ฟ้าทะลายโจร สกัด กิฟฟารีน ยาแคปซูล ยาแผนโบราณ/ยาสามัญประจำบ้าน

ฟ้าทะลายโจร สกัด

ฟ้าทะลายโจร สกัด กิฟฟารีน ยาแคปซูล ยาแผนโบราณ/ยาสามัญประจำบ้าน

ยาแคปซูล ฟ้าทะลายโจรสกัด ยาแผนโบราณ/ยาสามัญประจำบ้าน

ฟ้าทะลายโจร สกัด กิฟฟารีน
ส่วนประกอบที่สำคัญใน 1 แคปซูล ประกอบด้วย :
สารสกัด ฟ้าทะลายโจร ซึ่งมีปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์ไม่ต่ำกว่า 24 มก.

สมุนไพร ฟ้าทะลายโจร ทานอย่างไร

ฟ้าทะลายโจร,ยาแคปซูลฟ้าทะลายโจร,ยาแผนโบราณ,ยาสามัญประจำบ้าน

ฟ้าทะลายโจร สกัด ประโยชน์คือ
1. ช่วยรักษาอาการของโรคติดเชื้อเฉียบพลันของ ระบบทางเดินหายใจ เช่น อาการไอ เจ็บคอ
2. รักษาโรคอุจจาระร่วงและบิด แบคทีเรีย ป้องกันการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ
3. ช่วยลดความถี่และความรุนแรงชอง อาการไอ เจ็บคอ อาการปวดและไข้
4. รักษา โรคปริทันต์อักเสบ (Periodontitis)ในรูปแบบยาอมใต้ลิ้น

ฟ้าทะลายโจร,ยาแคปซูลฟ้าทะลายโจร,ยาแผนโบราณ,ยาสามัญประจำบ้าน,กิฟฟารีน ฟ้าทะลายโจร,ประโยชน์ฟ้าทะลายโจร

การรับประทาน ฟ้าทะลายโจร สกัด 

เพื่อบรรเทาอาการของโรคหวัด
ไอ เจ็บคอ น้ำมูกไหล มีไข้
จากบัญชียาหลักแห่งชาติ แนะนำให้ทานฟ้าทะลายโจรเพื่อบรรเทาอาการของโรคหวัด ดังนี้

ชื่อยา..
ยาสารสกัดผงฟ้าทะลายโจรที่มี andrographolide ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 โดยน้ำหนัก(w/w)รูปแบบยา ยาแคปซูล((Capsule)ยาเม็ด(Tablet)

เงื่อนไข..
1. ใช้สำหรับบรรเทาอาการของโรคหวัด(common cold) เช่น ไอ เจ็บคอ น้ำมูกไหล มีไข้
2.รับประทานในขนาดยาที่มีปริมาณ andrographolide 60-120 มก.ต่อวัน โดยแบ่งให้วันละ 3 ครั้ง
ต่อเนื่องไม่เกิน 5 วัน

ยาสามัญประจำบ้าน,กิฟฟารีน ฟ้าทะลายโจร,ประโยชน์ฟ้าทะลายโจร

งานวิจัยของ ฟ้าทะลายโจร กับโควิด-19
จากการศึกษาวิจัยของกรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกโดย ใช้ฟ้าทะลายโจรที่มี แอนโดรกราโฟไลด์ 180 มก./วัน
ร่วมกับการรักษาทางแพทย์แผนปัจจุบัน ในผู้ป่วยโควิด-19 พบว่า
สามารถช่วยให้ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงน้อยมีอาการดีขึ้น
ตั้งแต่วันที่ 1-5 และไม่พบผลข้างเคียงที่รุนแรง

กิฟฟารีน ฟ้าทะลายโจร,ประโยชน์ฟ้าทะลายโจร

การรับประทาน ฟ้าทะลายโจร กับโรคโควิด-19
ล่าสุดจากประกาศราชกิจจาฯ เรื่องประกาศคระกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2564
ประกาศให้ฟ้าทะลายโจรขึ้นบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร ในการบรรเทาอาการของโรคโควิด-19 ดังนี้
ชื่อยา..
ยาจากผงฟ้าทะลายโจร รูปแบบยา ยาแคปซูล((Capsule)ยาเม็ด(Tablet) และ
ยาสารสกัดจากฟ้าทะลายโจร รูปแบบยา ยาแคปซูล((Capsule)ยาเม็ด(Tablet)
เงื่อไข..
1. ใช้กับผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่มีความรุนแรงน้อยเพื่อลดการเกิดโรคที่รุนแรง
2. เฉพาะผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่มีการควบคุมปริมาณ andrographolide
3. รับประทานในขนาดยาที่มีปริมาณ andrographolide 18 มก.ต่อวัน โดยแบ่งให้วันละ 3 ครั้ง
4. ใช้ได้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
5. มีการติดตามประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยหลังการใช้อย่างเป็นระบบ

การรับประทาน ฟ้าทลายโจร

ฟ้าทะลายโจร กับโรคโควิด-19
ทั้งนี้ ฟ้าทะลายโจร ยังไม่สามารถป้องกันโรคโควิด-19ได้ แต่สามารถรับประทานเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันได้
ให้รับประทานฟ้าทะลายโจรที่มี แอนโดรกราโฟไลด์ประมาน 20 มก./วัน
ติดต่อกัน 5 วัน เว้น 2 วัน แต่ไม่ควรติดต่อกันเกิน 3 เดือน
ร่วมกับการปฎิบัติตามแนวทางการป้องกันการติดเชื้อพื้นฐาน

