ปุ๋ยกิฟฟารีน Giffarine Fertilizer เป็นแม่ปุ๋ยเต็มสูตรเข้มข้น​100%

ปุ๋ยกิฟฟารีน Giffarine Fertilizer

ปุ๋ยกิฟฟารีน Giffarine Fertilizer เป็นแม่ปุ๋ยเต็มสูตรเข้มข้น​100%

ปุ๋ยทางใบกิฟฟารีนเป็นปุ๋ยเกล็ดใช้ฉีดพ่น​ ตามอายุ ระยะของพืช​

เป็นแม่ปุ๋ยเต็มสูตรเข้มข้น​100%ใช้ร่วมกับสารเสริมประสิทธิภาพ

ใช้น้อยประหยัดลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต ประเภทของปุ๋ยเป็นเคมี&อินทรีย์

สูตรเข้มข้น​,สารเสริมประสิทธิภาพ,ปุ๋ยเป็นเคมี&อินทรีย์,ปุ๋ย,ปุ๋ยกิฟฟารีน,อาหารเสริม,เกรทกรีน, สารจับใบ

ปุ๋ยกิฟฟารีน Giffarine Fertilizer

1. เกรทกรีน ( สารจับใบ)

 • ช่วยปรับสภาพน้ำ
 • ช่วยแผ่กระจาย
 • ช่วยดูดซึม
 • ลดการสูญเสียของสารเคมี

เกรทกรีน คือ..

 • สารเสริมประสิทธิภาพคุณภาพสูง
 • ผลิตตามหลักวิชาการด้วยวัตถุดิบ
 • ที่เหมาะสมสำหรับฉีดพ่นทางใบ

ส่วนประกอบของเกรทกรีน

 • ความเข้มข้น 82%
 • มีสารลดแรงตึงผิว 2 ชนิด
 • พาราฟินิกออยล์

อัตราการใช้ เพียง 3-5 ซี.ซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร
คุณสมบัติ

 • ลดแรงตึงผิวของละอองน้ำยากับผิวใบ ทำให้น้ำยาเปียกใบอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว น้ำยาไม่เลอะ ดอกหรือใบ
 • ช่วยการเกาะติดและการดูดซึมของปุ๋ยหรือยากับใบพืช
 • ลดการสูญเสียของปุ๋ยหรือยา เนื่องจากการชะล้างของฝน (ต่องการระยะปลอดฝน 4 ชั่วโมง)
 • ประหยัดน้ำยาเนื่องจากน้ำยาเปียกทั่วต้นอย่างรวดเร็ว
 • ช่วยรักษาอุปกรณ์ในการฉีดพ่น ป้องกันหัวฉีดอุดตัน
 • ตัวยาจะเข้ากันเป็นเนื้อเดียว กรณีต้องฉีดยาหลายชนิด
  ——————————–
  รายละเอียดขนาดและราคา:
 • รหัสสินค้า 50101 ขนาด 1 ลิตร ราคาสินค้า 540 บาท
 • รหัสสินค้า 50102 ขนาด 5 ลิตร ราคาสินค้า 2,480 บาท

สูตรเข้มข้น​,สารเสริมประสิทธิภาพ, ปุ๋ยเป็นเคมี&อินทรีย์,ปุ๋ย,ปุ๋ยกิฟฟารีน,อาหารเสริม,โบโรแคล ,แคลเซียม โบรอน
2. โบโรแคล (แคลเซียม โบรอน)
แคลเซียมโบรอน เป็นธาตุอาหารรองของพืช เปรียบเหมือนวัคซีนของพืช
ที่ช่วยให้พืชมีลำต้นกิ่งก้านใบที่แข็งแรงตั้งแต่ยังเล็ก ช่วยต้านและป้องกันการเกิดโรคได้ในระดับชั้นเซลล์ผนังของพืช ใช้ร่วมกับปุ๋ยสูตรซึ่งเป็นธาตุอาหารหลักเสมอ

รายละเอียดขนาดและราคา:

 • ขนาด  300 กรัม. 390 บาท
 • ขนาด  1 กก. 1,050 บาท

——————-


3. ปุ๋ยเกล็ดเทอร์โบ-แม็ก ขนาด 25 กก.
฿ 1,550.

