ปุ๋ยกิฟฟารีน เทอร์โบไทโอแม็กซ์ (เสริมธาตุ แมกนีเซียม และกัมมะถัน)

 ปุ๋ยกิฟฟารีน เทอร์โบไทโอแม็กซ์

ปุ๋ยกิฟฟารีน เทอร์โบไทโอแม็กซ์ (เสริมธาตุ แมกนีเซียม และกัมมะถัน)

เทอร์โบไทโอแม็ก เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ฉีดพ่นเพื่อความเขียวหรือเพิ่มคลอโรฟิลล์ กับพืชเช่นเดียวกัน


แต่มีความเด่น คือ นอกจากมีแม็กนีเซียมแล้ว เทอร์โบไทโอแม็ก ยังมีกำมะถันถึง 10% ในรูปของไบซัลเฟต
คุณสมบัติ เทอร์โบไทโอแม็ก ประกอบด้วย แม็กนีเซียม 4% และกำมะถัน 10%
สามารถใช้ได้ผลทั้งฉีดพ่นทางใบแล้วใช้ทางดิน

ปุ๋ยกิฟฟารีน เทอร์โบไทโอแม็กซ์

ใช้ฉีดพ่นทางใบ ธาตุแมกนีเซียม ใช้เพื่อเสริมสร้างคลอโรฟิลล์แก่พืชผักทุกชนิดทำให้พืชเขียวนาน
ช่วยให้พืชสังเคราะห์แสงหาอาหารได้ดียิ่งขึ้น ธาตุกัมมะถัน ช่วยสังเคราะห์น้ำมันในพืช ทำให้พืชน้ำมันได้เปอร์เซ็นสูงขึ้น และช่วยปรับดินให้ร่วนซุย

การใช้ปุ๋ยเทอร์โบไทโอแม็กซ์ ใช้ได้ 3 ทาง
1.ใช้ฉีดพ่นผสมกับปุ๋ยทั่วๆ ไปได้ โดยใช้ 20-25 cc./20 ลิตร
2.ใช้ผสมกับน้ำฉีดลงดิน ปรับดินให้ร่วนซุย พืชสามารถกินได้ทางดิน ใช้ 1-2 ลิตร/200 ลิตร
3.ใช้ผสมกับปุ๋ยท้องตลาดได้ อัตราการผสม 1 ลิตร/ปุ๋ยท้องตลาด 50 ก.ก. (เน้นไนโตรเจนสูง)

ปุ๋ยกิฟฟารีน,เทอร์โบไทโอแม็กซ์,เสริมธาตุ แมกนีเซียม และกัมมะถัน)

จุดเด่น
1. แม็กนีเซียมในเทอร์โบไทโอแม็ก จะช่วยเสริมสร้างสีเขียวหรือคลอโรฟิลล์ ส่วนกำมะถันใน
เทอร์โบไทโอแม็กจะมีส่วนเสริมในการสร้างคลอโรฟิลล์ด้วย ดังนั้นในการฉีดพ่นทางใบ เมื่อใช้
เทอร์โบไทโอแม็ก พืชจะสร้างสีเขียวได้ดีกว่าการใช้แม็กนีเซียมในรูปอื่นๆ
2. เมื่อใช้เทอร์โบไทโอแม็กทางดิน เช่น ทางระบบน้ำ ผสมน้ำใส่ทางดินโดยตรง หรือใช้
เทอร์โบไทโอแม็กผสมปุ๋ยหรือคลุกปุ๋ยเทอร์โบไทโอแม็ก สามารถปลดปล่อยทั้งธาตุแม็กนีเซียม
และกำมะถันให้กับรากพืชดูดนำไปใช้ได้นอกจากนี้ยังเกิดประโยชน์จากการใช้เทอร์โบไทโอแม็กทางดินอีกคือ
– ช่วยให้ดินมีโครงสร้างการระบายน้ำดีขึ้น เนื่องจากกำมะถันจะช่วยปรับโครงสร้างของดินให้ร่วนซุยขึ้น
– ช่วยให้ธาตุอาหารในดินมีประโยชน์มากขึ้น เพราะเทอร์โบไทโอแม็กเป็นรีดิวซิ่งเอเย่นต์
(Reducing ogent)(ตัวดึงออกซิเจนในดิน)
– ลดขบวนการปล่อยไนโตรเจนกลับสู่อากาศ (Denitrifion) ในดินร่วนหรือดินทราย
ทำให้ปุ๋ยไนโตรเจนที่ใส่มีฤทธิ์อยู่ในดินได้นานขึ้น

