ฟ้าทะลายโจร สกัด กิฟฟารีน ยาแคปซูล ยาแผนโบราณ/ยาสามัญประจำบ้าน

ฟ้าทะลายโจร สกัด กิฟฟารีน ยาแคปซูล ยาแผนโบราณ/ยาสามัญประจำบ้าน

ยาแคปซูลฟ้าทะลายโจรสกัด ยาแผนโบราณ/ยาสามัญประจำบ้าน


ส่วนประกอบที่สำคัญใน 1 แคปซูล ประกอบด้วย :
สารสกัดฟ้าทะลายโจร ซึ่งมีปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์ไม่ต่ำกว่า 24 มก.

สมุนไพรฟ้าทะลายโจร ทานอย่างไร

ประโยชน์ของ ฟ้าทะลายโจร
1. ช่วยรักษาอาการของโรคติดเชื้อเฉียบพลันของ ระบบทางเดินหายใจ เช่น อาการไอ เจ็บคอ
2.รักษาโรคอุจจาระร่วงและบิด แบคทีเรีย ป้องกันการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ
3.ช่วยลดความถี่และความรุนแรงชอง อาการไอ เจ็บคอ อาการปวดและไข้
4. รักษา โรคปริทันต์อักเสบ (Periodontitis)ในรูปแบบยาอมใต้ลิ้น

การรับประทาน ฟ้าทะลายโจร เพื่อบรรเทาอาการของโรคหวัด
ไอ เจ็บคอ น้ำมูกไหล มีไข้
จากบัญชียาหลักแห่งชาติ แนะนำให้ทานฟ้าทะลายโจรเพื่อบรรเทาอาการของโรคหวัด ดังนี้

ชื่อยา..
ยาสารสกัดผงฟ้าทะลายโจรที่มี andrographolide ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 โดยน้ำหนัก(w/w)รูปแบบยา ยาแคปซูล((Capsule)ยาเม็ด(Tablet)

เงื่อนไข..
1. ใช้สำหรับบรรเทาอาการของโรคหวัด(common cold) เช่น ไอ เจ็บคอ น้ำมูกไหล มีไข้
2.รับประทานในขนาดยาที่มีปริมาณ andrographolide 60-120 มก.ต่อวัน โดยแบ่งให้วันละ 3 ครั้ง
ต่อเนื่องไม่เกิน 5 วัน

งานวิจัยของ ฟ้าทะลายโจร กับโควิด-19
จากการศึกษาวิจัยของกรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกโดย ใช้ฟ้าทะลายโจรที่มี แอนโดรกราโฟไลด์ 180 มก./วัน
ร่วมกับการรักษาทางแพทย์แผนปัจจุบัน ในผู้ป่วยโควิด-19 พบว่า
สามารถช่วยให้ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงน้อยมีอาการดีขึ้น
ตั้งแต่วันที่ 1-5 และไม่พบผลข้างเคียงที่รุนแรง

การรับประทาน ฟ้าทะลายโจร กับโรคโควิด-19
ล่าสุดจากประกาศราชกิจจาฯ เรื่องประกาศคระกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2564
ประกาศให้ฟ้าทะลายโจรขึ้นบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร ในการบรรเทาอาการของโรคโควิด-19 ดังนี้
ชื่อยา..
ยาจากผงฟ้าทะลายโจร รูปแบบยา ยาแคปซูล((Capsule)ยาเม็ด(Tablet) และ
ยาสารสกัดจากฟ้าทะลายโจร รูปแบบยา ยาแคปซูล((Capsule)ยาเม็ด(Tablet)
เงื่อไข..
1. ใช้กับผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่มีความรุนแรงน้อยเพื่อลดการเกิดโรคที่รุนแรง
2. เฉพาะผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่มีการควบคุมปริมาณ andrographolide
3. รับประทานในขนาดยาที่มีปริมาณ andrographolide 18 มก.ต่อวัน โดยแบ่งให้วันละ 3 ครั้ง
4. ใช้ได้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
5. มีการติดตามประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยหลังการใช้อย่างเป็นระบบ

ฟ้าทะลายโจร กับโรคโควิด-19
ทั้งนี้ ฟ้าทะลายโจร ยังไม่สามารถป้องกันโรคโควิด-19ได้ แต่สามารถรับประทานเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันได้
ให้รับประทานฟ้าทะลายโจรที่มี แอนโดรกราโฟไลด์ประมาน 20 มก./วัน
ติดต่อกัน 5 วัน เว้น 2 วัน แต่ไม่ควรติดต่อกันเกิน 3 เดือน
ร่วมกับการปฎิบัติตามแนวทางการป้องกันการติดเชื้อพื้นฐาน

