ปุ๋ยกิฟฟารีน ปุ๋ยเกล็ด โกรแม็กซ์ รวมทุกสูตร

ปุ๋ยกิฟฟารีน ปุ๋ยเกล็ด โกรแม็กซ์ รวมทุกสูตร

ปุ๋ยกิฟฟารีน ปุ๋ยเกล็ด โกรแม็กซ์ รวมทุกสูตร

โกรแม็กซ์ 30-10-10
“สูตรไนโตรเจนสูง เร่งต้น ใบ เถา แตกยอด”
● ใช้ในระยะดึงยอด แตกกอ สร้างใบให้มีขนาดใหญ่
● เหมาะสำหรับระยะแรกของการเติบโต
อัตราการใช้ 50-100 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุกๆ 7-10 วัน

ปุ๋ยกิฟฟารีน ปุ๋ยเกล็ด โกรแม็กซ์ รวมทุกสูตร,ปุ๋ยโกรแมกซ์ สูตร 30-10-10

โกรแม็กซ์ 30-10-10

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นมาสำหรับการเกษตรแผนใหม่ เป็นปุ๋ยที่ใช้ได้ทั้งทางรากและทางใบหรือให้ทางระบบน้ำ (Fertigation) ปุ๋ยเกล็ดโกรแม็กซ์ละลายน้ำได้ 100% ไม่มีกาก จึงไม่ต้องเป็นห่วงว่าจะติดหัวฉีด หรือเครื่องพ่นยา ปุ๋ยเกล็ดโกรแม็กซ์ เมื่อใช้ฉีดพ่นทางใบ เมื่อหยดน้ำยา(ปุ๋ย) ลงดินพืชสามารถดูดใช้ได้ทางราก ปุ๋ยเกล็ดโกรแม็กซ์จึงสามารถถูกใช้ประโยชน์ได้สูงสุด ไม่สูญเสีย ที่สำคัญที่สุด ปุ๋ยเกล็ดโกรแม็กซ์ ผลิตจากวัตถุดิบที่ปราศจากคลอไรด์ (CL) ปุ๋ยเกล็ดโกรแม็กซ์ จึงสามารถใช้ได้กับพืชทุกชนิดโดยไม่เป็นพิษ โดยเฉพาะพืชที่ไวต่อปริมาณคลอไรด์ (Chloride Sensitive) เช่น ยาสูบ, ทุเรียน, ส้ม ฯลฯ

สูตรไนโตรเจนสูง เร่งต้น ใบ เถา แตกยอด
● ใช้ในระยะดึงยอด แตกกอ สร้างใบให้มีขนาดใหญ่
● เหมาะสำหรับระยะแรกของการเติบโต

อัตราการใช้ : 50-100 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุกๆ 5-10 วัน

รหัสสินค้า 50301 ขนาด 1 กก.ราคา 290 บาท

รหัสสินค้า 50305 ขนาด 5 กก.ราคา 1,295 บาท

รหัสสินค้า 50304 ขนาด 20 กก.ราคา 4,615 บาท

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ปุ๋ยกิฟฟารีน ปุ๋ยเกล็ด โกรแม็กซ์ รวมทุกสูตร

โกรแม็กซ์ สูตร 15-15-15
“สูตรเสมอพัฒนาทุกส่วนของลำต้น”
● ใช้แทนโกรแม็กซ์ 30-10-10 ฉีดพ่นผักกินใบในฤดูฝน
เพื่อป้องกันการได้รับปุ๋ยไนโตรเจนมากเกินไป
● ใช้ในระยะข้าวแต่งตัว (40-60 วัน)
● ฉีดขยายขนาดของผล หลังติดผลแล้ว จนถึงระยะเข้าสี
● ฉีดบำรุงต้นสำหรับพืชหัว
อัตราการใช้ 50-100 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร ทุก 7-10 วัน

