ปุ๋ยกิฟฟารีน กับอะโวคาโด ดอกไม่แห้ง ไม่ร่วง ลูกสวย

ปุ๋ยกิฟฟารีน กับอะโวคาโด

ปุ๋ยกิฟฟารีน กับอะโวคาโด ดอกไม่แห้ง ไม่ร่วง ลูกสวย

การปลุก อะโวคาโด ให้ต้นแข็งแรงสมบูรณ์ การผสมเกษรดี ดอกไม่แห้ง ดอกไม่ร่วง

ผลผลิตสมบูรณ์ ลูกสวย ได้น้ำหนัก

ซึ่งอะโวคาโดเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ เพราะอุดมไปด้วยวิตมิน และเกลือแร่ต่าง ๆ ช่วยบำรุงผิวพรรณ ลดไขมันอุดตันในเส้นเลือด มีสารต้านอนุมูลอิสระ ชะลอความชราภาพ ลดความดันโลหิต และยังมีไขมันดี ช่วยลดคอเรลสเตอรอลในเลือด

ปุ๋ยกิฟฟารีน กับอะโวคาโด

สำหรับการปลูกอะโวคาโด พื้นที่ในการปลูกมีความสำคัญ พันธ์ุบัคคาเนีย

พันธ์ุบูช 7 และพันธ์ุพิงเคอร์ตัน สามารถปลูกในพื้นที่สูงกว่า 50 เมตร

จากระดับน้ำทะเลได้ แต่ต้องมีความชื้นจึงจะมีผลผลิตออกมาให้เก็บเกี่ยว

แต่พันธุ์แฮช ต้องปลูกสูงกว่า 800 เมตรจากระดับน้ำทะเล

จึงจะได้ผลผลิตที่ดี สวนอะโวคาโดแปลงนี้มีทั้งหมดประมาณ 1,000 กว่าต้น

แต่ที่ได้เก็บผลิตนอนนี้มีประมาณ 285 ต้น ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นพันธุ์บูช 7 พันธุ์บัคคาเนีย

พันธุ์แฮช พันธุ์ปีเตอร์สัน และพันธุ์พิงเคอร์ตัน 

เหตุผลที่ปลูกหลายพันธุ์เนื่องจากการติดดอกและช่วงการเก็บเกี่ยวจะต่างกัน

ทำให้เก็บผลผลิตได้ต่อเนื่อง ปลูกระยะห่าง 8X8 เมตร ประมาณ 3-4 ปี

สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ช่วงประมาณปลายเดือนกรกฏาคมถึงต้นเดือนพฤศจิกายน 

หลังเก็บเกี่ยวผลผลิตก็จะตัดแต่งกิ่งและบำรุงต้นทั้งการให้ปุ๋ยทางดินและการพ่นปุ๋ยทางใบของกิฟฟารีน ดังนี้

ปุ๋ย,ปุ๋ยกิฟฟารีน,ปุ๋ยกิฟฟารีนกับอะโวคาโด,ปุ๋ยอะโวคาโด,ปุ๋ยอะโวคาโดดอกไม่แห้ง ไม่ร่วง,ปุ๋ยอะโวคาโดต้นแข็งแรง สมบูรณ์,ปุ๋ยอะโวคาโดผสมเกสรดี,ปุ๋ยอะโวคาโดลูกสวย ได้น้ำหนัก,อะโวคาโด,ปุ๋ยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต,เกษตรยุคใหม่

ปุ๋ยกิฟฟารีน กับอะโวคาโด

การพ่นปุ๋ยทางใบ พ่นปุ่ยทางใบประมาณ  7-10 วัน อัตราผสมต่อน้ำ 200 ลิตร

ระยะบำรุงต้น

 • เกรทกรีน                                        อัตรา  30    ซีซี.
 • โบโรแคล                                       อัตรา  100  กรัม (1 ขีด)
 • ปุ๋ยโกรแม็กซ์ สุตร 20-20-20            อัตรา   500  กรัม (5 ขีด)
 • เม็กก้าซิงค์                                      อัตรา   50   กรัม (1/2 ขีด)

ระยะสะสมอาหาร

 • เกรทกรีน                                        อัตรา  30    ซีซี.
 • โบโรแคล                                       อัตรา  100  กรัม (1 ขีด)
 • ปุ๋ยโกรแม็กซ์ สุตร 10-52-17             อัตรา   500  กรัม (5 ขีด)
 • เทอร์โบไทโอแม็ก                            อัตรา   200   ซีซี.

