ปุ๋ยกิฟฟารีน กับแคนตาลูป cantaloupe

ปุ๋ยกิฟฟารีน กับแคนตาลูป cantaloupe

ปุ๋ยกิฟฟารีน กับแคนตาลูป cantaloupe

การปลูกแคนตาลูปให้ได้น้ำหนักดี เปลือกบาง หวานกรอบ ในช่วงต้นเล็กโตดี ใบหนาใหญ่ ดอกติดสมบูรณ์ ผสมติด ขึ้นลูกได้ดี มีขั้นตอนการดูแลรักษาดังต่อไปนี้


เดือนมีนาคมเป็นเดือนที่ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูร้อน บางพื้นที่มีน้ำน้อย การทำเกษตรที่ใช้ระยะเวลานาน น้ำอาจไม่เพียงพอ แคนตาลูปเป็นอีกพืชหนึ่งที่ใช้เวลาเพียง 60 วันก็สามารถเก็บผลผลิตได้

แคนตาลูปพันธุ์สวีทดี 25 (Sweet d25) แปลงนี้ปลูกประมาณ 20 ไร่ ประมาณ 50,000 ต้น

ปุ๋ยกิฟฟารีน กับแคนตาลูป cantaloupe

วิธีการเตรียมดิน

ตากหน้าดิน 1 อาทิตย์ และยกร่องความกว้าง 1 เมตร สูงประมาณ 15 เซ็นติเมตร รองพื้นด้วยปุ๋ยสูตร 15-15-15 ผสมกับปุ๋ยชีวภาพ วางสายน้ำหยดและคลุมผ้ายาง ปลูกแบบแถวคู่ระยะห่างระหว่างต้น 30 เซ็นติเมตร ระหว่างนั้นเพาะกล้าไว้พร้อม พอกล้าอายุได้ 7-8 วันเริ่มย้ายกล้ามาลงปลูกในแปลง

ปุ๋ยกิฟฟารีนกับแคนตาลูป,ปุ๋ยกิฟฟารีน,ปุ๋ยใบ,ปุ๋ยแคนตาลูป,แคนตาลูป,การใส่ปุ๋ยแคนตาลูป,ปุ๋ยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต,ปลูก แคน ตา ลูป,วิธีปลูกแคนตาลูป,ปลูกแคนตาลูปกินเอง,ปลูกแคนตาลูปหน้าร้อน,การปลูกแคนตาลูป,การ ปลูก แคน ตา ลู ป ใน แปลง นา,ปลูกแคนตาลูปกลางแจ้ง,ปลูก แคน ตา ลู ป ใส่ ปุ๋ย,วิธีการดูแลแคนตาลูป

วิธีการดูแลแคนตาลูปมีดังนี้

 • การให้ปุ๋ยทางใบ (พ่นทุก 3 วัน อัตราต่อน้ำ 200 ลิตร)

ปุ๋ยกิฟฟารีนกับแคนตาลูป,ปุ๋ยกิฟฟารีน,ปุ๋ยใบ,ปุ๋ยแคนตาลูป,แคนตาลูป,การใส่ปุ๋ยแคนตาลูป,ปุ๋ยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต,ปลูก แคน ตา ลูป,วิธีปลูกแคนตาลูป,ปลูกแคนตาลูปกินเอง,ปลูกแคนตาลูปหน้าร้อน,การปลูกแคนตาลูป,การ ปลูก แคน ตา ลู ป ใน แปลง นา,ปลูกแคนตาลูปกลางแจ้ง,ปลูก แคน ตา ลู ป ใส่ ปุ๋ย,วิธีการดูแลแคนตาลูป

ระยะเร่งต้น แตกยอดแตกใบ

 • (เริ่มพ่นปุ๋ยหลังจากย้ายกล้าแล้ว 3 วัน พ่น 2 รอบ)
 • เกรทกรีน                                   อัตรา 30 ซี.ซี.
 • โบโรแคล                                       อัตรา 1 ขีด
 • ปุ๋ยโกรแม็กซ์สูตร 30-10-10             อัตรา 3 ขีด
 • เม็กก้าซิงค์                                      อัตรา 1 ขีด