ยาแคปซูลฟ้าทะลายโจร

คำเตือน..ทานอย่างไรให้ปลอดภัย

1. ห้ามใช้ในเด็ก สตรีมีครรภ์ และสตรีให้นมบุตร
2. ห้ามใช้ในคนที่เคยแพ้ฟ้าทะลายโจร เช่น มีผื่น ปากบวม ตาบวม หน้าบวม
3. หากใช้ยานี้แล้วมีผื่น ปากบวม ตาบวม หน้าบวม ให้หยุดยาทันทีและพบแพทย์
4. หากใช้ติดต่อกันเกิน 3 วัน แล้วไม่ดีขึ้น หรืออาการรุนแรงขึ้นระหว่างการใช้ยา ควรหยุดใช้และพบแพทย์
5. หากใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน อาจทำให้แขนขามีอาการอ่อนแรง
6. หลีกเลี่ยงในผู้ที่ทานยาต้านการแข็งตัวของเลือดและเกร็ดเลือดและยาลดความดัน
7.ห้ามในผู้ที่เป็นโรคตับ และโรคไต

ข้อห้าม ฟ้าทลายโจร

 

วิธีใช้ :
รับประทานครั้งละ 1 แคปซูล
วันละ 3 ครั้ง หลังอาหาร

คำเตือน : อ่านฉลากก่อนใช้ยา
การเก็บรักษา : เก็บที่อุณหภูมิห้อง
หลีกเลี่ยงความชื้นและแสงแดดเก็บให้พ้นมือเด็ก

รหัสสินค้า 48009
ปริมาณสุทธิ : 30. แคปซูล
น้ำหนักรวม : 40.90 กรัม
จำนวน : 1 กล่อง
ราคา 220.

—————————–

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ประกาศให้ฟ้าทะลายโจร
ขึ้นบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร
เพื่อบรรเทาอาการในผู้ป่วย โควิด-19
4 มิย. 2564

ฟ้าทะลายโจร,ยาแคปซูลฟ้าทะลายโจร

ยาสารสกัดผงฟ้าทะลายโจร
ที่มี andrographolide ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 โดยน้ำหนัก(w/w) รูปแบบยา ยาแคปซูล(Capsule) ยาเม็ด(Tablet)
เงื่อไข
1.ใช้สำหรับบรรเทาอาการของโรคหวัด(common cold)เช่น ไอ เจ็บคอ น้ำมูกไหล มีไข้
2. รับประทานในขนาดยาที่มีปริมาณ andrographolide 60-120 มก.ต่อวันโดยแบ่งให้วันละ 3 ครั้ง

ยาสารสกัดจากฟ้าทะลายโจร
รูปแบบยา ยาแคปซูล(Capsule) ยาเม็ด(Tablet)
เงื่อไข.
1.ใช้กับผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่มีความรุนแรงน้อย เพื่อลดการเกิดโรที่รุนแรง
2.เฉพาะผลืตภัณฑ์สำเร็จรูปที่มีการควบคุมปริมาณ andrographolide
3.รับประทานขนาดยาในปริมาณ andrographolide 180 มก.ต่อวันโดยแบ่งให้วันละ 3 ครั้ง
4.ใช้ได้ดดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
5.มีการติดตามประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยหลังการใช้อย่างเป็นระบบ

ฟ้าทะลายโจร

ยาจากผงฟ้าทะลายโจร
รูปแบบยา ยาแคปซูล(Capsule) ยาเม็ด(Tablet)
เงื่อไข.
1. ใช้กับผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่มีความรุนแรงน้อย เพื่อลดการเกิดโรที่รุนแรง
2. เฉพาะผลืตภัณฑ์สำเร็จรูปที่มีการควบคุมปริมาณ andrographolide
3.รับประทานขนาดยาในปริมาณ andrographolide 180 มก.ต่อวันโดยแบ่งให้วันละ 3 ครั้ง
4.ใช้ได้ดดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
5.มีการติดตามประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยหลังการใช้อย่างเป็นระบบ

ฟ้าทะลายโจร

สมุนไพรฟ้าทะลายโจร,วิธีรับประทาน,สรรพคุณฟ้าทะลายโจร,ประโยชน์ฟ้าทะลายโจร,โรคติดเชื้อเฉียบพลัน,ไอ เจ็บคอ,อุจจาระร่วงและบิด ,ป้องกันการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ,โรคปริทันต์อักเสบ,โรคหวัด,
น้ำมูกไหล มีไข้,โควิด-19,ฟ้าทะลายโจรกับโรคโควิด

ยาแคปซูลฟ้าทะลายโจร,กิฟฟารีน ฟ้าทะลายโจร

สนใจสั่งซื้อ แอดไลน์เลยค่ะ

ฟ้าทะลายโจร รุ่นเดิม คลิ๊ก…

 สามารถนำรหัสสมาชิก 37087100 ไปซื้อได้ที่ศูนย์ธุรกิจกิฟฟารีนทั่วประเทศ
สั่งซื้อออนไลน์ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Fanpage : Giffarine Easy
Email : thatsaya1968@gmail.com
โทร. 064-1860236 / Line id : @easygiff

สมัครสมาชิกกิฟฟารีนป้อนข้อมูลที่นี่ค่ะ

 

 

Facebook Comments