คำเตือน..ทานอย่างไรให้ปลอดภัย

1. ห้ามใช้ในเด็ก สตรีมีครรภ์ และสตรีให้นมบุตร
2. ห้ามใช้ในคนที่เคยแพ้ฟ้าทะลายโจร เช่น มีผื่น ปากบวม ตาบวม หน้าบวม
3. หากใช้ยานี้แล้วมีผื่น ปากบวม ตาบวม หน้าบวม ให้หยุดยาทันทีและพบแพทย์
4. หากใช้ติดต่อกันเกิน 3 วัน แล้วไม่ดีขึ้น หรืออาการรุนแรงขึ้นระหว่างการใช้ยา ควรหยุดใช้และพบแพทย์
5. หากใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน อาจทำให้แขนขามีอาการอ่อนแรง
6. หลีกเลี่ยงในผู้ที่ทานยาต้านการแข็งตัวของเลือดและเกร็ดเลือดและยาลดความดัน
7.ห้ามในผู้ที่เป็นโรคตับ และโรคไต

 

วิธีใช้ :
รับประทานครั้งละ 1 แคปซูล
วันละ 3 ครั้ง หลังอาหาร

คำเตือน : อ่านฉลากก่อนใช้ยา
การเก็บรักษา : เก็บที่อุณหภูมิห้อง
หลีกเลี่ยงความชื้นและแสงแดดเก็บให้พ้นมือเด็ก

รหัสสินค้า 48009
ปริมาณสุทธิ : 30. แคปซูล
น้ำหนักรวม : 40.90 กรัม
จำนวน : 1 กล่อง
ราคา 220.

—————————–

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ประกาศให้ฟ้าทะลายโจร
ขึ้นบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร
เพื่อบรรเทาอาการในผู้ป่วย โควิด-19
4 มิย. 2564

ยาสารสกัดผงฟ้าทะลายโจร
ที่มี andrographolide ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 โดยน้ำหนัก(w/w) รูปแบบยา ยาแคปซูล(Capsule) ยาเม็ด(Tablet)
เงื่อไข
1.ใช้สำหรับบรรเทาอาการของโรคหวัด(common cold)เช่น ไอ เจ็บคอ น้ำมูกไหล มีไข้
2. รับประทานในขนาดยาที่มีปริมาณ andrographolide 60-120 มก.ต่อวันโดยแบ่งให้วันละ 3 ครั้ง

ยาสารสกัดจากฟ้าทะลายโจร
รูปแบบยา ยาแคปซูล(Capsule) ยาเม็ด(Tablet)
เงื่อไข.
1.ใช้กับผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่มีความรุนแรงน้อย เพื่อลดการเกิดโรที่รุนแรง
2.เฉพาะผลืตภัณฑ์สำเร็จรูปที่มีการควบคุมปริมาณ andrographolide
3.รับประทานขนาดยาในปริมาณ andrographolide 180 มก.ต่อวันโดยแบ่งให้วันละ 3 ครั้ง
4.ใช้ได้ดดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
5.มีการติดตามประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยหลังการใช้อย่างเป็นระบบ

ยาจากผงฟ้าทะลายโจร
รูปแบบยา ยาแคปซูล(Capsule) ยาเม็ด(Tablet)
เงื่อไข.
1. ใช้กับผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่มีความรุนแรงน้อย เพื่อลดการเกิดโรที่รุนแรง
2. เฉพาะผลืตภัณฑ์สำเร็จรูปที่มีการควบคุมปริมาณ andrographolide
3.รับประทานขนาดยาในปริมาณ andrographolide 180 มก.ต่อวันโดยแบ่งให้วันละ 3 ครั้ง
4.ใช้ได้ดดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
5.มีการติดตามประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยหลังการใช้อย่างเป็นระบบ

สมุนไพรฟ้าทะลายโจร,วิธีรับประทาน,สรรพคุณฟ้าทะลายโจร,ประโยชน์ฟ้าทะลายโจร,โรคติดเชื้อเฉียบพลัน,ไอ เจ็บคอ,อุจจาระร่วงและบิด ,ป้องกันการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ,โรคปริทันต์อักเสบ,โรคหวัด,
น้ำมูกไหล มีไข้,โควิด-19,ฟ้าทะลายโจรกับโรคโควิด

สนใจสั่งซื้อ แอดไลน์เลยค่ะ

ฟ้าทะลายโจร รุ่นเดิม คลิ๊ก…

 สามารถนำรหัสสมาชิก 37087100 ไปซื้อได้ที่ศูนย์ธุรกิจกิฟฟารีนทั่วประเทศ
สั่งซื้อออนไลน์ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Fanpage : Giffarine Easy
Email : thatsaya1968@gmail.com
โทร. 064-1860236 / Line id : @easygiff

สมัครสมาชิกกิฟฟารีนป้อนข้อมูลที่นี่ค่ะ

 

 

Facebook Comments