 • เป็นปุ๋ยที่ใช้ทางดิน วัตถุดิบจากธรรมชาติ โปแตสเซี่ยม แม็กนีเซียม และ
 • คลอไรด์ ใช้ควบคู่กับปุ๋ยเม็ดสูตรต่างๆเพื่อเพิ่มธาตุแม็กนีเซียม สามารถผสมกับปุ๋ยได้ทุกสูตร4. แม็กนีเซีย

 • แม็กนีเซีย ช่วยเสริมความแข็งแรง
 • เพิ่มคลอโรฟิลล์ในการสังเคราะห์แสงช่วยพืชในการสังเคราะห์น้ำมันและทนต่ออากาศที่แห้งแล้งได้ดี
 • เพิ่มสีเขียวของผลผลิตที่เก็บเกี่ยว
 • เพื่อเป็นที่ต้องการของตลาด เช่น พืชผักต่างๆ

รายละเอียดขนาดและราคา:

 • 1 กก. 180 บ.
 • 5 กก. 840 บ.
 • 25 กก. 2,800 บ.

5. แม็กกา-ซิงค์

 • แม็กกา-ซิงค์เป็นธาตุสังกะสี
 • ช่วยในการยืดลำต้น ยืดยอด ลำต้นแข็งแรงสมบูรณ์
 • ไม่หงิกงอเหยียดตรงในพืชผักตระกูลเถาว์ได้ดี
 • เช่นถั่วฝักยาวบวบ มะระ แตงกวา แตงล้าน ฯลฯ

รายละเอียดขนาดและราคา:

 • ขนาด  300 กรัม 390 บาท
 • ขนาด  1 กก. 1,050 บาท

 

6. เทอร์โบไทโอแม็ก
จุดเด่น

 • ช่วยเสริมสร้างสีเขียวคลอโรฟิลล์
 • ช่วยให้ดินมีโครงสร้างการระบายน้ำดีขึ้น เนื่องจากกำมะถันจะช่วยปรับโครงสร้างของดิน
 • ลดขบวนการปลดปล่อยไนโตรเจนกลับสู่อากาศในดินร่วน หรือดินทราย
 • ทำให้ปุ๋ยไนโตรเจนที่ใส่มีฤทธิ์อยู่ในดินได้นานขึ้น

รายละเอียดขนาดและราคา:

 • 1 ลิตร 400 บาท
 • 5 ลิตร 1,860 บาท

 


7. ปุ๋ยเกล็ดโกรแม็กซ์ สูตร 20-20-20

 • เป็นปุ๋ยสูตรเสมอ
 • ช่วยพัฒนาช่อดอก และ
 • พัฒนาต้น
 • มีวิตามินบี 1 ช่วยพัฒนาราก ขยายช่อดอก
 • พัฒนารากในพืชหัวระยะแรก

รายละเอียดขนาดและราคา:

 • 1 กก. 400 บ.
 • 5 กก. 1,850 บ.
 • 20 กก. 6,900 บ.

 

8. ปุ๋ยโกรแม็กซ์ สูตร 15-15-15

 • ปุ๋ยสูตรเสมอ
 • พัฒนาทุกส่วนของลำต้น
 • ฉีดบำรุงต้นสำหรับพืชหัว
 • เช่น มันเทศ แครอท มันสำปะหลัง ฯลฯ

รายละเอียดขนาดและราคา:

 • 1 กก. 267 บ.
 • 5 กก. 1,190 บ.
 • 20 กก. 4,290 บ.

