ปุ๋ยกิฟฟารีน กับเงาะ Giffarine fertilizer and rambutan ปลายฤดู

ปุ๋ยกิฟฟารีน กับเงาะ

ปุ๋ยกิฟฟารีน กับเงาะ Giffarine fertilizer and rambutan ปลายฤดู

หลักการทำเงาะปลายฤดู

การทำเงาะปลายฤดู ต้องให้เงาะออกดอกประมาณ 15-20 มีนาคม และเก็บเกี่ยวปลายกรกฏาคม

แต่งกิ่งภายในทรงพุ่มออก แต่งต้นให้โปร่ง แต่ไม่ควรแต่งปลายกิ่ง เน้นให้แสงส่องลงมาข้างล่างให้อากาศถ่ายเทได้ดี

ใส่ปุ๋ยทางดินบำรุงต้น เมื่อเริ่มแตกใบอ่อน และพ่นปุ๋ยทางใบเมื่อเข้าสู่ฤดูหนาว ฝนหมดแล้ว ต้องคอยดูแลต้นเงาะไม่ให้โทรมเกินไป

และไม่ให้ออกดอกก่อน ต้องคอยควบคุมการให้น้ำ เงาะจะให้น้ำน้อยภายในทรงพุ่ม

เพื่อไม่ให้เงาะโทรมจนเกินไป ถ้าเงาะโทรมมากเกินไป จะไม่ค่อยออกดอก

ดังนั้นจึงทำใบให้ได้ 2-3 ชุด เพื่อให้ทนต่อการกักน้ำยาวนาน

ถ้าทำใบไม่ได้ ใบจะร่วง เงาะไม่สมบูรณ์ หลังจากนั้นเมื่อได้เวลาประมาณกลางเดือนมีนาคม

จะให้น้ำเต็มที่ เพื่อให้ดอกเดิน เมื่อดอกเดินเห็นชัด จะพ่นปุ๋ยบำรุงช่อดอก

ปุ๋ยกิฟฟารีน กับเงาะ

ปุ๋ยกิฟฟารีน กับเงาะ Giffarine fertilizer and rambutan ปลายฤดู

(อัตราการใช้กับน้ำ 1,000 ลิตร)

ระยะบำรุงใบ

 • เกรทกรีน                                         อัตรา  100   ซี.ซี.
 • โบโรแคล                                        อัตรา   500   กรัม (5 ขีด).
 • ปุ๋ยโกรแม็กซ์ สูตร 20-20-20            อัตรา   2.50   กิโลกรัม.
 • เทอร์โบไทโอแม็ก                            อัตรา  500   ซี.ซี.
 • พ่น 1 ครั้ง ต่อ 1 ชุดใบ

ระยะดึงดอก

 • เกรทกรีน                                         อัตรา  100    ซี.ซี.
 • โบโรแคล                                        อัตรา   500   กรัม (5 ขีด)
 • ปุ๋ยโกรแม็กซ์ สูตร 10-52-17             อัตรา   2.50  กิโลกรัม
 • พ่น 1 ครั้ง (ต้องพ่นระยะเห็นช่อดอกและไข่ปลาชัดเจน)

ระยะช่อสะเดา

 • เกรทกรีน                                          อัตรา   100   ซี.ซี.
 • โบโรแคล                                         อัตรา   500    กรัม (5 ขีด)
 • ท็อปเอ็น                                           อัตรา    1       ลิตร
 • พ่น 1 ครั้ง

ระยะโรยพลิกลูก

 • เกรทกรีน                                           อัตรา  100   ซี.ซี.
 • โบโรแคล                                          อัตรา   500  กรัม (5 ขีด)
 • ท็อปเอ็น                                           อัตรา    1     ลิตร
 • เจอร์มิเนท                                         อัตรา  500    ซี.ซี.
 • พ่น 1 ครั้ง ห่างกัน 7 วัน

พลิกลูกจนถึงเริ่มมีขน

 • เกรทกรีน                                           อัตรา  100   ซี.ซี.
 • โบโรแคล                                           อัตรา  500   กรัม (5 ขีด)
 • ท็อปเอ็น                                            อัตรา  1       ลิตร
 • ปุ๋ยโกรแม็กซ์ สูตร 15-15-15               อัตรา  1.50  กิโลกรัม
 • พ่นทุก 15 วัน

ระยะบำรุงผล

 • เกรทกรีน                                             อัตรา    100  ซี.ซี.
 • โบโรแคล                                             อัตรา    500  กรัม (5 ขีด)
 • ท็อปเอ็น                                               อัตรา   1      ลิตร
 • ปุ๋ยโกรแม็กซ์ สูตร 15-15-15                 อัตรา   1.50  กิโลกรัม
 • พ่นทุก 15 วัน

