มะเร็ง ต่อมน้ำเหลือง แนะนำอาหารเสริมสุขภาพ กิฟฟารีน

มะเร็ง ต่อมน้ำเหลือง แนะนำอาหารเสริมสุขภาพ กิฟฟารีน,อาหารเสริม ต้านมะเร็ง,มะเร็ง,อาหารเสริม กิฟฟารีน,ชาเขียว อีจีซีจี,เห็ดหลินจือ,ขมิ้นชัน,มะเร็งต่อมน้ำเหลือง กิฟฟารีน

มะเร็ง ต่อมน้ำเหลือง แนะนำอาหารเสริมสุขภาพ กิฟฟารีน

มะเร็งต่อมน้ำเหลือง (Lymphoma) คือ

มะเร็งที่เกิดขึ้นกับระบบน้ำเหลือง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบภูมิคุ้มกัน

และเป็นระบบที่กระจายอยู่ทั่วร่างกาย ประกอบไปด้วยน้ำเหลือง ท่อน้ำเหลือง และต่อมน้ำเหลือง

ทำหน้าที่ป้องกันร่างกายจากเชื้อโรค

โดยการทำลายสิ่งมีชีวิตที่ลุกล้ำเข้ามาในร่างกาย เช่น ไวรัส แบคทีเรีย

มะเร็งต่อมน้ำเหลืองสามารถเกิดขึ้นกับระบบน้ำเหลืองทุกบริเวณในร่างกาย

อาการบ่งชี้ที่สำคัญ คือ ต่อมน้ำเหลืองบวม โต และมักไม่มีอาการเจ็บร่วมด้วย

 

มะเร็ง ต่อมน้ำเหลือง แนะนำอาหารเสริมสุขภาพ กิฟฟารีน,อาหารเสริม ต้านมะเร็ง,มะเร็ง,อาหารเสริม กิฟฟารีน,ชาเขียว อีจีซีจี,เห็ดหลินจือ,ขมิ้นชัน,มะเร็งต่อมน้ำเหลือง กิฟฟารีน

องค์ประกอบของระบบน้ำเหลือง

ระบบน้ำเหลืองประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลัก 3 ส่วน ดังนี้

น้ำเหลือง น้ำเหลืองมีลักษณะเป็นของเหลวใส ประกอบไปด้วยเม็ดเลือดขาว โดยเฉพาะเม็ดเลือดขาวประเภทลิมโฟไซต์ (Lymphocyte) ซึ่งมีหน้าที่ช่วยทำลายเชื้อโรคที่เข้าสู่ร่างกาย
ท่อน้ำเหลือง ทำหน้าที่ลำเลียงน้ำเหลืองไปสู่ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
ต่อมน้ำเหลือง ต่อมน้ำเหลืองจะกระจายอยู่ตามส่วนต่าง ๆ ทั่วร่างกาย ภายในประกอบไปด้วยน้ำเหลืองและสสารต่าง ๆ ที่ถูกลำเลียงมาโดยท่อน้ำเหลือง โดยบางบริเวณของร่างกายจะมีต่อมน้ำเหลืองอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม เช่น บริเวณข้าง ๆ คอ รักแร้ ขาหนีบ

สาเหตุที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองยังไม่ทราบแน่ชัด แต่จากการคาดการณ์เบื้องต้นพบว่ามีปัจจัยเสี่ยง ได้แก่
1. ปัจจัยทางเคมี วัตถุทางเคมีที่อาจก่อให้เกิดมะเร็ง เช่น สารเคมีปราบศัตรูพืช น้ำยาย้อมผม เป็นต้น
2. ปัจจัยทางภูมิคุ้มกัน ผู้ที่มีสมรรถภาพภูมิคุ้มกันโรคลดลง เช่น โรคเอดส์ การปลูกถ่ายอวัยวะ โรคไขข้ออักเสบ เป็นต้น
3. ปัจจัยทางพันธุกรรม การเกิดมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนั้น มีความชัดเจนที่เกิดมาจากกรรมพันธุ์ทางครอบครัว เช่น พี่น้องอาจเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองตามลำดับ หรือเป็นพร้อมกัน
4. สาเหตุจากไวรัส การติดเชื้อไวรัส เช่น ไวรัส HIV เป็นต้น

แนะนำอาหารเสริมสุขภาพที่มีงานวิจัย ป้องกันและสามารถทำลายเซลล์มะเร็งได้ ดังนี้

มะเร็ง ต่อมน้ำเหลือง แนะนำอาหารเสริมสุขภาพ กิฟฟารีน,อาหารเสริม ต้านมะเร็ง,มะเร็ง,อาหารเสริม กิฟฟารีน,ชาเขียว อีจีซีจี,เห็ดหลินจือ,ขมิ้นชัน,มะเร็งต่อมน้ำเหลือง กิฟฟารีน