ปุ๋ยกิฟฟารีน ปุ๋ยเกล็ด โกรแม็กซ์ รวมทุกสูตร,โกรแม็กซ์ สูตร 15-15-15

โกรแม็กซ์ สูตร 15-15-15

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นมาสำหรับการเกษตรแผนใหม่ เป็นปุ๋ยที่ใช้ได้ทั้งทางรากและทางใบหรือให้ทางระบบน้ำ (Fertigation) ปุ๋ยเกล็ดโกรแม็กซ์ละลายน้ำได้ 100% ไม่มีกาก จึงไม่ต้องเป็นห่วงว่าจะติดหัวฉีด หรือเครื่องพ่นยา ปุ๋ยเกล็ดโกรแม็กซ์ เมื่อใช้ฉีดพ่นทางใบ เมื่อหยดน้ำยา(ปุ๋ย) ลงดินพืชสามารถดูดใช้ได้ทางราก ปุ๋ยเกล็ดโกรแม็กซ์จึงสามารถถูกใช้ประโยชน์ได้สูงสุด ไม่สูญเสีย ที่สำคัญที่สุด ปุ๋ยเกล็ดโกรแม็กซ์ ผลิตจากวัตถุดิบที่ปราศจากคลอไรด์ (CL) ปุ๋ยเกล็ดโกรแม็กซ์ จึงสามารถใช้ได้กับพืชทุกชนิดโดยไม่เป็นพิษ โดยเฉพาะพืชที่ไวต่อปริมาณคลอไรด์ (Chloride Sensitive) เช่น ยาสูบ, ทุเรียน, ส้ม ฯลฯ

สูตรเสมอพัฒนาทุกส่วนของลำต้น
● ใช้แทนโกรแม็กซ์ 30-10-10 ฉีดพ่นผักกินใบในฤดูฝน เพื่อป้องกันการได้รับปุ๋ยไนโตรเจนมากเกินไป
● ใช้ในระยะข้าวแต่งตัว (40-60 วัน)
● ฉีดขยายขนาดของผล หลังติดผลแล้ว จนถึงระยะเข้าสี
● ฉีดบำรุงต้นสำหรับพืชหัว

อัตราการใช้ : 50-100 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร ทุก 5-10 วัน

รหัสสินค้า 50401 ขนาด 1 กก. ราคา 267 บาท

รหัสสินค้า 50405 ขนาด 5 กก. ราคา 1,190 บาท

รหัสสินค้า 50404 ขนาด 20 กก. ราคา 4,290 บาท

………………………………………………………………………………………………………………………

โกรแม็กซ์ 10-52-17
“สูตร ฟอสฟอรัสสูง หยุดต้น สร้างดอก พัฒนาราก”
● ใช้เมื่อต้องการหยุดการเจริญเติบโตทางด้านลำต้น เพื่อพัฒนาการออกดอก ราก ลงหัว
● เหมาะสำหรับระยะต้องการสร้างผลผลิต รากและลงหัว ติดผล ป้องกันดอก-ผลร่วง
อัตราการใช้ 70-100 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุกๆ 7-10 วัน

ปุ๋ยกิฟฟารีน ปุ๋ยเกล็ด โกรแม็กซ์ รวมทุกสูตร,โกรแม็กซ์ 10-52-17

โกรแม็กซ์ สูตร 10-52-17

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นมาสำหรับการเกษตรแผนใหม่ เป็นปุ๋ยที่ใช้ได้ทั้งทางรากและทางใบหรือให้ทางระบบน้ำ (Fertigation) ปุ๋ยเกล็ดโกรแม็กซ์ละลายน้ำได้ 100% ไม่มีกาก จึงไม่ต้องเป็นห่วงว่าจะติดหัวฉีด หรือเครื่องพ่นยา ปุ๋ยเกล็ดโกรแม็กซ์ เมื่อใช้ฉีดพ่นทางใบ เมื่อหยดน้ำยา(ปุ๋ย) ลงดินพืชสามารถดูดใช้ได้ทางราก ปุ๋ยเกล็ดโกรแม็กซ์จึงสามารถถูกใช้ประโยชน์ได้สูงสุด ไม่สูญเสีย ที่สำคัญที่สุด ปุ๋ยเกล็ดโกรแม็กซ์ ผลิตจากวัตถุดิบที่ปราศจากคลอไรด์ (CL) ปุ๋ยเกล็ดโกรแม็กซ์ จึงสามารถใช้ได้กับพืชทุกชนิดโดยไม่เป็นพิษ โดยเฉพาะพืชที่ไวต่อปริมาณคลอไรด์ (Chloride Sensitive) เช่น ยาสูบ, ทุเรียน, ส้ม ฯลฯ

