ปุ๋ย กิฟฟารีน กับนาข้าว เกษตรยุคใหม่ ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต

 ปุ๋ย กิฟฟารีน กับนาข้าว

ปุ๋ย กิฟฟารีน กับนาข้าว เกษตรยุคใหม่ ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต

ผู้ชำนาญการของบริษัทกิฟฟารีน มีคำแนะนำในการใช้ผลิตภัณฑ์กิฟฟารีน กับนาข้าว เพื่อให้ได้ผลผลิตเพิ่มอย่างน่าพอใจ มีประสิทธิภาพ และลดต้นทุนการผลิต ดังนี้

ปุ๋ย กิฟฟารีน กับนาข้าว เกษตรยุคใหม่ ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต

 

ปุ๋ย กิฟฟารีน กับนาข้าว เกษตรยุคใหม่ ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต

ปุ๋ย กิฟฟารีน กับนาข้าว

1  ก่อนปลูก จะต้องแช่เมล็ดพันธุ์ข้าว

– ราดเมล็ดก่อนหว่านด้วยเจอร์มิเนท(อะมิโนแอชิด) อัตรา 100 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

– ให้ราดในข้าวที่แช่น้ำแล้ว (ประมาณ 1 คืน) และหุ้มหรือบ่มเรียบร้อยแล้วราดทันทีก่อนนำไปหว่าน
การฉีดยาคุมหรือการฉีดยาคุม-ฆ่า และฆ่าวัชพืช

ปัญหาวัชพืช(รวมถึงข้าวดีด) เป็นปัญหาใหญ่ของการทำนาข้าว ถ้าควบคุมวัชพืชไม่ได้แล้ว วัชพืชจะแย่งน้ำ

– แสงแดด

– ปุ๋ย รวมถึงเป็นที่พักพิงของโรค

– แมลง ทำให้ผลผลิตข้าวลดลงอย่างมาก ถ้าเกษตรกรมีการเตรียมดินดี การฉีดยาคุมหรือฆ่าจะได้ผล แทบไม่มี

ปัญหาเรื่องวัชพืชเลย … มีคำแนะนำดังนี้

– ยาคุมวัชพืชในนาข้าว ประมาณ 4 วัน หลังหว่านข้าว

– ยาคุม – ฆ่า ในนาข้าวที่ ประมาณ 7 – 10 วัน หลังหว่านข้าว

– ต้องผสมเกรทกรีน อัตรา 5 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ทุกครั้ง

ในกรณีที่ยังมีปัญหาวัชพืชภายหลัง อาจต้องใช้ยาฆ่าวัชพืชที่เป็นพิษต่อข้าวน้อยที่สุด

ปุ๋ยกิฟฟารีน กับนาข้าว

2  ฉีดปุ๋ยครั้งที่ 1 เมื่อหว่านข้าวแล้ว 20 วัน ใช้สูตร

 • – ปุ๋ยโกรแม็กซ์ สูตร 20 – 20 – 20 อัตรา 4 ช้อนแกงพูน หรือ 100 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร
  หรือ 1 กิโลกรัม ต่อน้ำ 200 ลิตร
 • – ท๊อป – เอ็น 30 – 0 – 0 อัตรา 2 ช้อนแกง(ด้ามสั้น) หรือ 50 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร
  หรือ 500 ซีซี ต่อน้ำ 200 ลิตร
 • – ไบโร – แคล อัตรา 2 ช้อนตวง หรือ 10 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร
  หรือ 100 กรัม ( 4 ช้อนแกงพูน) ต่อน้ำ 200 ลิตร
 • – เกรทกรีน พลัส อัตรา 5 ซีซี (หนึ่งช้อนตวงโบโร-แคล) ต่อน้ำ 20 ลิตร
  หรือ 50 ซีซี (2 ฝาเกรทกรีน พลัส) ต่อน้ำ 200 ลิตร