3. เทอร์โบไทโอแม็ก มีคุณสมบัติยับยั้งการใช้ปุ๋ยไนโตรเจน จึงเหมาะสำหรับพืชในช่วงลงหัว
หรือต้องการสะสมอาหารเพื่อสร้างดอก และไม่เหมาะกับพืชผักกินใบ
วิธีการใช้แล้วอัตราการใช้ ใช้เพื่อเพิ่มความเขียว ใช่เทอร์โบไทโอแม็กได้กับพืชทุกชนิด อัตรา 20 ซีซี ต่อน้ำ20 ลิตร ฉีดพ่นพร้อมๆกับปุ๋ยโกรแม็กซ์สูตรต่างๆ
โดยลดปุ๋ยลงตามสัดส่วนที่ใส่เทอร์โบไทโอแม็ก

– พืชผักกินใบต่างๆ ฉีดผสมกับโกรแม็กซ์ 20-20-20 หรือโกรแม็กซ์ 30-10-10
หรือโกรแม็กซ์ 15-15-15

– ไม่ผลต่างๆ ฉีดผสมปุ๋ยโกรแม็กซ์ 20-20-20 หรือโกรแม็กซ์ 30-10-10 ช่วงแตกใบอ่อน
ฉีดผสมปุ๋ยโกรแม็กซ์ 10-52-17 ในช่วงสะสมอาหารเพื่อการออกดอก

– พืชหัว ฉีดผสมได้ทุกระยะการเจริญเติบโตจนเก็บเกี่ยว ได้แก่
● ผสมโกรแม็กซ์ 20-20-20 หรือ โกรแม็กซ์ 15-15-15 ช่วงบำรุงต้น
● ผสมโกรแม็กซ์ 10-52-17 ช่วงลงหัว
● ผสมโกรแม็กซ์ 6-20-30 ช่วงสะสมอาหารขยายหัว
การใช้ทางดิน
● ใช้กับระบบน้ำ ใช้อัตรา 1 ลิตร ต่อไร่ คำนวณใส่ในสูตรปุ๋ยที่ใส่ได้ปีละ 2-3 ครั้ง
● ผสมบัวรดน้ำ ใช้อัตรา 500 ซีซี ต่อน้ำ 200 ลิตร รดบริเวณโคนต้นหรือกอหลังใส่ปุ๋ยทางดิน
● คลุกปุ๋ย ใช้ทุกครั้งที่ใส่ปุ๋ยทางดิน โดยคลุกในอัตรา 1 ลิตร ต่อปุ๋ย 50 กก.

ข้อควรระวัง – เนื่องจากเทอร์โบไทโอแม็ก มีธาตุกำมะถันสูง จึงไม่แนะนำให้ฉีดในช่วงออกดอก
– เทอร์โบไทโอแม็ก ไม่เหมาะกับการฉีดพ่นพืชผักกินใบ เช่น ผักชีทุกชนิด ต้นหอม คึ่นไช่
เพราะทำให้ลงหัวหรือออกดอกง่าย
– เทอร์โบไทโอแม็กไม่เหมาะกับผลไม้ในช่วงลูกเล็ก เริ่มติดผล
– เหมาะกับช่วงขยายลูก สร้างเนื้อ หรือช่วงแรกของการเจริญเติบโตของพืช
เช่น ข้าวในช่วงอายุ 20 วัน
– ผักในช่วงต้นเล็กๆ ซึ่งทำให้ข้าวและผัก ไม่ค่อยยืดขยายโตได้เร็วในระยะแรก

ข้อแนะนำพิเศษ สามารถใช้เทอร์โบไทโอแม็ก อัตรา 50 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร
ผสมเกรทกรีน 3 ซีซี ฉีดพ่นในขณะดอกบานเพื่อทำให้ดอกร่วง
(หากไม่ต้องการการออกดอกในชุดนั้นๆ)

ปุ๋ยกิฟฟารีน,เทอร์โบไทโอแม็กซ์,เสริมธาตุ แมกนีเซียม และกัมมะถัน)

 

 สามารถนำรหัสสมาชิก 37087100 ไปซื้อได้ที่ศูนย์ธุรกิจกิฟฟารีนทั่วประเทศ
สั่งซื้อออนไลน์ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Fanpage : Giffarine Easy
Email : thatsaya1968@gmail.com
โทร. 064-1860236 / Line id : @easygiff

สมัครสมาชิกกิฟฟารีนป้อนข้อมูลที่นี่ค่ะ

Facebook Comments