ปุ๋ยกิฟฟารีน ธาตุอาหารรอง-เสริม เพื่อส่งเสริมคุณภาพใบ

เทอร์โบไทโอแม็ก,ปุ๋ยกิฟฟารีน,ปุ๋ยกิฟฟารีน ธาตุอาหารรอง-เสริม เพื่อส่งเสริมคุณภาพใบ
เทอร์โบไทโอแม็ก

ปุ๋ยกิฟฟารีน ธาตุอาหารรอง-เสริม เพื่อส่งเสริมคุณภาพใบ

สำหรับธาตุอาหาร เป็นสารอาหารที่จำเป็นสำหรับพืช แบ่งได้เป็น ธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริม หากได้รับไม่เพียงพอ พืชก็เจริญเติบโตและได้ผลผลิตไม่เต็มที่ และแสดงอาการขาดธาตุอาหารออกมาทางใบนั่นเอง

ดังนั้น ในกลุ่มของธาตุอาหารที่ช่วยส่งเสริมคุณภาพใบ ความเขียว และป้องกันการโทรมของใบ โดยที่เรานำมาแนะนำได้แก่

1  ธาตุแม็กนีเซียม (แม็กนีเซีย,เทอร์โบไทโอแม็ก,เทอร์โบแม็ก)

2  ธาตุเหล็ก (ลิควิด ไอออน)

3  ธาตุแมงกานิส(ไบรท์กรีน)

4  ธาตุทองแดง หรือ คอปเปอร์ (บลู คีเลท)

ปุ๋ยกิฟฟารีน ธาตุอาหารรอง-เสริม เพื่อส่งเสริมคุณภาพใบ,แม็กนีเซีย
แม็กนีเซีย

แม็กนีเซีย  เป็นองค์ประกอบของสารสีเขียวที่สำคัญ เรียกว่า คลอโรฟิลล์ ช่วยสังเคราะห์แสงสร้างแป้ง น้ำตาล โปรตีน วิตามิน และเอนไซม์ในพีช หากพืชขาดแม็กนีเซีย ใบแก่จะแสดงอาการเหลืองกระจายไปทั่วใบ แต่เส้นใบยังเขียวอยู่ ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำคือ

แม็กนีเซีย  แม็กนีเซียมไนเตรท ประกอบด้วยแม็กนีเซียม 9.5% ไนเตรท 11% พืชนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันที เพราะละลายน้ำได้ทันที 100% พ่นทางใบในช่วงบำรุงต้น เร่งต้น กระตุ้นการแตกใบ ใช้ได้กับทุกพืช  และกลุ่มไม้ผล แม็กนีเซียใช้ได้ในช่วงลูกเล็กจนถึงระยะก่อนขยายลูก ซึ่งช่วยในเรื่องขยายขนาดและเพิ่มความเขียว

เทอร์โบไทโอแม็ก  ประกอบด้วย แม็กนีเซียม 4 % และกัมมะถัน 10 % สามารถพ่นได้ทั้งทางใบและทางดิน ช่วยให้พืชสร้างสารสีเขียว เนื่องจากมีกัมมะถันด้วย เมื่อพ่นทางใบจะทำให้ใบเขียวดี

พ่นทางใบ ในช่วงโตสมบูรณ์แล้ว ในไม้ผลช่วงสะสมอาหารเพื่อออกดอก และช่วงขยายเนื้อสร้างลูก ไม่เหมาะกับช่วงลูกเล็ก ผลเล็กและช่วงต้นเล็กๆ ในนาข้าวและกลุ่มผัก ส่วนพืชกลุ่มลงหัว เช่นมันสำปะหลัง ให้ใช้ในช่วงที่เริ่มสร้างหัว ขยายหัว เนื่องจากมีกัมมะถันสูงจึง ห้ามพ่นช่วงออกดอก

การใช้เทอร์โบไทโอแม็กทางดิน ผสมปุ๋ยทางดิน ในอัตรา 1 ลิตร ต่อปุ๋ยสูตรทางดิน 50 กิโลกรัม( 1 กระสอบ) หรือใช้ผสมน้ำฉีดพ่นลงดินในอัตรน้ำ 200 ลิตร ใช้เทอร์โบไทโอแม็ก 1 ลิตร ฉีดลงดินบนพื้นที่ 1 ไร่ เพื่อเพิ่มแม็กนีเซียและปรับสภาพดินให้ร่วนซุย ใช้ได้กับทุกพืช

ปุ๋ยกิฟฟารีน ธาตุอาหารรอง-เสริม เพื่อส่งเสริมคุณภาพใบ,เทอร์โบแม็ก,ควิกแม็ก

เทอร์โบแม็กหรือควิกแม็ก  เป็นแร่คานาไรท์จากทะเลสาบเดดซี ประกอบด้วย โปแตสเซียม 15 % แม้กนีเซียม 13 % และคลอไรด์มีช่วยในการเพิ่มน้ำหนัก ความหวาน และความเขียวในพืช ใช้ผสมปุ๋ยสูตรทางดิน โดยใช้ปุ๋ยเทอร์โบแม็ก 3-5 กิโลกรัมต่อปุ๋ยทางดินสูตรต่างๆ 1 กระสอบ (50 กิโลกรัม)

