ปุ๋ยกิฟฟารีน เกรทวอลล์ Great wall คือ..ธาตุซิลิกอน(Si)

ปุ๋ยกิฟฟารีน เกรทวอลล์ Great wall คือ..ธาตุซิลิกอน(Si)

เกรทวอลล์ Great wall คือ..ธาตุซิลิกอน(Si) ที่พืชสามารถนำมาใช้เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตได้

คุณสมบัติของ เกรทวอลล์ (Great Wall)
1 ซิลิกอน ช่วยให้กลไกการใช้พลังงานของพืชดีขึ้น ทำให้ขบวนการสังเคราะห์และการหายใจสมบูรณ์ขึ้น
2 ซิลิกอน ช่วยพัฒนาราก ให้แตกรากและรากแข็งแรง
3 ซิลิกอน ช่วยเสริมประสิทธิภาพของธาตุอาหารพืช เช่น แคลเซียม โบรอน และทองแดง ส่งผลให้พืชแข็งแรงผลผลิตสูง

ประโยชน์ของ เกรทวอลล์
1 เพิ่มความแข็งแรงให้เซลล์พืช ด้วยการสร้างชั้น ซิลิก้า เลเยอร์(Sileca layer)
2 ช่วยในการแบ่งเซลล์ ได้ดีขึ้น
3 ช่วยให้พืชทนทานต่อสภาวะเครียดจากสิ่งมีชีวิต (Bio Stress) และจากสิ่งไม่มีชีวิต (Abio Stress)

-Bio Stress เช่น โรคพืชและแมลง
-Abio Stress เช่น สภาวะร้อนและหนาว

แนะนำการใช้ เกรทวอลล์

1 ฉีดพ่น ลำต้น กิ่ง ก้าน

ทุเรียน ลำใย ฯลฯ เกรทวอลล์สามารถใช้ฉีดพ่นที่ลำต้น เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับพืชโดยใช้อัตรา 10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุกๆ30 วัน

2 ใช้ทางดิน

เกรทวอลล์สามารถฉีดพ่นลงในดิน เพื่อเพิ่มความสามารถในการสร้างโครงสร้างดินที่ดี และพืชสามารถดูดซึมไปใช้ทางรากได้ ดดยใช้อัตรา 10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร ใช้ฉีดโชก แต่ไม่ให้ไหลบ่าออกนอกพุ่ม หรือ บริเวณที่ปลูก ฉีดพ่นปีละ 2-3 ครั้ง ไม่ต้องผสมสารจับใบ

3 ฉีดพ่นทางใบ

ธัญพืช เช่น ข้าว ข้าวโพด ใช้อัตรา 5-10 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุกๆ 7-10 วัน

อ้อย ใช้อัตรา 10 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก 10 วัน จนกว่าจะเข้าฉีด พ่นไม่ได้

พืชผักสวนครัว เช่น แตงกวา พริก มะเขือเทศ ผักกินใบต่างๆ ใช้อัตรา 5 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก 7-10 วัน ตลอดอายุการปลูก

ไม้ผล เช่น มะม่วง ทุเรียน ลำใย เงาะ ฯลฯ ใช้อัตรา 5-10 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก 10 วัน

ไม้ดอก เช่น ดาวเรือง กุหลาบ ใช้อัตรา 5 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก 7-10 วัน

 

 สามารถนำรหัสสมาชิก 37087100 ไปซื้อได้ที่ศูนย์ธุรกิจกิฟฟารีนทั่วประเทศ
สั่งซื้อออนไลน์ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Fanpage : Giffarine Easy
Email : thatsaya1968@gmail.com
โทร. 064-1860236 /คลิ๊ก>> Line id : ts2511

สมัครสมาชิกกิฟฟารีนป้อนข้อมูลที่นี่ค่ะ

Facebook Comments