ปุ๋ยกิฟฟารีน โกรแม็กซ์ สูตร 15-15-15

ปุ๋ยกิฟฟารีน โกรแม็กซ์ สูตร 15-15-15

ปุ๋ยกิฟฟารีน โกรแม็กซ์ สูตร 15-15-15 บำรุงทุกระยะ ปุ๋ยน้ำทางใบ

“พัฒนาทุกส่วน”ใช้ในระยะดึงยอด แตกกอ สร้างใบให้มีขนาดใหญ่
เหมาะสำหรับระยะแรกของการเจริญเติบโต
อัตราการใช้ 100 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก ๆ  7-10 วัน

ปุ๋ยโกรแม็กซ์ สูตร 15-15-15 กิฟฟารีน

ปุ๋ย                 คือ  วัตถุที่ใส่ให้พืช  เพื่อให้ธาตุอาหารแก่พืชในการเจริญเติบโต

ปุ๋ยเคมี           คือ  ปุ๋ยที่ได้จากกระบวนการผลิตทางเคมี  เป็นปุ๋ยที่ให้ธาตุอาหารตรงตามสูตรที่ระบุ ง่ายต่อการใส่ให้ตรงตาม  ระยะการเจริญเติบโตของพืช

ปุ๋ยอินทรีย์      คือ  ปุ๋ยที่ได้จากสิ่งมีชีวิต โดยผ่านกระบวนการทางธรรมชาติ ได้แก่ ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก

ปุ๋ยชีวภาพ      คือ  ปุ๋ยที่มีจุลินทรีย์ที่ยังมีชีวิต ซื่งบางพวกตึงปุ๋ยไนโตรเจนจากอากาศ บางพวกช่วยย่อยและปลดปล่อยธาตุ  อาหารจากดิน

ปุ๋ยกิฟฟารีน โกรแม็กซ์ สูตร 15-15-15

สรุป  ถ้าต้องการผลผลลิตและคุณภาพสูง

 1.  ใช้ปุ๋ยเคมีในอัตราที่พอเหมาะ “ถูกสูตร  ถูกที่  ถูกเวลา” โดยใช้หลักใส่น้อยแต่บ่อยครั้ง
 2.  ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ปรับสภาพ และบำรุงดินอย่างน้อยปีละ  2  ครั้ง
 3. ใช้ปุ๋ยชีวภาพเป็นครั้งคราว  โดยระลึกเสมอว่า  “ปุ๋ยชีวภาพที่ดีที่สุดต้องทำเอง โดยขอซื้อได้จากกรมพัฒนาที่ดิน สถานี                พัฒนาที่ดินในจังหวัด  หรือสอบถามจากเกษตรตำบล หรือเกษรอำเภอ”  และปุ๋ยชีวภาพไม่เหมาะกับการฉีดพ่นทางใบ
  ปุ๋ยทางใบ   คือ ปุ๋ยเคมีที่ผลิตขึ้นเพื่อฉีดพ่นทางใบ และรวมถึงสามารถให้ทางดินผ่านระบบน้ำ หรือให้ทางดินโดยตรงถ้าจำเป็น

หลักการ     ถ้าดินเสียหรือดินไม่ดี ใส่ปุ๋ยทางใบพร้อมกับการปรับปรุงดิน

ดินดี ใส่ปุ๋ยทางใบช่วย ลดการใช้ปุ๋ยเคมีทางดิน

ปุ๋ยโกรแม็กซ์ สูตร 15-15-15 กิฟฟารีน

ประโยชน์

 •  ใส่ทันที พืชรับทันที
 •  เลือกใส่ธาตุเฉพาะที่พืชต้องการได้ ในเวลาที่พืชต้องการ*
 •  สูญเสียน้อย เห็นผลเร็ว  ลดการใช้ปุ๋ยเคมีทางดินลงได้
 •  ลดการใช้ปุ๋ยเคมีทางดินลงได้
  ข้อควรระวัง  ปุ๋ยทางใบไม่สามารถทดแทนปุ๋ยทางดินได้ 100% โดยเฉพาะระยะที่พืชมีใบไม่มาก

ข้อชวนคิด  มีผู้กล่าวไว้ว่า “ปุ๋ยที่ดีที่สุดคือเงาของเจ้าของ”

จุดเด่นของปุ๋ยทางใบ โกรแม็กซ์ กิฟฟารีน

 • มีครบทุกสูตร ทุกระยะการเจริญเติบโต
 • ใช้วัตถุดิบคุณภาพสูง ที่มีความเป็นพิษที่ใบต่ำ*
 • ปราศจาคคลอไรด์  จึงสามารถแนะนำฉีดพ่นได้ทุกพืชอย่างมั่นใจ  โดยเฉพาะกล้วยไม้ ยาสูบ*
 • ธาตุรอง  ธาตุเสริม  ในรูปคีเลท  พืชดูดซึมไปใช้ได้  100%
                                

ปุ๋ยโกรแม็กซ์ สูตร 15-15-15 กิฟฟารีน

ปุ๋ยกิฟฟารีน โกรแม็กซ์ สูตร 15-15-15

“พัฒนาทุกส่วน”ใช้ในระยะดึงยอด แตกกอ สร้างใบให้มีขนาดใหญ่
เหมาะสำหรับระยะแรกของการเจริญเติบโต
อัตราการใช้ 100 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก ๆ  7-10 วัน

ราคาปุ๋ย โกรแม็กซ์ สูตร 15-15-15
ขนาด 1 กก. 267 บ.
ขนาด 5 กก. 1,190 บ.
ขนาด 20 กก. 4,290 บ.

 สามารถนำรหัสสมาชิก 37087100 ไปซื้อได้ที่ศูนย์ธุรกิจกิฟฟารีนทั่วประเทศ
สั่งซื้อออนไลน์ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Fanpage : Giffarine Easy
Email : thatsaya1968@gmail.com
โทร. 064-1860236 / Line id : @easygiff

สมัครสมาชิกกิฟฟารีนป้อนข้อมูลที่นี่ค่ะ

Facebook Comments