอาหารที่มีการเติมสารอาหารเหล่านี้ลงไป ซึ่งปัจจุบันมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและอยู่ในรูปแบบที่รับประทานได้สะดวก อีกทั้งมีรสชาติอร่อย ชวนรับประทาน เช่น รูปแบบเม็ดเคี้ยว เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ไม่แนะนำให้รับประทานผลิตภัณฑ์ที่จัดเป็นยา เนื่องจากจะมีปริมาณของวิตามินสูงมาก ซึ่งทั่วไปนั้น มักจะใช้รักษาผู้ป่วยที่แสดงอาการของการขาดวิตามินแล้วเท่านั้น

วิตามินบี 7 ชนิด วิตามินซี และโคลีน

เอกสารอ้างอิง

1. วิตามิน…กินให้เป็น (ตอนที่ 1). ฝ่ายเทคโนโลยีอาหาร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข(ฉบับที่ 182) พ.ศ.2541 เรื่อง ฉลากโภชนาการ. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

3. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การแสดงข้อความกล่าวอ้างเกี่ยวกับหน้าที่ของสารอาหาร. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

4. Dietary Reference Intakes for Thiamin, Riboflavin, Niacin, Vitamin B6, Folate, Vitamin B 12, Pantothenic acid, Biotin and Choline. 12 Choline. The National Academies Press. pages 390-422

วิตามินบี 7 ชนิด วิตามินซี และโคลีน

เซเว่นบี-ซี แอนด์ โคลีน

เม็ดอมกลิ่นส้ม ผสมโคลีน วิตามินซี และวิตามินบีรวม
ส่วนประกอบที่สำคัญโดยประมาณใน 1 เม็ด น้ำตาลแลคโตส 22.455 % ซอร์บิทอล 21.4286 % น้ำตาลเด็กซ์โตรส 19.921 % น้ำตาลซูโครส 14.2857 % น้ำตาลฟรุคโตส 4.2857 % ผงส้ม 4.2857 % กรดแอสคอร์บิก 2.2 % โคลีนไบทาร์เทรต 1.7429 % กลิ่นส้ม 1.143 % กรดซิตริกอันไฮดรัส 1.1 % เกลือ 0.2857 % ไนอะซินาไมด์ 0.2857 % แคลเซียม ดี-แพนโททีเนต 0.0943 % ไพริดอกซีนไฮโดรคลอไรด์ 0.0357 % วิตามินบี12 0.1% 0.0286 % ไรโบฟลาวิน 0.0243 % ไทอะมีนไฮโดรคลอไรด์ 0.0243 % กรดโฟลิก 0.0029 %

รหัสสินค้า 40749
ปริมาณสุทธิ : 40. เม็ด
น้ำหนักรวม : 45 กรัม
จำนวน : 1 กระปุก

ราคา 180 บาท

 

 สามารถนำรหัสสมาชิก 37087100 ไปซื้อได้ที่ศูนย์ธุรกิจกิฟฟารีนทั่วประเทศ
สั่งซื้อออนไลน์ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Fanpage : Giffarine Easy
Email : thatsaya1968@gmail.com
โทร. 064-1860236 / Line id : @easygiff

สมัครสมาชิกกิฟฟารีนป้อนข้อมูลที่นี่ค่ะ

 

Facebook Comments