ปุ๋ยยางพารา กิฟฟารีน น้ำยางเข้มข้น เปอร์เซนต์ยางสูง หน้ายางนิ่ม

ปุ๋ยยางพารา กิฟฟารีน

ปุ๋ยยางพารา กิฟฟารีน น้ำยางเข้มข้น เปอร์เซนต์ยางสูง หน้ายางนิ่ม

ปุ๋ยกิฟฟารีน ปราศจากฮอร์โมนและสารเร่ง กิฟฟารีนมีคำแนะนำการใช้ มีรายละเอียดชัดเจน

ถ้าได้ปฏิบัติตามคำแนะนำ จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้อยากำจัดศัตรูพืช

และช่วยเพิ่มผลผลิตที่มีคุณภาพให้เกษตรกร ปุ๋ยใส่ยางพารา ของกิฟฟารีน สูตรปุ๋ยที่ใช้ บำรุงต้นยาง

และใช้ทาหน้ายาง ตลอดจนเมื่อใช้แล้วคุณภาพของน้ำยางจะข้นและเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางจะสูงขึ้นกว่า

ที่เคยเป็นมา ปุ๋ยกิฟฟารีนเป็นปุ๋ยทางใบ ที่ใช้ร่วมกับปุ๋ยทางดินที่มีคุณภาพ

เพราะต้นไม้ต้องการธาตุอาหารทั้งทางรากและทางใบ

 

ปุ๋ยยางพารา กิฟฟารีน,ปุ๋ยใส่ยางพารา,ปุ๋ย กิฟฟารีน,ยางพารา,ต้องการน้ำยางพาราเข้มเข้น,น้ำยางมากขึ้น, เปอร์เซนต์ยางสูง, หน้ายางนิ่ม,บำรุงต้นยางพารา,ปุ๋ยฉีดทางใบ,ปุ่ยใส่ทางดิน

ปุ๋ยยางพารา กิฟฟารีน,ปุ๋ยใส่ยางพารา,ปุ๋ย กิฟฟารีน,ยางพารา,ต้องการน้ำยางพาราเข้มเข้น,น้ำยางมากขึ้น, เปอร์เซนต์ยางสูง, หน้ายางนิ่ม,บำรุงต้นยางพารา,ปุ๋ยฉีดทางใบ,ปุ่ยใส่ทางดิน

ปุ๋ยยางพารา กิฟฟารีน น้ำยางเข้มข้น เปอร์เซนต์ยางสูง หน้ายางนิ่ม

1. ต้นยางเล็กหรือยางเล็กอายุไม่ถึง 3 ปี

ให้ฉีดพ่นทางใบ
ปุ๋ยที่ใช้ :

-เกรทกรีน ปริมาณ 1 ลิตร ราคา   345 บาท
-โบโร แคล ปริมาณ 300 กรัม ราคา   270 บาท
-เม็กก้า ซิงค์ ปริมาณ 300 กรัม ราคา   240 บาท
-แม็กนีเซีย ปริมาณ 1 กก. ราคา   135 บาท
-ปุ๋ย 20-20-20 ปริมาณ 2 กก. ราคา   468 บาท

รวมราคา 1,458 บาท

วิธีการและอัตราการใช้ : น้ำ 20 ลิตร
-เกรทกรีน ปริมาณ 3 ซีซี
-โบโร แคล ปริมาณ 10 กรัม
-เม็กก้า ซิงค์ ปริมาณ 10 กรัม
-แม็กนีเซีย ปริมาณ 20 กรัม
-ปุ๋ย 20-20-20 ปริมาณ 1 ขีด (100 กรัม)

หมายเหตุ คำนวณ ต่อ 5 ไร่
ฉีดพ่น ทุกๆ 7-10 วัน

ปุ๋ยยางพารา กิฟฟารีน,ปุ๋ยใส่ยางพารา,ปุ๋ย กิฟฟารีน,ยางพารา,ต้องการน้ำยางพาราเข้มเข้น,น้ำยางมากขึ้น, เปอร์เซนต์ยางสูง, หน้ายางนิ่ม,บำรุงต้นยางพารา,ปุ๋ยฉีดทางใบ,ปุ่ยใส่ทางดิน

2. ต้นยางเปิดกรีด อายุ 7 ปี ขึ้นไป

ปุ๋ยทางดิน  ใบยางเขียวเข้มเป็นมัน เพิ่มเปอร์เซ็นต์น้ำยาง
ปุ๋ยที่ใช้ :

1  กรณีใช้ปุ๋ยทางดินแบบใช้หว่านกลางร่อง

ใช้ เทอร์โบ-แม็ก(แบบเกร็ด) ผสมกัยปุ๋ย เคมีท้องตลาด สูตร 14-9-20 หรือ สูตร 21-7-18  คลุกให้เข้ากันแล้วหว่านกลางร่อง

2  กรณีใช้ฉีดลงดิน

1   เทอร์โบ ไทโอ แม็ก ปริมาณ 5 ลิตร ราคา 1,125 บาท

2   ปุ๋ย 15-15-15 ปริมาณ 2 กก. ราคา 300 บาท

3   ปุ๋ยยูเรีย 46-0-0   40 กก.

รวมราคา 1,425 บาท

วิธีการและอัตราการใช้ : ใช้น้ำ 200 ลิตร ปุ๋ย 46-0-0 ปริมาณ 40 กก. ผสมกับปุ๋ยรวมกัน
เทอร์โบ ไทโอ แมก ปริมาณ 5 ลิตร ,  ปุ๋ย 15-15-15 ปริมาณ 2 กก.