หมายเหตุ

 • – โดยฉีดก่อนหว่านปุ๋ยเม็ด 3 วัน ปุ๋ยเม็ดที่แนะนำได้แก่ ยูเรีย (46-0-0)
  หรือ ยูเรีย + ปุ๋ยนา ( 16-20-0 ) โดยหว่านอัตรา (รวมกันแล้ว) 20-25 กก. ไร่
 • – ไม่ควรหยุดใส่ปุ๋ยเม็ดในครั้งนี้ เพราะปริมาณไนโตรเจนจากปุ๋ยทางใบอย่างเดียว ไม่พอต่อการ
  เจริญเติบโตของข้าวในระยะแรก
 • – การฉีดปุ๋ยทางใบสูตรของ กิฟฟารีน จะช่วยให้ต้นข้าวออกรากได้มากกว่าปกติ และลำต้นแข็ง
  ถ้าฉีดตามคำแนะนำต้นข้าวจะไม่ค่อยล้ม ในช่วงออกรวง ปุ๋ยกิฟฟารีน กับนาข้าว ,เจอมิเนท

3 ฉีดปุ๋ยครั้งที่ 2 เมื่อข้าวอายุ 40 วัน

 • – ปุ๋ยโกรแม็กซ์ สูตร 20 – 20 – 20 อัตรา 4 ช้อนแกงพูน หรือ 100 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร
  หรือ 1 กิโลกรัม ต่อน้ำ 200 ลิตร
 • – ไบโร – แคล อัตรา 2 ช้อนตวง หรือ 10 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร
  หรือ 1 ขีด ( 4 ช้อนแกงพูน) ต่อน้ำ 200 ลิตร
 • – เกรทกรีน พลัส อัตรา 5 ซีซี (หนึ่งช้อนตวงโบโร-แคล) ต่อน้ำ 20 ลิตร
  หรือ 50 ซีซี (2 ฝาเกรทกรีน พลัส) ต่อน้ำ 200 ลิตร

หมายเหตุ

 • – ระยะนี้ ถ้าเกษตรกรดูแล้วข้าวงามดี อาจพิจารณา ลดปุ๋ยทางดินได้ตามความเหมาะสม
 • – ต้องการสีเขียว แนะนำให้เพิ่ม เทอร์โบไทโอแม็ก อัตรา 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ 200 ซีซี
  ต่อน้ำ 200 ลิตร ฉีดพ่นพร้อมๆ กับปุ๋ยสูตรข้างต้น หรือคลุกปุ๋ยทางดิน อัตรา 1 ลิตร
  ต่อปุ๋ย 50 กก. หว่าน 10-20 กก. ต่อไร่ ตามสภาพต้นข้าว
 • – ปุ๋ยทางดินแนะนำ 16-20-0 หรือ 16-20-0 + ยูเรีย (46-0-0) อัตรา 10-20 กก. (ผสมกันแล้ว) ต่อไร่
  ตามสภาพต้นข้าว

4  ฉีดปุ๋ยครั้งที่ 3 เมื่อข้าวอายุ 60 วัน (ข้าวตั้งท้อง)

 • – ปุ๋ยโกรแม็กซ์ สูตร 10 – 52 – 17 อัตรา 4 ช้อนแกงพูน หรือ 100 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร
  หรือ 1 กิโลกรัม ต่อน้ำ 200 ลิตร
 • – ไบโร – แคล อัตรา 2 ช้อนตวง หรือ 10 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร
  หรือ 1 ขีด ( 100 กรัม ) ต่อน้ำ 200 ลิตร
 • – เกรทกรีน พลัส อัตรา 5 ซีซี (หนึ่งช้อนตวงโบโร-แคล) ต่อน้ำ 20 ลิตร
  หรือ 50 ซีซี (2 ฝาเกรทกรีน พลัส) ต่อน้ำ 200 ลิตร