1 EGCG ชาเขียว

อีจีซีจี แมกซ์,ชาเขียว กิฟฟารีน,อีจีซีจี กิฟฟารีน,มะเร็ง ต่อมน้ำเหลือง แนะนำอาหารเสริมสุขภาพ กิฟฟารีน,อาหารเสริม ต้านมะเร็ง,มะเร็ง,อาหารเสริม กิฟฟารีน,ชาเขียว อีจีซีจี,เห็ดหลินจือ,ขมิ้นชัน,มะเร็งต่อมน้ำเหลือง กิฟฟารีน

แมกซ์ กิฟฟารีน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สารสกัดจากชาเขียว ชนิดแคปซูล (อีจีซีจี 150 มก.) ตรากิฟฟารีน
ส่วนประกอบที่สำคัญโดยประมาณใน 1 แคปซูล :

สารสกัดจากชาเขียว (อีจีซีจี 94%) 159.57 มก. (ให้ อี จี ซี จี 150 มก.)

วิธีรับประทาน : วันละ 1 แคปซูล พร้อมอาหาร (หากหวังผลในการลดน้ำหนักให้ทานก่อนนอน)

รหัสสินค้า : 41017
ปริมาณสุทธิ : 30 แคปซูล
น้ำหนักรวม : 45 กรัม
ราคาปกติ : 1,320 บาท

ชาเขียว กิฟฟารีน,อีจีซีจี กิฟฟารีน,มะเร็ง ต่อมน้ำเหลือง แนะนำอาหารเสริมสุขภาพ กิฟฟารีน,อาหารเสริม ต้านมะเร็ง,มะเร็ง,อาหารเสริม กิฟฟารีน,ชาเขียว อีจีซีจี,เห็ดหลินจือ,ขมิ้นชัน,มะเร็งต่อมน้ำเหลือง กิฟฟารีน

รหัสสินค้า 41006
ปริมาณสุทธิ : 30 แคปซูล
น้ำหนักรวม : 40 กรัม
จำนวน : 1 กระปุก
ราคา 480 บาท

เห็ดหลินจือ กิฟฟารีน,กิฟฟารีน,มะเร็ง ต่อมน้ำเหลือง แนะนำอาหารเสริมสุขภาพ กิฟฟารีน,อาหารเสริม ต้านมะเร็ง,มะเร็ง,อาหารเสริม กิฟฟารีน,ชาเขียว อีจีซีจี,เห็ดหลินจือ,ขมิ้นชัน,มะเร็งต่อมน้ำเหลือง กิฟฟารีน

2 เห็ดหลินจือ

เห็ดหลินจือ กิฟฟารีน
เลขทะเบียนที่ G 131/44
รหัสสินค้า : 79201
ขนาด : 30 แคปซูล
ราคาปกติ : 800 บาท

ขมิ้นชัน กิฟฟารีน,มะเร็ง ต่อมน้ำเหลือง แนะนำอาหารเสริมสุขภาพ กิฟฟารีน,อาหารเสริม ต้านมะเร็ง,มะเร็ง,อาหารเสริม กิฟฟารีน,ชาเขียว อีจีซีจี,เห็ดหลินจือ,ขมิ้นชัน,มะเร็งต่อมน้ำเหลือง กิฟฟารีน

3 ขมิ้นชัน

เคอร์คิวมา ซี-อี ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ขมิ้นชันผสมวิตามินอี ชนิดแคปซูล

เคอร์คิวมา ซี-อี ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ขมิ้นชันผสมวิตามินซีและวิตามินอี ชนิดแคปซูล ตรา กิฟฟารีน

ส่วนประกอบที่สำคัญโดยประมาณใน 1 แคปซูล :

ขมิ้นชันผง 300 มก.

กรดแอสคอร์บิก 20 มก. (ให้วิตามินซี 20 มก.)

วิตามินอี แอซีเทต 10 มก. (ให้วิตามินอี 5 หน่วยสากล)

วิธีใช้ :
วิธีรับประทาน : รับประทานวันละ 1-3 แคปซูล พร้อมอาหาร

คำเตือน : อ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค ไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรค

รหัสสินค้า 41008
ปริมาณสุทธิ : 60 แคปซูล
น้ำหนักรวม : 55 กรัม
จำนวน : 1 กระปุก

ราคา 240 บาท

สนใจสั่งซื้อ แอดไลน์มาเลยค่ะ 

มะเร็ง ต่อมน้ำเหลือง แนะนำอาหารเสริมสุขภาพ กิฟฟารีน,อาหารเสริม ต้านมะเร็ง,มะเร็ง,อาหารเสริม กิฟฟารีน,ชาเขียว อีจีซีจี,เห็ดหลินจือ,ขมิ้นชัน,มะเร็งต่อมน้ำเหลือง กิฟฟารีน

 

 สามารถนำรหัสสมาชิก 37087100 ไปซื้อได้ที่ศูนย์ธุรกิจกิฟฟารีนทั่วประเทศ
สั่งซื้อออนไลน์ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Fanpage : Giffarine Easy
Email : thatsaya1968@gmail.com
โทร. 064-1860236 / Line id : @easygiff

สมัครสมาชิกกิฟฟารีนป้อนข้อมูลที่นี่ค่ะ

 

Facebook Comments