สูตร ฟอสฟอรัสสูง หยุดต้น สร้างดอก พัฒนาราก
● ใช้เมื่อต้องการหยุดการเจริญเติบโตทางด้านลำต้น เพื่อพัฒนาการออกดอก ราก ลงหัว
● เหมาะสำหรับระยะต้องการสร้างผลผลิต รากและลงหัว ติดผล ป้องกันดอก-ผลร่วง

อัตราการใช้ : 50-100 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุกๆ 5-7 วัน

รหัสสินค้า 50501 ขนาด 1 กก. ราคา 427 บาท

รหัสสินค้า 50505 ขนาด 5 กก. ราคา 1,950 บาท

รหัสสินค้า 50504 ขนาด 20 กก. ราคา 7,300 บาท

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

โกรแม็กซ์ 6-20-30
“พัฒนาคุณภาพ ดอก ผล หัว”
● ใช้เพื่อเพิ่มน้ำหนัก ผล หัว พัฒนาสีดอก เมล็ด และลดความชื้นของเมล็ด หัว
● เหมาะสำหรับพืชในช่วงพัฒนาผลผลิต เช่น ช่วงติดผล ช่วงติดเมล็ดช่วงออกดอก
อัตราการใช้ 100 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก 7-10 วัน

ปุ๋ยกิฟฟารีน,ปุ๋ยสูตร 6-20-30,ปุ๋ยเกร็ดโกรแมก

 

โกรแม็กซ์ สูตร 6-20-30

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นมาสำหรับการเกษตรแผนใหม่

เป็นปุ๋ยที่ใช้ได้ทั้งทางรากและทางใบหรือให้ทางระบบน้ำ (Fertigation)

ปุ๋ยเกล็ดโกรแม็กซ์ละลายน้ำได้ 100% ไม่มีกาก

จึงไม่ต้องเป็นห่วงว่าจะติดหัวฉีด หรือเครื่องพ่นยา

ปุ๋ยเกล็ดโกรแม็กซ์ เมื่อใช้ฉีดพ่นทางใบ

เมื่อหยดน้ำยา(ปุ๋ย) ลงดินพืชสามารถดูดใช้ได้ทางราก

ปุ๋ยเกล็ดโกรแม็กซ์จึงสามารถถูกใช้ประโยชน์ได้สูงสุด

ไม่สูญเสีย ที่สำคัญที่สุด ปุ๋ยเกล็ดโกรแม็กซ์

ผลิตจากวัตถุดิบที่ปราศจากคลอไรด์ (CL) ปุ๋ยเกล็ดโกรแม็กซ์

จึงสามารถใช้ได้กับพืชทุกชนิดโดยไม่เป็นพิษ

โดยเฉพาะพืชที่ไวต่อปริมาณคลอไรด์ (Chloride Sensitive)

เช่น ยาสูบ, ทุเรียน, ส้ม ฯลฯ

เป็นสูตรเร่งสี เพิ่มน้ำหนัก และความหวาน

ช่วยให้สภาพของผลคงทนแข็งแรง ยาวนานขึ้น

พัฒนาคุณภาพ ดอก ผล หัว
ใช้เพื่อเพิ่มน้ำหนัก ผล หัว พัฒนาสีดอก เมล็ด และลดความชื้นของเมล็ด หัว
● เหมาะสำหรับพืชในช่วงพัฒนาผลผลิต เช่น ช่วงติดผล ช่วงติดเมล็ดช่วงออกดอก

อัตราการใช้ : 50-100 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก 5-7 วัน