หมายเหตุ

 • – ระยะถ้าต้องการเพิ่มความเขียวด้วย แนะนำให้เติมเทอร์โบไทโอแม็ก 1 ช้อนแกง (20 ซีซี)
  ต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ 200 ซีซี ต่อน้ำ 200 ลิตร
 • – ไม่แนะนำให้ใส่ปุ๋ยยูเรียในระยะนี้ (ไม่ต้องหว่านปุ๋ยทางดิน)
 • – ระยะนี้เป็นระยะหัวเลี้ยวหัวต่อ ควรดูแลข้าวเป็นอย่างดี ถ้าข้าวตากเกสร(ช่วงสายๆ) ไม่แนะนำให้
  ฉีดพ่นยาเพราะอาจทำให้เมล็ดลีบ
 • – การฉีดปุ๋ยโกรแม็กซ์ ในระยะนี้ข้าวตอบสนองได้ดีเพราะใบข้าวขึ้นเต็มที่ เมื่อฉีดพ่นปุ๋ยทางใบ
  ข้าวจะได้รับเต็มที่ นอกจากนี้ปุ๋ยโกรแม็กซ์ สูตร 10-52-17 เป็นปุ๋ยที่ทำให้ข้าวต้นเตี้ย หยุดการ
  แตกกอและการเจริญทางด้านลำต้น อาหารที่ใบถูกส่งมายังรวง ทำให้รวงใหญ่ ต้นเตี้ย ข้าวไม่ล้ม
  ถ้ามีการฉีดพ่นโบโร-แคล ตามคำแนะนำด้วยแล้ว ข้าวต้นแข็งทนการเหยียบต่ำ เมื่อลงไปฉีด
  ปุ๋ย-ยา

ปุ๋ยกิฟฟารีน กับนาข้าว

5  ฉีดปุ๋ยครั้งที่ 4 เมื่อข้าวอายุ 70 วัน (ถ้าต้องการฉีดเพิ่ม)
ครั้งนี้ ฉีดพ่นใช้สูตรเดียวกับครั้งที่ 3 ฉีดพ่นเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรง และเพิ่มการเคลื่อนย้าย
แป้งจากใบไปที่รวง ทำให้ข้าวรวงใหญ่ และออกพร้อมกัน

6  ฉีดปุ๋ยครั้งที่ 5 ฉีดพ่นครั้งสุดท้าย เมื่อข้าวเป็นน้ำนม

 • – ปุ๋ยโกรแม็กซ์ สูตร 6 – 20 – 30 อัตรา 4 ช้อนแกงพูน หรือ 100 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร
  หรือ 1 กิโลกรัม ต่อน้ำ 200 ลิตร
 • – ไบโร – แคล อัตรา 2 ช้อนตวง หรือ 10 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร
  หรือ 1 ขีด ( 100 กรัม ) ต่อน้ำ 200 ลิตร
 • – เกรทกรีน พลัส อัตรา 5 ซีซี (หนึ่งช้อนตวงโบโร-แคล) ต่อน้ำ 20 ลิตร
  หรือ 50 ซีซี (2 ฝาเกรทกรีน พลัส) ต่อน้ำ 200 ลิตร

หมายเหตุ

 • – การฉีดพ่นครั้งนี้ เพื่อเพิ่มน้ำหนักและลดเปอร์เซ็นต์ความชื้น โดยเฉพาะโกรแม็กซ์ สูตร 6-20-30
  มีโปโร-แคลมีโบรอนสูง ทั้งคู่ช่วยเคลื่อนย้ายแป้งจากใบไปเมล็ด ทำให้เมล็ดเต่งสวย น้ำหนักดี
  มาก โดยเฉพาะข้าวที่ใช้อามูเลย์ เมล็ดมีความชื้นสูง ถ้าฉีดปุ๋ยสูตรนี้แล้ว เมล็ดจะแห้งและแก่ได้ดี
  กว่า
 • – ถ้าเกษตรกรมีการฉีดพ่นตามคำแนะนำตั้งแต่ต้น จะไม่มีปัญหาเรื่องข้าวล้ม สามารถลงไปฉีดได้
  แม้ระยะที่ข้าวเป็นน้ำนมนี้ โดยไม่มีปัญหาเรื่องข้าวล้มจากการเหยียบย่ำ

สนใจผลิตภัณฑ์การเกษตรยุคใหม่ ตรากิฟฟารีน ติดต่อไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

 สามารถนำรหัสสมาชิก 37087100 ไปซื้อได้ที่ศูนย์ธุรกิจกิฟฟารีนทั่วประเทศ
สั่งซื้อออนไลน์ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Fanpage : Giffarine Easy
Email : thatsaya1968@gmail.com
โทร. 064-1860236 / Line id : @easygiff

สมัครสมาชิกกิฟฟารีนป้อนข้อมูลที่นี่ค่ะ

Facebook Comments