ไม่แนะนำ ผสมกับยูเรีย 46-0-0 เนื่องจากละลายไวเมื่อนำมาผสมกัน

ธาตุเหล็ก (ลิควิด ไอออน)  ประกอบด้วย Fe EDDHA 3.5 % เป็นเหล้กคีเลทพืชสามารถดูดซึมให้ประโยชน์ได้ 100 % เหมะสำหรับพ่นทางใบเพิ่มความเขียว ช่วยในการสังเคราะห์(สร้าง) คลอโรฟิลล์ ช่วยในการสังเคราะห์แสง การหายใจให้กับพืช หากขาดธาตุเหล็ก จะแสดงอาการยอดเหลือง พ่นในช่วงบำรุงใบ แตกใบอ่อน เพื่อเร่งให้ใบเขียวได้ดีขึ้น เช่นใน ลำใย ทุเรียน เมื่อเริ่มแตกใบอ่อนใช้ ลิขวิด ไอออน อัตรา 30 ซีซี ผสมน้ำ 200 ลิตร พ่นเพื่อเร่งให้ใบเขียวเร็วขึ้น ไม้ผลใกล้เก็บเกี่ยวผลผลิตไม่แนะนำเนื่องจากอาจทำให้ผลแตกได้  จากการได้รับสารอาหารและน้ำมากไป  (ไม้ผลในช่วงเริ่มสร้างเนื้อ ขยายลูก ใช้ลิขวิด ไอออน 10 ซีซี ห้ามเกิน ต่อน้ำ 200 ลิตร ผสมพ่นรวมกับปุ๋ยสูตรขยายลูก 2 รอบ ช่วยเพิ่ม การเต่ง)  ของลูก  หรือ กล่มผักกินใบ ก่อนเก้บเกี่ยวผลผลิต ใช้พ่นทางใบ ช่วยให้ได้ใบที่เขียว  หากพืชเหลือง ธาตุเหล็กช่วยเพิ่มความเขียวให้กับใบได้เปนอย่างดี

ปุ๋ยกิฟฟารีน ธาตุอาหารรอง-เสริม เพื่อส่งเสริมคุณภาพใบ,ไบร์กรีน

ธาตุแมงกานีส (ไบร์กรีน)   แมงกานีส เข้มข้น 6.2 % ในรูปคีเลท  สามารถซึมเข้าในทุกส่วนของพืชที่มีสีเขียว สามารถใช้ในการฉีดพ่น ทางใบ ทางระบบน้ำ และการปลูกพืชไร้ดิน  ช่วยยืดอายุของใบ คลอโรฟิลล์ ทำให้พืชมีสีเขียวนาน เพิ่มประสิทธิภาพในการสังเคราะห์แสงปรุงอาหารได้มากขึ้น ช่วยเพิ่มขนาดและน้ำหนักของพืช ผักและผลไม้ เพิ่มคุณภาพของผลผลิตช่วยแก้ปัญหาพืชขาดแมงกานีสช่วยให้พืชไม่โทรม

ธาตุทองแดง  หรือคอปเปอร์(บลู คีเลท) มีบทบาทในการสร้างลิกนินซึ่งเกี่ยวข้องกับผนังซลล์ของพืช  ทำให้พืชมีความแข็งแรง ยับยั้งการเข้าทำลายของโรคทั้งที่เกิดจากเชื้อรา แบคทีเรีย และยังช่วยในการสังเคราะห์แสงเพิ่มความเขียวให้กับพืชด้วย ถ้าพืชขาดธาตุทองแดง จะมีข้อใบสั้น ยอดที่เกิดใหม่จะแสดงอาการตายจากปลายยอดลงมา ในพืชพวกมะเขือ ใบจะหนา และมีสีเขียวเข้มใบอ่อนจะม้วนขึ้นมีจุดสีจางๆและในใบแก่จะเหี่ยวเฉาเหมือนอาการขาดน้ำ ถ้าพืชขาดมากจะทำให้เติบโตช้า ข้อแนะนำ ไม่ควรใช้ในช่วงผลผลิตเริ่มเข้าสี สร้างน้ำหนัก เนื่องจาก บลู คีเลท ช่วยในการสร้างสีเขียว จึงอาจทำให้ผลผลิตเข้าสีไม่ดีเท่าที่ควร

ทั้งหมดเป็นผลิตภัณฑ์เกษตรของกิฟฟารีนที่ส่งเสริมความเขียว  ต้น-ใบของพืช ความเขียวของใบมีผลมากต่อการสร้างอาหาร สังเคราะห์แสง ซึ่งช่วยให้พืชสร้างอาหารได้อย่างเต็มที่

สนใจปุ๋ย กิฟฟารีน สอบถามได้โทร 094-5256582 ยินดีให้คำปรึกษาฟรีค่ะ

 

 สามารถนำรหัสสมาชิก 37087100 ไปซื้อได้ที่ศูนย์ธุรกิจกิฟฟารีนทั่วประเทศ
สั่งซื้อออนไลน์ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Fanpage : Giffarine Easy
Email : thatsaya1968@gmail.com
โทร. 064-1860236 /คลิ๊ก>> Line id : ts2511

สมัครสมาชิกกิฟฟารีนป้อนข้อมูลที่นี่ค่ะ

Facebook Comments