รหัสสินค้า 50601 ขนาด 1 กก.  ราคา  310 บาท

รหัสสินค้า 50605 ขนาด 5 กก.  ราคา  1,470 บาท

รหัสสินค้า 50604 ขนาด 20 กก.  ราคา  5,270 บาท

———————————————————————————-

โกรแม็กซ์ กล้วยไม้ 20-20-20
“พัฒนาช่อดอก และพัฒนาต้น”
● ใช้ฉีดเพื่อเร่งต้นกล้วยไม้ในหน้าฝน
● ใช้ฉีดเพื่อขยายขนาดช่อดอก เมื่อกำลังให้ดอก
● ใช้ฉีดเร่งต้น ใบ พืชทุกชนิดในหน้าฝน
● ใช้ฉีดพัฒนารากในพืชหัวระยะแรก
● มีธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริมในปริมาณสูง
● มีวิตามิน บี 1 ช่วยการพัฒนาราก
● ใช้วัตถุดิบสารไบยูเร็ต ต่ำ ทำให้เป็นพิษต่อใบน้อย
● ไม่แนะนำพ่นตอนเริ่มติดผลลูกเล็ก เนื่องจากทำให้ผลโตเร็ว
ทำให้เปลือกบาง เหมาะใช้ระยะขยายลูก สร้างเนื้อ ทำให้ผลโตเร็วมาก
อัตราการใช้ 50-100 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุกๆ 7-10 วัน

ปุ๋ยกิฟฟารีน,ปุ๋ยสูตร 20-20-20,ปุ๋ยเกร็ดโกรแมก

 

โกรแม็กซ์ สูตร 20-20-20

พัฒนาช่อดอก และพัฒนาต้น
● ใช้ฉีดเพื่อเร่งต้นกล้วยไม้ในหน้าฝน
● ใช้ฉีดเพื่อขยายขนาดช่อดอก เมื่อกำลังให้ดอก
● ใช้ฉีดเร่งต้น ใบ พืชทุกชนิดในหน้าฝน
● ใช้ฉีดพัฒนารากในพืชหัวระยะแรก

รหัสสินค้า 52001 ขนาด 1 กก.  ราคา 400 บาท

รหัสสินค้า 52005 ขนาด 5 กก.  ราคา 1,850 บาท

รหัสสินค้า 52004 ขนาด 20 กก.  ราคา 6,900 บาท

………………………………………………………………………………………………………………………………..

โกแม็กซ์ สูตร 3-53-17

ปุ๋ยกิฟฟารีน,ปุ๋ยสูตร 3-53-17,ปุ๋ยเกร็ดโกรแมก

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นมาสำหรับการเกษตรแผนใหม่ เป็นปุ๋ยที่ใช้ได้ทั้งทางรากและทางใบหรือให้ทางระบบน้ำ (Fertigation) ปุ๋ยเกล็ดโกรแม็กซ์ละลายน้ำได้ 100% ไม่มีกาก จึงไม่ต้องเป็นห่วงว่าจะติดหัวฉีด หรือเครื่องพ่นยา ปุ๋ยเกล็ดโกรแม็กซ์ เมื่อใช้ฉีดพ่นทางใบ เมื่อหยดน้ำยา(ปุ๋ย) ลงดินพืชสามารถดูดใช้ได้ทางราก ปุ๋ยเกล็ดโกรแม็กซ์จึงสามารถถูกใช้ประโยชน์ได้สูงสุด ไม่สูญเสีย ที่สำคัญที่สุด ปุ๋ยเกล็ดโกรแม็กซ์ ผลิตจากวัตถุดิบที่ปราศจากคลอไรด์ (CL) ปุ๋ยเกล็ดโกรแม็กซ์ จึงสามารถใช้ได้กับพืชทุกชนิดโดยไม่เป็นพิษ โดยเฉพาะพืชที่ไวต่อปริมาณคลอไรด์ (Chloride Sensitive) เช่น ยาสูบ, ทุเรียน, ส้ม ฯลฯ

โมโนโพแทสเซี่ยมฟอสเฟต สูตรยับยั้งการแตกใบอ่อน สะสมอาหารเพื่อการออกดอก

รหัสสินค้า 50506 ขนาด 1 กก.  ราคา 427 บาท

รหัสสินค้า 50507 ขนาด 5 กก.  ราคา 1,950 บาท

รหัสสินค้า 50508 ขนาด 20 กก.  ราคา 7,300 บาท

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

สนใจ ปุ๋ยกิฟฟารีน เรามีผู้เชียวชาญด้านปุ๋ยแนะนำปรึกษา ฟรี  064-1860236

 สามารถนำรหัสสมาชิก 37087100 ไปซื้อได้ที่ศูนย์ธุรกิจกิฟฟารีนทั่วประเทศ
สั่งซื้อออนไลน์ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Fanpage : Giffarine Easy
Email : thatsaya1968@gmail.com
โทร. 064-1860236 / Line id : @easygiff

สมัครสมาชิกกิฟฟารีนป้อนข้อมูลที่นี่ค่ะ

Facebook Comments