ปุ๋ยกิฟฟารีนกับแคนตาลูป,ปุ๋ยกิฟฟารีน,ปุ๋ยใบ,ปุ๋ยแคนตาลูป,แคนตาลูป,การใส่ปุ๋ยแคนตาลูป,ปุ๋ยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต,ปลูก แคน ตา ลูป,วิธีปลูกแคนตาลูป,ปลูกแคนตาลูปกินเอง,ปลูกแคนตาลูปหน้าร้อน,การปลูกแคนตาลูป,การ ปลูก แคน ตา ลู ป ใน แปลง นา,ปลูกแคนตาลูปกลางแจ้ง,ปลูก แคน ตา ลู ป ใส่ ปุ๋ย,วิธีการดูแลแคนตาลูป

ระยะบำรุงต้น (พ่นทุก 3 วัน จนเริ่มติดดอก)

 • เกรทกรีน                                        อัตรา 30 ซี.ซี.
 • โบโรแคล                                          อัตรา 1 ขีด
 • ปุ๋ยโกรแม็กซ์สูตร 20-20-20                อัตรา 3 ขีด
 • เม็กก้าซิงค์                                        อัตรา  1 ขีด

ระยะเริ่มติดดอก

 • (พ่น 2 รอบ เมื่อแคนตาลูปอายุ 30 วัน นับตั้งแต่เพาะกล้า)
 • เกรทกรีน                                            อัตรา 30 ซี.ซี.
 • โบโรแคล                                              อัตรา 1 ขีด
 • ปุ๋ยโกรแม็กซ์สูตร 10-52-17                     อัตรา 3 ขีด
 • เม็กก้าซิงค์                                              อัตรา 1 ขีด

ปุ๋ยกิฟฟารีนกับแคนตาลูป,ปุ๋ยกิฟฟารีน,ปุ๋ยใบ,ปุ๋ยแคนตาลูป,แคนตาลูป,การใส่ปุ๋ยแคนตาลูป,ปุ๋ยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต,ปลูก แคน ตา ลูป,วิธีปลูกแคนตาลูป,ปลูกแคนตาลูปกินเอง,ปลูกแคนตาลูปหน้าร้อน,การปลูกแคนตาลูป,การ ปลูก แคน ตา ลู ป ใน แปลง นา,ปลูกแคนตาลูปกลางแจ้ง,ปลูก แคน ตา ลู ป ใส่ ปุ๋ย,วิธีการดูแลแคนตาลูป

ระยะลูกเล็ก

 • เกรทกรีน                                            อัตรา 30 ซี.ซี.
 • โบโรแคล                                            อัตรา 1 ขีด
 • ปุ๋ยโกรแม็กซ์สูตร 20-20-20                  อัตรา 3 ขีด
 • เม็กก้าซิงค์                                          อัตรา 1 ขีด
 • ท็อปเอ็น                                           อัตรา 250 ซี.ซี.
 • เทอร์โบไทโอแม็กซ์                           อัตรา 200 ซี.ซี.

ปุ๋ยกิฟฟารีนกับแคนตาลูป,ปุ๋ยกิฟฟารีน,ปุ๋ยใบ,ปุ๋ยแคนตาลูป,แคนตาลูป,การใส่ปุ๋ยแคนตาลูป,ปุ๋ยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต,ปลูก แคน ตา ลูป,วิธีปลูกแคนตาลูป,ปลูกแคนตาลูปกินเอง,ปลูกแคนตาลูปหน้าร้อน,การปลูกแคนตาลูป,การ ปลูก แคน ตา ลู ป ใน แปลง นา,ปลูกแคนตาลูปกลางแจ้ง,ปลูก แคน ตา ลู ป ใส่ ปุ๋ย,วิธีการดูแลแคนตาลูป

ระยะเก็บเกี่ยวผลผลิต เพิ่มน้ำหนักและความหวาน

 • เกรทกรีน                                              อัตรา 30 ซี.ซี.
 • โบโรแคล                                              อัตรา 1 ขีด
 • ปุ๋ยโกรแม็กซ์สูตร 6-20-30                      อัตรา 3 ขีด

 หมายเหตุ ช่วงที่ปลูกแคนตาลูป ได้รับผลกระทบจากอากาศหนาว ทำให้ต้นโตช้าลง เพิ่มเจอร์มิเนท อัตรา 200 ซี.ซี.และท็อปเอ็น 300ซี.ซี

การให้ปุ๋ยทางดิน

หลังจากปลูกแล้วจะให้ปุ๋ยทางดิน โดยการละลายให้ทางสายน้ำหยด

ในระยะบำรุงต้น จะใช้สูตร 25-7-7 ผสมกับสูตร 15-15-15 ประมาร 5 กก.

