ปุ๋ยกิฟฟารีน โกรแม็กซ์ สูตร 20-20-20

ปุ๋ยกิฟฟารีน โกรแม็กซ์ สูตร 20-20-20

ปุ๋ยกิฟฟารีน โกรแม็กซ์ สูตร 20-20-20

พัฒนาช่อดอกและพัฒนาต้น

 •  ใช้ฉีดเพื่อเร่งต้นกล้วยไม้ในหน้าฝน
 •   ใช้ฉีดเพื่อขยายขนาดช่อดอก เมื่อกำลังให้ดอก
 •   ใช้ฉีดเร่งต้น ใบ พืชทุกชนิดในหน้าฝน
 •   ใช้ฉีดพัฒนารากในพืชหัวระยะแรก
 •   มีธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริมในปริมาณสูง

ปุ๋ย                 คือ  วัตถุที่ใส่ให้พืช  เพื่อให้ธาตุอาหารแก่พืชในการเจริญเติบโต

ปุ๋ยเคมี           คือ  ปุ๋ยที่ได้จากกระบวนการผลิตทางเคมี  เป็นปุ๋ยที่ให้ธาตุอาหารตรงตามสูตรที่ระบุ ง่ายต่อการใส่ให้ตรงตามระยะการ                                                                                   เจริญเติบโตของพืช

ปุ๋ยอินทรีย์      คือ  ปุ๋ยที่ได้จากสิ่งมีชีวิต โดยผ่านกระบวนการทางธรรมชาติ ได้แก่ ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก

ปุ๋ยชีวภาพ      คือ  ปุ๋ยที่มีจุลินทรีย์ที่ยังมีชีวิต ซ่งบางพวกตึงปุ๋ยไนโตรเจนจากอากาศ บางพวกช่วยย่อยและปลดปล่อยธาตุอาหารจาก                                                                                 ดิน

สรุป  ถ้าต้องการผลผลลิตและคุณภาพสูง

1.    ใช้ปุ๋ยเคมีในอัตราที่พอเหมาะ “ถูกสูตร  ถูกที่  ถูกเวลา” โดยใช้หลักใส่น้อยแต่บ่อยครั้ง
2.    ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ปรับสภาพ และบำรุงดินอย่างน้อยปีละ  2  ครั้ง
3.    ใช้ปุ๋ยชีวภาพเป็นครั้งคราว  โดยระลึกเสมอว่า  “ปุ๋ยชีวภาพที่ดีที่สุดต้องทำเอง โดยขอซื้อได้จากกรมพัฒนาที่ดิน                                                                                    สถานีพัฒนาที่ดินในจังหวัด  หรือสอบถามจากเกษตรตำบล หรือเกษตรอำเภอ”  และปุ๋ยชีวภาพไม่เหมาะกับการฉีดพ่นทางใบ
ปุ๋ยทางใบ   คือ ปุ๋ยเคมีที่ผลิตขึ้นเพื่อฉีดพ่นทางใบ และรวมถึงสามารถให้ทางดินผ่านระบบน้ำ หรือให้ทางดินโดยตรงถ้าจำเป็น

หลักการ     ถ้าดินเสียหรือดินไม่ดี ใส่ปุ๋ยทางใบพร้อมกับการปรับปรุงดิน

ดินดี ใส่ปุ๋ยทางใบช่วย ลดการใช้ปุ๋ยเคมีทางดิน

ประโยชน์

 • ใส่ทันที พืชรับทันที*
 •  เลือกใส่ธาตุเฉพาะที่พืชต้องการได้ ในเวลาที่พืชต้องการ
 •  สูญเสียน้อย เห็นผลเร็ว  ลดการใช้ปุ๋ยเคมีทางดินลงได้
 • ลดการใช้ปุ๋ยเคมีทางดินลงได้
  ข้อควรระวัง ปุ๋ยทางใบไม่สามารถทดแทนปุ๋ยทางดินได้ 100% โดยเฉพาะระยะที่พืชมีใบไม่มาก

ข้อชวนคิด  มีผู้กล่าวไว้ว่า “ปุ๋ยที่ดีที่สุดคือเงาของเจ้าของ”

จุดเด่นของปุ๋ยทางใบ โกรแม็กซ์ 

 • มีครบทุกสูตร ทุกระยะการเจริญเติบโต*
 • ใช้วัตถุดิบคุณภาพสูง ที่มีความเป็นพิษที่ใบต่ำ*
 • ปราศจาคคลอไรด์  จึงสามารถแนะนำฉีดพ่นได้ทุกพืชอย่างมั่นใจ  โดยเฉพาะกล้วยไม้ ยาสูบ
 • ธาตุรอง  ธาตุเสริม  ในรูปคีเลท  พืชดูดซึมไปใช้ได้  100%
                                                        ปุ๋ยโกรแม็กซ์ สูตร  20-20-20

“พัฒนาช่อดอกและพัฒนาต้น”

 •  ใช้ฉีดเพื่อเร่งต้นกล้วยไม้ในหน้าฝน
 •   ใช้ฉีดเพื่อขยายขนาดช่อดอก เมื่อกำลังให้ดอก
 •   ใช้ฉีดเร่งต้น ใบ พืชทุกชนิดในหน้าฝน
 •   ใช้ฉีดพัฒนารากในพืชหัวระยะแรก
 •   มีธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริมในปริมาณสูง
 •   มีวิตมิน บี 1 ช่วยการพัฒนาราก
 •   ใช้วัตถุดิบสาร ไบยูเร็ต ต่ำ ทำให้เป็นพิษต่อใบน้อย
  อัตราการใช้ 100 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก ๆ  7-10 วัน

 

 สามารถนำรหัสสมาชิก 37087100 ไปซื้อได้ที่ศูนย์ธุรกิจกิฟฟารีนทั่วประเทศ
สั่งซื้อออนไลน์ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Fanpage : Giffarine Easy
Email : thatsaya1968@gmail.com
โทร. 064-1860236 /คลิ๊ก>> Line id : ts2511

สมัครสมาชิกกิฟฟารีนป้อนข้อมูลที่นี่ค่ะ

Facebook Comments