ปุ๋ยกิฟฟารีน กับ หอมแบ่ง หอมโคนใหญ่ ใบเขียวดี   

ปุ๋ยกิฟฟารีน กับ หอมแบ่ง

ปุ๋ยกิฟฟารีน กับ หอมแบ่ง หอมโคนใหญ่ ใบเขียวดี

การใช้ปุ๋ยกิฟฟารีนกับหอมแบ่ง หอมโคนใหญ่ เขียวดี แต่ละฤดูกาล

การปลูกหอมแบ่งใช้ปุ๋ยที่แตกต่างกันและมีอาหารเสริมที่แยกเป็นแต่ละชนิด

มีผลอย่างมากในการเพิ่มผลผลิต และแก้ปัญหาที่เกิดขี้นกับหอมแบ่งได้

หอมแบ่งปลูกประมาณ 2 ไร่ 1 งาน ปลูกประมาณต้นเดือนสิงหาคม

ใช้ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยของกิฟฟารีนกับหอมแบ่งมา 3 รุ่นแล้ว

เริ่มต้นใช้ เจอร์มิเนท  500  ซีซี ผสมน้ำ 1 ลิตร คลุกหัวพันธ์ุหอมก่อนปลูก 

หลังจากนั้น 2 วันหอมเริ่มงอก สูงประมาณ 2 เซ็นติเมตร หลังจากปลูกประมาณ 1 สัปดาห์ จึงจะเริ่มฉีดพ่นปุ๋ย

ปุ๋ยกิฟฟารีน กับ หอมแบ่ง หอมโคนใหญ่ ใบเขียวดี

หอมแบ่ง,ปุ๋ย เจอมิเนท

 

พ่นครั้งที่ 1 มีส่วนผสมดังนี้

(ในน้ำ 200 ลิตร ผสม)

 • *เกรทกรีน                  อัตรา     30         ซีซี
 • *โกรแม็กซ์  3-10-10   อัตรา      3          ขีด
 • *โบโรแคล                  อัตรา     1/2       ขีด
 • *เม็กก้าซิงค์                อัตรา      1/2      ขีด
 • *ท็อปเอ็น 30-0-0       อัตรา       300    ซีซี
 • *แม็กนีเซีย                 อัตรา       2         ขีด

ปุ๋ยกิฟฟารีน กับ หอมแบ่ง

หลังจากนั้น 7 วัน ฉีดพ่นครั้งที่ 2 และ 3 โดยใช้สูตรนี้

(ในน้ำ 200 ลิตร ผสม)

 • *เกรทกรีน                        อัตรา     30      ซีซี
 • *โกรแม็กซ์  15-15-15       อัตรา     5         ขีด
 • *โบโรแคล                       อัตรา     1          ขีด
 • *เม็กก้าซิงค์                     อัตรา     1/2      ขีด
 • *ท็อปเอ็น 30-0-0            อัตรา      500    ซีซี
 • *ลิควิดไอออน                  อัตรา      30       ซีซี

ปุ๋ยกิฟฟารีน กับ หอมแบ่ง

ฉีดพ่นครั้งที่ 4 (ต่อน้ำ 200  ลิตร)

 • *เกรทกรีน                      อัตรา      30         ซีซี
 • *โกรแม็กซ์  15-15-15     อัตรา        5          ขีด
 • *โบโรแคล                    อัตรา         1          ขีด
 • *เม็กก้าซิงค์                   อัตรา     1/2         ขีด
 • *แม็กนีเซีย                    อัตรา        2         ขีด
 • *ลิควิดไอออน                อัตรา       30        ซีซี

ปุ๋ยกิฟฟารีน กับ หอมแบ่ง

การใช้ปุ๋ยทางดิน จะรองพื้นด้วยปุ๋ยขี้ไก่  ปุ๋ยทางดินใส่ 3 ครั้ง

ครั้งที่ 1 และ 2 ใส่สูตร  25-7-7 ประมาณ  20 กิโลกรัม/ไร่

และครั้งที่ 3 ใส่ก่อนเก็บเกี่ยว 1 อาทิตย์ ใช้สูตร  16-16-16 ประมาณ  20  กิโลกรัม/ไร่   

ผลผลิตสูงเฉลี่ย  2,500  กิโลกรัม/ไร่   

หอมโคนใหญ่มาก หอมเขียวดี ใบแข็ง หอมแข็งแรงไม่ค่อยเป็นโรคและที่สำคัญแม่ค้าชอบมาก

ความเป็นจริงแล้วปุ๋ยของกิฟฟารีนดีและชอบทุกตัว

เพราะใช้ตามระยะเวลาการเจริญเติบโต เช่น 

 • ปุ๋ยโกรแม็กซ์  30-10-10 โตเร็ว สูงดี ต้นพุ่งเร็ว   
 • โกรแม็กซ์ 15-15-15 สะโพกใหญ่   
 • ลิควิดไอออน เขียวเร็วมาก  4  วันก็เริ่มเขียวแล้ว   
 • เจอร์มิเนท ช่วยให้หอมงอกเร็ว งอกเสมอ รากเยอะ โบโรแคล ทำให้ต้นแข็งแรง ไม่เป็นโรคง่าย

สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์  064-1860236

 สามารถนำรหัสสมาชิก 37087100 ไปซื้อได้ที่ศูนย์ธุรกิจกิฟฟารีนทั่วประเทศ
สั่งซื้อออนไลน์ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Fanpage : Giffarine Easy
Email : thatsaya1968@gmail.com
โทร. 064-1860236 / Line id : @easygiff

สมัครสมาชิกกิฟฟารีนป้อนข้อมูลที่นี่ค่ะ

Facebook Comments