ปุ๋ยกิฟฟารีน สำหรับบวบ เมื่อเริ่มเก็บผลผลิตเก็บได้ทุกวัน

ปุ๋ยกิฟฟารีน สำหรับบวบ

ปุ๋ยกิฟฟารีน สำหรับบวบ เมื่อเริ่มเก็บผลผลิตเก็บได้ทุกวัน

ปลูกบวบ 7 ไร่ หรือประมาณ 2,600 ต้น แปลงปลูกจะยกร่องสูง กลางร่องเป็นน้ำ ก่อนปลูกจะไถผาน พรวนดินและทำหลุมปลูกบวบ ระยะการปลูกประมาณ 1 วา (2 เมตร)

หากปลูกชิดจะทำให้ใบซ้อนกัน บวบบ้าใบ และทึบ โดยจะหยอดเมล็ดลงหลุมปลูกเลย หลังปลูก 3-4 วัน บวบเริ่มงอก จะพ่นยาป้องกันแมลงและเชื้อรา สำหรับการให้น้ำ จะให้น้ำทุกวัน วันละ 1-2 ครั้ง เมื่อบวบเริ่มมีใบ 4-5 ใบ จึงเริ่มพ่นปุ๋ยทางใบตามสูตรดังนี้

ปุ๋ยกิฟฟารีน สำหรับบวบ เมื่อเริ่มเก็บผลผลิตเก็บได้ทุกวัน

การพ่นปุ๋ยทางใบ

 • พ่นปุ๋ยทางใบของกิฟฟารีน ทุก 5-7 วัน
 • ผสมในน้ำอัตรา 200 ลิตร

ปุ๋ยกิฟฟารีน สำหรับบวบ,ระยะบำรุงต้น

ระยะบำรุงต้น

 • เกรทกรีน อัตรา 30 ซีซี
 • โบโรแคล อัตรา 100 กรัม (1 ขีด)
 • ปุ๋ยโกรแม็กซ์สูตร 20-20-20 อัตรา 300-500 กรัม (3-5 ขีด)
 • เม็กก้าซิงค์ อัตรา 50 กรัม (1/2 ขีด)

ปุ๋ยกิฟฟารีน สำหรับบวบ,ระยะเริ่มติดดอก

ระยะเริ่มติดดอก

 • เกรทกรีน อัตรา 30 ซีซี
 • โบโรแคล อัตรา 100 กรัม (1 ขีด)
 • ปุ๋ยโกรแม็กซ์สูตร 10-52-17 อัตรา 300-500 กรัม (3-5 ขีด)
 • เม็กก้าซิงค์ อัตรา 50 กรัม (1/2 ขีด)
 • โมเด็ม อัตรา 30 ซีซี

ปุ๋ยกิฟฟารีน สำหรับบวบ,ระยะลูกเล็ก

ระยะบำรุงลูกเล็ก

 • เกรทกรีน อัตรา 30 ซีซี
 • โบโรแคล อัตรา 100 กรัม (1 ขีด)
 • ปุ๋ยโกรแม็กซ์สูตร 10-52-17 อัตรา 300-500 กรัม (3-5 ขีด)
 • เม็กก้าซิงค์ อัตรา 50 กรัม (1/2 ขีด)
 • โมเด็ม อัตรา 30 ซีซี
 • ไบรท์กรีน อัตรา 30 ซีซี

ระยะเก็บเกี่ยว

 • เกรทกรีน อัตรา 30 ซีซี
 • โบโรแคล อัตรา 100 กรัม (1 ขีด)
 • ปุ๋ยโกรแม็กซ์สูตร 20-20-20 อัตรา 300 กรัม (3 ขีด)

ปุ๋ยกิฟฟารีน สำหรับบวบ,ระยะเก็บเกี่ยว

สลับกับ

 • ปุ๋ยโกรแม็กซ์สูตร 6-20-30 อัตรา 300 กรัม (3 ขีด)
 • เม็กก้าซิงค์ อัตรา 50 กรัม (1/2 ขีด)
 • ไบรท์กรีน อัตรา 30 ซีซี
 • โมเด็ม อัตรา 30 ซีซี

การให้ปุ๋ยทางดิน

 • ปุ๋ยทางดินช่วงบำรุงต้น หลังจากหยอดเมล็ดได้ 10 วัน
 • ให้ปุ๋ยสูตร 24-7-7 ช่วงเร่งต้นให้ปุ๋ย 8 กิโลกรัมต่อไร่ ประมาณ 10 วันครั้ง
 • พอระยะออกดอกจนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิต
 • ให้ปุ๋ยสูตร 24-7-7 ผสมกับปุ๋ยสูตร 16-16-16
 • อัตราส่วน 1 ; 2 ประมาณ 10 กิโลกรัมต่อไร่ ทุก 4-5 วัน
 • สำหรับบวบ เมื่อเริ่มเก็บผลผลิตสามารถเก็บได้ทุกวัน
 • โดยเฉลี่ยแล้วผลผลิตประมาณ 700-800 กิโลกรัมต่อวัน
 • แตก็มีช่วงที่ผลผลิตต่อวันสูงสุดถึง 1.2 – 1.3 ตันต่อวัน
 • เมื่อเก็บแล้วบรรจุถุงก็มีราคาตั้งแต่ถุงละ 40-50-60 บาท
 • ซึ่งเฉลี่ยแล้วเป็นที่น่าประทับใจมาก และยังสามารถเก็บได้เรื่อย ๆ
 • เพราะต้นยังสมบูรณ์และออกดอกเรื่อย ๆ แต่เด่น ๆ
 • ที่เห็นจากการปลูกครั้งนี้ คือ ต้นสมบูรณ์ ใบเขียว ใบหนา
 • การแตกแขนงดี ติดดอกเยอะ ลูกตรง ลูกคอดและลูกงอมีน้อย

โรคและแมลง

 • สำหรับแมลงใช้ อิมิดาคลอพิด อะบาเม็กติน
 • เชื้อราใช้ แมนโคแซบ + ไซมอกทาซิล
 • คาร์เบนดาซิม โพรพิเนบ
 • จะใช้สลับกันการดื้อยาของศัตรูพืช

หมายเหตุ
หากพืชเกิดสภาวะเครียดจากอากาศหนาว

ทำให้ต้นเจริญเติบโตช้า ใช้เจอร์มิเนท อัตรา 250 ซีซี

และท็อปเอ็น อัตรา 300 ซีซี ผสมกับปุ๋ยในช่วง ต่าง ๆ ของพืช

พ่นประมาณ 2 ครั่ง เพื่อกระตุ้นให้พืชเจริญเติบโตตามปกติ 

 สามารถนำรหัสสมาชิก 37087100 ไปซื้อได้ที่ศูนย์ธุรกิจกิฟฟารีนทั่วประเทศ
สั่งซื้อออนไลน์ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Fanpage : Giffarine Easy
Email : thatsaya1968@gmail.com
โทร. 064-1860236 / Line id : @easygiff

สมัครสมาชิกกิฟฟารีนป้อนข้อมูลที่นี่ค่ะ

Facebook Comments