หมายเหตุ : คำนวณ ต่อ 5 ไร่
ฉีดพ่น ทุก 2 – 3 เดือน (ฉีดพ่นระหว่างร่อง)

ปุ๋ยยางพารา กิฟฟารีน,ปุ๋ยใส่ยางพารา,ปุ๋ย กิฟฟารีน,ยางพารา,ต้องการน้ำยางพาราเข้มเข้น,น้ำยางมากขึ้น, เปอร์เซนต์ยางสูง, หน้ายางนิ่ม,บำรุงต้นยางพารา,ปุ๋ยฉีดทางใบ,ปุ่ยใส่ทางดิน

3. ยางเปิดกรีด ทาหน้ายาง ทำให้หน้ายางเรียบ
ปุ๋ยที่ใช้ :

-โบโร แคล ปริมาณ 300 กรัม ราคา 270 บาท
-เม็กก้า ซิงค์ ปริมาณ 300 กรัม ราคา 240 บาท
-แม็กนีเซีย ปริมาณ 1 กิโลกรัม ราคา 135 บาท

รวมราคา 645 บาท

วิธีการและอัตราการใช้ : ใช้ผสมกับดิน ที่ใช้สำหรับทาหน้ายาง ผสมน้ำพอเปียก
-โบโร แคล ปริมาณ 10 กรัม
-เม็กก้า ซิงค์ ปริมาณ 10 กรัม
-แม็กนีเซีย ปริมาณ 20 กรัม

หมายเหตุ : คำนวณ ต่อ 5 ไร่

ปุ๋ยยางพารา กิฟฟารีน,ปุ๋ยใส่ยางพารา,ปุ๋ย กิฟฟารีน,ยางพารา,ต้องการน้ำยางพาราเข้มเข้น,น้ำยางมากขึ้น, เปอร์เซนต์ยางสูง, หน้ายางนิ่ม,บำรุงต้นยางพารา,ปุ๋ยฉีดทางใบ,ปุ่ยใส่ทางดิน

เทอร์โบ ไทโอ แม็ก เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ฉีดพ่นเพื่อความเขียวหรือเพิ่มคลอโรฟิลล์ กับพืชเช่นเดียวกัน แต่มีความเด่นคือ นอกจากมีแม็กนีเซียมแล้ว เทอร์โบไทโอแม็ก ยังมีกำมะถันถึง 10% ในรูปของไบซัลเฟต

คุณสมบัติ : เทอร์โบไทโอแม็ก ประกอบด้วย แม็กนีเซียม 4% และกำมะถัน 10% สามารถใช้ได้ผลทั้งฉีดพ่นทางใบและใช้ทางดิน

จุดเด่น:

1. แม็กนีเซียมในเทอร์โบไทโอแม็ก จะช่วยเสริมสร้างสีเขียวหรือคลอโรฟิลล์ ส่วนกำมะถันในเทอร์โบไทโอแม็กจะมีส่วนเสริมในการสร้างคลอโรฟิลล์ด้วย ดังนั้นในการฉีดพ่นทางใบ เมื่อใช้เทอร์โบไทโอแม็ก พืชจะสร้างสีเขียวได้ดีกว่าการใช้แม็กนีเซียมในรูปอื่นๆ

2. เมื่อใช้เทอร์โบไทโอแม็กทางดิน เช่น ทางระบบน้ำ ผสมน้ำใส่ทางดินโดยตรง หรือคลุกปุ๋ยเทอร์โบไทโอแม็กสามารถปลดปล่อยทั้งธาตุแม็กนีเซียมและกำมะถันให้กับรากพืชดูดนำไปใช้ได้ นอกจากนี้ยังเกิดประโยชน์จากการใช้เทอร์โบไทโอแม็กทางดินอีกคือ

-ช่วยให้ดินมีโครงสร้างการระบายน้ำดีขึ้น
-ช่วยให้ธาตุอาหารในดินมีประโยชน์มากขึ้น
-ลดขบวนการปลดปล่อยไนโตรเจนกลับสู่อากาศ (Denitrification) ในดินร่วนหรือดินทราย ทำให้ปุ๋ยไนโตรเจนที่ใส่มีฤทธิ์อยู่ในดินได้นานขึ้น

ปุ๋ยยางพารา กิฟฟารีน,ปุ๋ยใส่ยางพารา,ปุ๋ย กิฟฟารีน,ยางพารา,ต้องการน้ำยางพาราเข้มเข้น,น้ำยางมากขึ้น, เปอร์เซนต์ยางสูง, หน้ายางนิ่ม,บำรุงต้นยางพารา,ปุ๋ยฉีดทางใบ,ปุ่ยใส่ทางดิน

สามารถโทรมาถามรายละเอียดได้นะคะ  ปรึกษา ปัญหาพืชทุกชนิด ฟรี!

 

 สามารถนำรหัสสมาชิก 37087100 ไปซื้อได้ที่ศูนย์ธุรกิจกิฟฟารีนทั่วประเทศ
สั่งซื้อออนไลน์ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Fanpage : Giffarine Easy
Email : thatsaya1968@gmail.com
โทร. 064-1860236 / Line id : @easygiff

สมัครสมาชิกกิฟฟารีนป้อนข้อมูลที่นี่ค่ะ

Facebook Comments