ระยะสร้างเนื้อ

 • เกรทกรีน                                              อัตรา   100   ซี.ซี.
 • โบโรแคล                                              อัตรา   500   กรัม (5 ขีด)
 • ปุ๋ยโกรแม็กซ์ สูตร 20-20-20                  อัตรา    2     กิโลกรัม
 • พ่นทุก 15 วัน

ระยะเริ่มเหลือง

 • เกรทกรีน                                               อัตรา  100   ซี.ซี.
 • โบโรแคล                                              อัตรา  500  กรัม (5 ขีด)
 • ปุ๋ยโกรแม็กซ์ สูตร 20-20-20                  อัตรา  1.50  กิโลกรัม
 • ลิควิดไอออน                                         อัตรา  50    ซี.ซี.
 • พ่น 1 ครั้ง

ปุ๋ยกิฟฟารีน กับเงาะ,Giffarine fertilizer and rambutan

การควบคุมน้ำให้เงาะออกดอก

การให้น้ำจะอัดน้ำเต็มที่ วันเว้นวัน ล็อกละ 1 ชั่วโมง ประมาณ 2-3 ครั้งจะเห็นดอกชัด หลังจากนั้นลดน้ำลง 3 วัน/ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง

การใส่ปุ๋ยทางดินบำรุง

 • หลังเก็บผลผลิต เริ่มแตกใบอ่อน ใส่ปุ๋ยเคมีทางดิน สูตร 16-16-16 ผสมเทอร์โบแม็ก อัตรา 50 กิโลกรัม ต่อ 5 กิโลกรัม นำไปใส่ต้นละ 1 กิโลกรัม และไม่แนะนำให้ใส่ปุ๋ยสูตร 8-24-24 เพื่อเร่งดอก
 • ระยะดอกเริ่มเดิน ให้ปุ่ยสูตร 16-16-16 อัตรา 0.50 กิโลกรัม ในกรณีที่สวนเป็นดินทราย
 • ระยะดอกเริ่มโรย ใช้สูตร 16-16-16 อัตรา 50 กิโลกรัม ผสมสูตร 15-0-0 อัตรา 25 กิโลกรัม ผสมกันแล้ว ใส่ต้นละ 1 กิโลกรัม
 • ระยะก่อนเงาะเข้าเนื้อ ใช้สูตร 16-16-16 อัตรา 0.50 กิโลกรัม
 • ระยะก่อนเก็บ ให้ปุ๋ยสูตร 16-16-16 อัตรา 50 กิโลกรัม ผสมสูตร 13-13-21 อัตรา 50 กิโลกรัม และผสมเทอร์โบไทโอแม็ก 0.50 ลิตร ใส่ต้นละ 0.50 กิโลกรัม

ผลที่ได้รับจากการใช้ปุ๋ยกิฟฟารีน

 • ปุ๋ยกิฟฟารีนช่วยการทำเงาะปลายฤดูได้สำเร็จ เงาะแตกใบอ่อนพร้อมกัน แตกเสมอและใบแข็งแรง ทนต่อความแห้งแล้ง ทำให้ต้นไม่โทรมเกินไปในช่วงกักน้ำ
 • ช่อดอกแข็งแร็ง ทนอากาศร้อน
 • พลิกลูกดี ขึ้นลูกง่าย ช่วงเงาะระยะพลิกลูกใช้ท็อปเอ็นและเจอร์มิเนท ทำให้การขึ้นลูกของเงาะไม่ค่อยมีปัญา ขึ้นลูกง่ายหรือไม่เป้นขี้คลอก โดยใช้ท็อปเอ็น + เจอร์มิเนท + โบโรแคล พ่น 2 ครั้ง ทำให้ขึ้นลูกดี
 • เงาะเปลือกไม่แตกเงาะไม่ยิ้มระหว่างสร้างเนื้อ
 • ระยะเก็บเกี่ยวไม่เน่าเสียง่าย
 • ในช่วงที่เงาะใกล้เก็บเกี่ยว สามารถถ่วงได้นานขึ้น โดยที่สีผิวของเงาะสีแดงสด ผิวไม่ดำคล้ำง่าย ปลายขนยังเขียวสด คุณภาพเนื้อเหมือนเดิมรสชาติยังคงเดิม

 

 สามารถนำรหัสสมาชิก 37087100 ไปซื้อได้ที่ศูนย์ธุรกิจกิฟฟารีนทั่วประเทศ
สั่งซื้อออนไลน์ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Fanpage : Giffarine Easy
Email : thatsaya1968@gmail.com
โทร. 064-1860236 / Line id : @easygiff

สมัครสมาชิกกิฟฟารีนป้อนข้อมูลที่นี่ค่ะ

Facebook Comments