 


9. ปุ๋ยเกล็ดโกรแม็กซ์ สูตร 30-10-10

 • ปุ๋ยสูตร 30-10-10
 • เป็นปุ๋ยสูตรบำรุงพืชระยะต้นเล็กอนุบาล
 • เร่งให้พืชแข็งแรงตั้งแต่งต้นเล้ก
 • เร่งการเจริญเติบโตได้ดี

รายละเอียดขนาดและราคา:

 • 1 กก. 290 บ.
 • 5 กก. 1,295 บ.
 • 20 กก. 4,615 บ.10. ปุ๋ยเกล็ดโกรแม็กซ์ สูตร 10-52-17

 • เป็นปุ๋ยสูตรฟอสฟอรัสสูง
 • หยุดต้น สร้างดอก พัฒนาราก
 • ใช้เมื่อต้องการหยุดการเจริญเติบโตทางด้านลำต้น
 • เพื่อพัฒนาการออกดอก ราก และลงหัว
 • เหมาะสำหรับระยะต้องการสร้างผลผลิตรากและหัว
 • ติดผล ป้องกันดอก-ผลร่วง

รายละเอียดขนาดและราคา:

 • 1 กก. 427 บ.
 • 5 กก. 1,950 บ.
 • 20 กก. 7,300 บ.


11 ปุ๋ยเกล็ดโกรแม็กซ์ สูตร 3-53-17

 • สูตรเพิ่มดอก ป้องกันดอกร่วง ยับยั้งการสร้างใบ
 • ขยายรากและการสะสมอาหารเพื่อสร้างดอก
 • ในน้ำที่เป้นด่างจะละลายมีประสิทธิภาพสูงกว่าสูตร 10-52-17

รายละเอียดขนาดและราคา:

 • 1 กก. 427 บ.
 • 5 กก. 1,950 บ.
 • 20 กก. 7,300 บ.


12. ปุ๋ยเกล็ดโกรแม็กซ์ สูตร 6-20-30

 • เป็นสูตร พัฒนาคุณภาพ ดอก ผล หัว
 • ใช้เพื่อเพิ่มน้ำหนัก ผล หัว
 • พัฒนาสีดอก เมล็ด และลดความชื้นของเมล็ด หัว
 • เหมาะสำหรับพืชในช่วงพัฒนาผลผลิต
 • เช่น ช่วงลงหัว ช่วงติดผล ช่วงติดเมล็ด ช่วงออกดอก

รายละเอียดขนาดและราคา:

 • 1 กก. 310 บ.
 • 5 กก. 1,470 บ.
 • 20 กก. 5,270 บ.

13. ไบรท์กรีน

 • แมงกานีส คีทเลท
 • เพื่อช่วยยืดอายุใบ
 • ช่วยทำให้พืชไม่โทรม
 • แนะนำให้ใช้ในระยะพืชเริ่มให้ผลผลิต
 • เพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างแป้งและน้ำตาล ใช้ในช่วง ติดดอก ออกผล

รายละเอียดขนาดและราคา:

 • 500 cc. 460 บ.
 • 1000 cc. 900 บ.

14. ท็อป-เอ็น(30-0-0)

 • ปุ๋ยควบคุมการปลดปล่อยธาตุไนโตรเจนกับพืช
 • ไนโตรเจนปลดปล่อยต่อเนื่อง(slow release)
 • ทำให้พืชได้รับธาตุปุ๋ยไนโตรเจนอย่างสม่ำเสมอทีละน้อย อย่างต่อเนื่อง
 • ช่วยพืชทนแล้ง/ทนต่อสภาพอากาศวิกฤตเป็นที่หนึ่ง
 • พืชโตเร็ว เปลือกหนา พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 • ไนโตรเจนที่ดีที่สุดต้อง”ท็อปเอ็น”

รายละเอียดขนาดและราคา:

 • 1 ลิตร 500 บ.
 • 5 ลิตร 2,200 บ.