ปุ๋ย,ปุ๋ยกิฟฟารีน,ปุ๋ยกิฟฟารีนกับอะโวคาโด,ปุ๋ยอะโวคาโด,ปุ๋ยอะโวคาโดดอกไม่แห้ง ไม่ร่วง,ปุ๋ยอะโวคาโดต้นแข็งแรง สมบูรณ์,ปุ๋ยอะโวคาโดผสมเกสรดี,ปุ๋ยอะโวคาโดลูกสวย ได้น้ำหนัก,อะโวคาโด,ปุ๋ยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต,เกษตรยุคใหม่

ระยะออกดอก บำรุงดอก

 • เกรทกรีน                                        อัตรา  30    ซีซี.
 • โบโรแคล                                       อัตรา  100  กรัม (1 ขีด)
 • ปุ๋ยโกรแม็กซ์ สุตร 10-52-17             อัตรา   500  กรัม (5 ขีด)
 • เม็กก้าซิงค์                                      อัตรา   50   กรัม (1/2 ขีด)

ระยะบำรุงลูกเล็ก

 • เกรทกรีน                                        อัตรา  30    ซีซี.
 • โบโรแคล                                       อัตรา  100  กรัม (1 ขีด)
 • ปุ๋ยโกรแม็กซ์ สุตร 15-15-15             อัตรา   500  กรัม (5 ขีด)
 • ท็อปเอ็น                                         อัตรา   300   ซีซี.

ระยะบำรุงลูกโตและเก็บเกี่ยวผลผลิต

 • เกรทกรีน                                        อัตรา  30    ซีซี.
 • โบโรแคล                                       อัตรา  100  กรัม (1 ขีด)
 • ปุ๋ยโกรแม็กซ์ สุตร 20-20-20            อัตรา   300-500  กรัม (3-5 ขีด)

หมายเหตุ  :  ช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิต จะเพิ่มปุ๋ยโกรแม็กซ์ สูตร 6-20-30 อัตรา  300  กรัม (3 ขีด) ร่วมกับปุ๋ยโกรแม็กซ์ สูตร 20-20-20  อัตรา 300  กรัม (3 ขีด)

ปุ๋ย,ปุ๋ยกิฟฟารีน,ปุ๋ยกิฟฟารีนกับอะโวคาโด,ปุ๋ยอะโวคาโด,ปุ๋ยอะโวคาโดดอกไม่แห้ง ไม่ร่วง,ปุ๋ยอะโวคาโดต้นแข็งแรง สมบูรณ์,ปุ๋ยอะโวคาโดผสมเกสรดี,ปุ๋ยอะโวคาโดลูกสวย ได้น้ำหนัก,อะโวคาโด,ปุ๋ยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต,เกษตรยุคใหม่

ปุ๋ยทางดินและการดูแล

ช่วงบำรุงต้นหลังจากตัดแต่งกิ่ง ให้ปุ๋ยทางดินท้องตลาดสูตร 15-15-15  อัตรา 300-500 กรัม (3-5 ขีด) ต่อต้น ร่วมกับปุ๋ยคอก เพื่อบำรุงต้นให้สมบูรณ์ ช่วงสะสมอาหารใช้ปุ๋ยสูตร 8-24-24 อัตรา 300-500 กรัม (3-5 ขีด) ต่อต้น และเริ่มติดลูกจะให้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 300 กรัม (3 ขีด) ต่อต้น  เพื่อความสมบูรณ์ของต้นและลูกอะโวคาโด   สำหรับเราไม่มีระบบน้ำอาศัยความชื้นจากธรรมชาติ แต่ถ้าสวนที่มีน้ำให้ผลผลิตก็โตดี และการติดลูกจะดีขึ้น

ผลผลิตอะโวคาโดจะเริ่มเก็บเกี่ยวประมาณปลายเดือนกรกฏาคมจนถึงเดือนพฤศจิกายน  เราสามารถเก็บผลผลิตได้ตลอด  โดยปีนี้ใช้ปุ๋ยกิฟฟารีนกับพันธุ์บูช 7 ติดผลผลิตดี  ซึ่งสวนอื่นรอบข้างจะไม่ติดเลย ส่วนพันธุ์บัคคาเนียออกง่ายและมีผลผลิตให้ตลอดปี  ปกติแล้วจะเจอปัญหาดอกแห้งและร่วง  แต่ปีนี้ใช้ปุ๋ยตั้งแต่ต้น ช่วยลดปัญหาดอกแห้ง ร่วงได้เยอะ ผลผลิตสมบูรณ์ ลูกสวย ได้น้ำหนักเพิ่มขึ้น โบโรแคล ช่วยเรื่องความแข็งแรงสมบูรณ์ของต้นการผสมเกสรดี  ลดการร่วงของดอกและผลได้

 

สามารถนำรหัสสมาชิก 37087100 ไปซื้อได้ที่ศูนย์ธุรกิจกิฟฟารีนทั่วประเทศ
สั่งซื้อออนไลน์ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Fanpage : Giffarine Easy
Email : thatsaya1968@gmail.com
โทร. 064-1860236 / Line id : @easygiff

สมัครสมาชิกกิฟฟารีนป้อนข้อมูลที่นี่ค่ะ

Facebook Comments