อัตรา 1:1 ปล่อยทุก 3 วัน เมื่อติดดอกจะใช้ปุ๋ยสุตร 8-24-24 ผสมกับสูตร 15-15-15 อัตราเดียวกันกับช่วงบำรุงต้น

พอเริ่มติดผลเล็กเน้นสูคร 15-15-15 และผลโตใกล้เก็บจะใช้ 0-0-60 ผสมกัสูตร 15-15-15

ละลสยปุ่ยในถังน้ำ 200 ลิตร ปล่อยได้พื้นที่ 1 ไร่ การให้น้ำ

ในช่วงแล้งจะให้น้ำทุกวัน ระยะเวลา 10-15 นาทีในช่วงบำรุงต้น และเมื่อลูกโตจะให้ 30 นาที ต่อวัน

หลังปลูกให้พันยอดขึ้นหากออกดอหตอนต้นเล็กจะแต่งออก

โดยจะเริ่มไว้ดอกในข้อที่ 9 เป็นต้นไป การคัดลูกจะคัดลูก 2 ครั้ง

ครั้งแรกตอนอายุ 45 วันเก้บไว้ 3 ลูก ในข้อที่ 9-12 คัดครั้งที่สอง

เมื่อลุกเท่าไข่ไก่คัดเหลือเพียง 1 ลูกต่อต้น โดยจะเลือกลูกที่สมบูรณ์ที่สุด

และในช่วงนี้จะเน้นยาแมลง ชื่อสามัญไซเปอร์เมทริน ยาเชื้อรา ชื่อสามัญ แมนโคเซป และเมทาเลคซิล

จากประสบการณ์รอบแรกที่เริ่มใช้ปุ๋ยกิฟฟารีนเป็นช่วงฤดูฝน ฝนตกชุก

ใช้แล้วลูกโตเฉลี่ยได้ลูกละ 3 กก.และค่าความหวานได้ 13 Brix

ซึ่งปกแล้วก่อนใช้ปุ๋ยกิฟฟารีนจะอยู่แค่ 9-11 Brix มารอบนี้ปลูก 20 ไร่

แปลงที่เก็บก่อน 10 ไร่เก็บแล้วได้ 26 ตัน เฉลี่แล้วได้ลูกละ 2 กก.ราคาขาย 19-20 บาท/กก.

ผลแคนตาลูปได้น้ำหนักดี เนื้อแน่น หนา เปลือกบาง หวานกรอบมาก

ในช่วงต้นเล็ก โตดี ใบหนาใหญ่ ดอกติดสมบูรณ์ ผสมติดขึ้นลูกได้ดี

ในช่วงแคนตาลูปช่วงใกล้เก็บเกี่ยวผลผลิตใบจะโทรม

แต่เมื่อใช้ปุ๋ยกิฟฟารีนใบจะไม่โทรม ทำให้สามารถสร้างอาหารส่งไปที่ผลได้ดี

สำหรับท็อปเอ็นและเจอร์มิเนทแนะนำให้ใช้ในช่วงฤดูหนาว ใช้แล้วต้นโตปกติไม่ชะงักหนาว

ปุ๋ยกิฟฟารีน กับแคนตาลูป,cantaloupe

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

เบอร์โทรศัพท์ 095-197-1764, 064-186-0236 

  สามารถนำรหัสสมาชิก 37087100 ไปซื้อได้ที่ศูนย์ธุรกิจกิฟฟารีนทั่วประเทศ
สั่งซื้อออนไลน์ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Fanpage : Giffarine Easy
Email : thatsaya1968@gmail.com
โทร. 064-1860236 / Line id : @easygiff

สมัครสมาชิกกิฟฟารีนป้อนข้อมูลที่นี่ค่ะ

Facebook Comments