15. โมเด็ม

 • โมเด็มเหมาะสำหรับพืชเถาเลื้อยและถั่วทุกชนิด
 • โมเด็ม โมลิบดินั่ม เป็นธาตุอาหาร ช่วยขยาย ยอด ผล โดยการช่วยย่อยไนโตรเจนจากปุ๋ย MODEM GIFFARINE
 • สร้างปมในพืชตระกูลถั่ว
 • สร้างและใช้ไนโตรเจนได้ดี
 • ขยายยอด ขยายผล
 • สร้างเสริมการทำงานของ Bacteria Nitrosomonas และ Nitrococcus
 • ส่งเสริมการเจริญเติบโตของราก
 • เพิ่มการเจริญเติบโตและผลผลิต
 • ช่วยแก้ไขการขาดธาตุโมลิบดินั่ม

รายละเอียดขนาดและราคา:

 • 100 ซีซี. 150 บาท
 • 500 ซีซี. 710 บาท

 

16. ลิขวิดไอออน (เหล็กคีเลท)

 • เพิ่มความเขียว แก้ปัญหาโรคยอดเหลืองจากการขาดธาตุเหล็ก
 • ใช้ฉีดพ่นร่วมกับธาตุแมกนีเซียมในช่วงแตกใบอ่อน เพื่อสร้างสีเขียว

รายละเอียดขนาดและราคา:

 • 500 CC  460  บาท
 • 1000.CC ​ 880  บาท

17. เจอร์มิเนท

 • สารสกัดชีวภาพ 100%
 • เจอร์มิเนท : กรดอะมิโน19 ชนิด ในรูปของกรดอะมิโนอิสระ (L-amino acid)
 • ทีสามารถดูดซึมเข้าสู่เซลล์พืชอย่างรวดเร็วและเป็นจำนวนมาก พืชสามารถนำไปใช้ได้
  ทันที โดยไม่ต้องย่อยสลายอีก
 • ใช้แช่เมล็ดก่อนปลูกเพื่อการงอก 100% และทำให้ต้นกล้าแข็งแรง เปอร์เซ็นต์รอดสูง
 • ใช้ฉีดพ่นทางใบ เพื่อกระตุ้นการเกิดยอดใหม่ หรือ ช่วยการออกดอกและติดผล
 • ฉีดพ่นเมื่อพืชอยู่ในสภาวะเครียด (Stress) เช่น กระทบหนาวจัด

รายละเอียดขนาดและราคา:

 • 100.CC 170 บาท
 • 500.CC 720 บาท

———————-

18. บลู คีเลต

 • ธาตุคอปเปอร์ หรือ ทองแดง (Cu8.5%)
 • เสริมความแข็งแรงให้พืช เพิ่มการสังเคราะห์แสง ใบเขียว สะอาดสมบูรณ์
 • พร้อมจำหน่ายทุกสำนักงานกิฟฟารีน

อัตราการใช้ “บลู คีเลต”

 • ผสมน้ำ 20 ลิตร ใช้อัตรา 3-5 ซีซี
 • ผสมน้ำ 200 ลิตร ใช้อัตรา 30-50 ซีซี

รายละเอียดขนาดและราคา:

 • 500 CC. 495 บ.
 • 1000 cc. 930 บ.

สนใจสอบถาม ปุ๋ยกิฟฟารีน Giffarine Fertilizer  แอดไลน์ได้เลยค่ะ

สามารถนำรหัสสมาชิก 37087100 ไปซื้อได้ที่ศูนย์ธุรกิจกิฟฟารีนทั่วประเทศ
สั่งซื้อออนไลน์ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Fanpage : Giffarine Easy
Email : thatsaya1968@gmail.com
โทร. 064-1860236 / Line id : @easygiff

สมัครสมาชิกกิฟฟารีนป้อนข้อมูลที่นี่ค่ะ

 

 

Facebook Comments