ปุ๋ยกิฟฟารีน สำหรับบวบ เมื่อเริ่มเก็บผลผลิตเก็บได้ทุกวัน

ปุ๋ยกิฟฟารีน สำหรับบวบ เมื่อเริ่มเก็บผลผลิตเก็บได้ทุกวัน
ปุ๋ยกิฟฟารีนสำหรับบวบ

ปุ๋ยกิฟฟารีน สำหรับบวบ เมื่อเริ่มเก็บผลผลิตเก็บได้ทุกวัน

ปุ๋ยกิฟฟารีนกับบวบ
ปลูกบวบ 7 ไร่ หรือประมาณ 2,600 ต้น

แปลงปลูกจะยกร่องสูง กลางร่องเป็นน้ำ

ก่อนปลูกจะไถผาน พรวนดินและทำหลุมปลูกบวบ

ระยะการปลูกประมาณ 1 วา (2 เมตร)

หากปลูกชิดจะทำให้ใบซ้อนกัน บวบบ้าใบ และทึบ

โดยจะหยอดเมล็ดลงหลุมปลูกเลย หลังปลูก 3-4 วัน

บวบเริ่มงอก จะพ่นยาป้องกันแมลงและเชื้อรา

สำหรับการให้น้ำ จะให้น้ำทุกวัน วันละ 1-2 ครั้ง

เมื่อบวบเริ่มมีใบ 4-5 ใบ จึงเริ่มพ่นปุ๋ยทางใบตามสูตรดังนี้

การพ่นปุ๋ยทางใบ
พ่นปุ๋ยทางใบของกิฟฟารีน ทุก 5-7 วัน

ผสมในน้ำอัตรา 200 ลิตร

ระยะบำรุงต้น
เกรทกรีน อัตรา 30 ซีซี
โบโรแคล อัตรา 100 กรัม (1 ขีด)
ปุ๋ยโกรแม็กซ์สูตร 20-20-20 อัตรา 300-500 กรัม (3-5 ขีด)
เม็กก้าซิงค์ อัตรา 50 กรัม (1/2 ขีด)
ระยะเริ่มติดดอก
เกรทกรีน อัตรา 30 ซีซี
โบโรแคล อัตรา 100 กรัม (1 ขีด)
ปุ๋ยโกรแม็กซ์สูตร 10-52-17 อัตรา 300-500 กรัม (3-5 ขีด)
เม็กก้าซิงค์ อัตรา 50 กรัม (1/2 ขีด)
โมเด็ม อัตรา 30 ซีซี

ระยะบำรุงลูกเล็ก
เกรทกรีน อัตรา 30 ซีซี
โบโรแคล อัตรา 100 กรัม (1 ขีด)
ปุ๋ยโกรแม็กซ์สูตร 10-52-17 อัตรา 300-500 กรัม (3-5 ขีด)
เม็กก้าซิงค์ อัตรา 50 กรัม (1/2 ขีด)
โมเด็ม อัตรา 30 ซีซี
ไบรท์กรีน อัตรา 30 ซีซี

ระยะเก็บเกี่ยว
เกรทกรีน อัตรา 30 ซีซี
โบโรแคล อัตรา 100 กรัม (1 ขีด)
ปุ๋ยโกรแม็กซ์สูตร 20-20-20 อัตรา 300 กรัม (3 ขีด)

สลับกับ
ปุ๋ยโกรแม็กซ์สูตร 6-20-30 อัตรา 300 กรัม (3 ขีด)
เม็กก้าซิงค์ อัตรา 50 กรัม (1/2 ขีด)
ไบรท์กรีน อัตรา 30 ซีซี
โมเด็ม อัตรา 30 ซีซี

การให้ปุ๋ยทางดิน
ปุ๋ยทางดินช่วงบำรุงต้น หลังจากหยอดเมล็ดได้ 10 วัน

ให้ปุ๋ยสูตร 24-7-7 ช่วงเร่งต้นให้ปุ๋ย 8 กิโลกรัมต่อไร่ ประมาณ 10 วันครั้ง

พอระยะออกดอกจนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิต

ให้ปุ๋ยสูตร 24-7-7 ผสมกับปุ๋ยสูตร 16-16-16

อัตราส่วน 1 ; 2 ประมาณ 10 กิโลกรัมต่อไร่ ทุก 4-5 วัน

สำหรับบวบ เมื่อเริ่มเก็บผลผลิตสามารถเก็บได้ทุกวัน

โดยเฉลี่ยแล้วผลผลิตประมาณ 700-800 กิโลกรัมต่อวัน

แตก็มีช่วงที่ผลผลิตต่อวันสูงสุดถึง 1.2 – 1.3 ตันต่อวัน

เมื่อเก็บแล้วบรรจุถุงก็มีราคาตั้งแต่ถุงละ 40-50-60 บาท

ซึ่งเฉลี่ยแล้วเป็นที่น่าประทับใจมาก และยังสามารถเก็บได้เรื่อย ๆ

เพราะต้นยังสมบูรณ์และออกดอกเรื่อย ๆ แต่เด่น ๆ

ที่เห็นจากการปลูกครั้งนี้ คือ ต้นสมบูรณ์ ใบเขียว ใบหนา

การแตกแขนงดี ติดดอกเยอะ ลูกตรง ลูกคอดและลูกงอมีน้อย

โรคและแมลง
สำหรับแมลงใช้ อิมิดาคลอพิด อะบาเม็กติน

เชื้อราใช้ แมนโคแซบ + ไซมอกทาซิล

คาร์เบนดาซิม โพรพิเนบ

จะใช้สลับกันการดื้อยาของศัตรูพืช

หมายเหตุ
หากพืชเกิดสภาวะเครียดจากอากาศหนาว

ทำให้ต้นเจริญเติบโตช้า ใช้เจอร์มิเนท อัตรา 250 ซีซี

และท็อปเอ็น อัตรา 300 ซีซี ผสมกับปุ๋ยในช่วง ต่าง ๆ ของพืช

พ่นประมาณ 2 ครั่ง เพื่อกระตุ้นให้พืชเจริญเติบโตตามปกติ

 

 สามารถนำรหัสสมาชิก 37087100 ไปซื้อได้ที่ศูนย์ธุรกิจกิฟฟารีนทั่วประเทศ
สั่งซื้อออนไลน์ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Fanpage : Giffarine Easy
Email : thatsaya1968@gmail.com
โทร. 064-1860236 /คลิ๊ก>> Line id : ts2511

สมัครสมาชิกกิฟฟารีนป้อนข้อมูลที่นี่ค่ะ

Facebook Comments