ปุ๋ยกิฟฟารีน กับส้มเช้ง Fertilizer and Orange Cheng

ปุ๋ยกิฟฟารีน กับส้มเช้ง

ปุ๋ยกิฟฟารีน กับส้มเช้ง Fertilizer and Orange Cheng

การดูแลรักษาส้มเช้งให้ ต้นใหญ่ สมบูรณ์ ใบเขียว ออกดอกดี ผลส้มเกลี้ยงสะอาดรสชาติหวานฉ่ำ ลดการเกิดโรคแคงเกอร์และลดการใช้สารเคมีตามท้องตลาด มีวิธีการดูแลรักษาดังนี้

ส้มเช้งแปลงนี้ปลูกแบบยกร่องจำนวน 500 ต้นอายุประมาณ 8 ปี

ซึ่งก่อนหน้านี้เคยปลูกส้มเช้งมาก่อน ต้นอายุได้ 20 ปี จึงตัดสินใจล้มแปลงปลูกต้นใหม่

ส้มเช้งต้องปลูกจนอายุ 4 ปี จะเริ่มทำผลผลิตได้

การดูแลส้มที่สามารถทำผลผลิตได้ โดยเน้นให้ต้นใหญ่ สมบูรณ์

ใบต้องเขียวและที่สำคัญต้องไม่ให้ส้มเป็นโรคแคงเกอร์ จะใช้สารเคมีกลุ่มคอปเปอร์ ไฮดอกไซด์

ฉีดพ่นช่วงที่ฝนตกชุก ซึ่งมีความเสี่ยงที่แคงเกอร์จะกระจายทั่วสวน

และใช้บลู คีเลต ของกิฟฟารีนร่วมด้วย

ซึ่งตัวนี้เป็นธาตุคอปเปอร์หรือทองแดง ก็ใช้พ่นเดือนละ 1-2 ครั้งทำให้ใบสะอาดเขียวอีกด้วย

และศัตรูส้มอีกอย่างคือ เพลี้ยไฟและไรแดงจะมาดูดน้ำเลี้ยงส้มช่วงผลเล็ก ทำให้เมื่อผลโต

ผิวส้มจะลายเป็นกระ ขายได้ราคาถูก ระยะผลเล็กต้องพ่นสารเคมีกำจัดเพลี้ยไฟ ไรแดงอย่างสม่ำเสมอ

การให้น้ำจะให้น้ำทุกวันในระยะบำรุงต้น ระยะติดดอกแล้ว และส้มติดผล

หากช่วงร้อนจัด จะให้ทุกวัน เวลาเช้า – เย็น แต่จะมากักน้ำในช่วงสะสมอาหารประมาณ 10-15 วัน

เพื่อทำให้ต้นโศก หลังจากน้้นขึ้นน้ำ เพื่อบังคับให้ส้มแตกดอกออก

ปุ๋ยกิฟฟารีน กับส้มเช้ง

ปุ๋ยกิฟฟารีน กับส้มเช้ง Fertilizer and Orange Cheng

 • การให้ปุ๋ยทางใบ (พ่นปุ๋ยทางใบของกิฟฟารีนจะพ่นทุก 7-10 วัน ผสมในน้ำอัตรา 200 ลิตร)

ปุ๋ยกิฟฟารีน กับส้มเช้ง

ระยะบำรุงต้น

 • เกรทกรีน                                            อัตรา    30 ซีซี
 • โบโรแคล                                           อัตรา   100 กรัม (1 ขีด)
 • ปุ๋ยโกรแม็กซ์สูตร 20-20-20                 อัตรา   500 กรัม (5 ขีด)
 • เม็กก้าซิงค์                                          อัตรา   100 กรัม (1 ขีด)
 • เกรทวอลล์                                          อัตรา    50 ซีซี (ใช้ผสมพ่นครั้งเว้นครั้ง)

ปุ๋ยกิฟฟารีน กับส้มเช้ง

ระยะสะสมอาหาร จนเริ่มติดดอก

 • เกรทกรีน                                           อัตรา    30   ซีซี
 • โบโรแคล                                           อัตรา   100  กรัม (1 ขีด)
 • ปุ๋ยโกรแม็กซ์สูตร 10-52-17                 อัตรา   500   กรัม (5 ขีด)
 • เม็กก้าซิงค์                                         อัตรา   100   กรัม (1 ขีด)

ระยะลูกเล็ก

 • เกรทกรีน                                           อัตรา   30    ซีซี
 • โบโรแคล                                           อัตรา  100   กรัม (1 ขีด)
 • ปุ๋ยโกรแม็กซ์สูตร 15-15-15                  อัตรา  500   กรัม (5 ขีด)
 • เม็กก้าซิงค์                                         อัตรา  100   กรัม (1 ขีด)
 • ท็อปเอ็น                                            อัตรา   250   ซีซี
 • เกรทวอลล์                                         อัตรา    50   ซีซี (ใช้ผสมพ่นครั้งเว้นครั้ง)
 • บลู คีเลต                                           อัตรา    30   ซีซี (ใช้ผสมพ่นเดือนละ 1-2 ครั้ง)

ปุ๋ยกิฟฟารีน กับส้มเช้ง

ระยะผลโต (เท่าเหรียญสิบบาท)

 • เกรทกรีน                                          อัตรา   30    ซีซี
 • โบโรแคล                                         อัตรา  100   กรัม (1 ขีด)
 • ปุ๋ยโกรแม็กซ์สูตร 20-20-20               อัตรา  500   กรัม (5 ขีด)
 • เม็กก้าซิงค์                                        อัตรา  100   กรัม (1 ขีด)
 • ท็อปเอ็น                                           อัตรา  250   ซีซี
 • เกรทวอลล์                                        อัตรา   50    ซีซี (ใช้ผสมพ่นครั้งเว้นครั้ง)
 • บลู คีเลต                                          อัตรา   30    ซีซี (ใช้ผสมพ่นเดือนละ 1-2 ครั้ง)

ระยะเก็บเกี่ยวผลผลิต เพิ่มน้ำหนักและความหวาน (พ่น 1 ครั้งก่อนตัด)

 • เกรทกรีน                                          อัตรา   30    ซีซี
 • โบโรแคล                                         อัตรา  100   กรัม (1 ขีด)
 • ปุ๋ยโกรแม็กซ์สูตร 6-20-30                 อัตรา  500   กรัม (5 ขีด)

ปุ๋ยกิฟฟารีน กับส้มเช้ง

หมายเหตุ : หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว หากในสวนยังมีผลติดเยอะให้กลับไปพ่นสูตรระยะผลผล็ก แต่ถ้าส้มเช้งติดผลน้อยแนะนำให้ใช้สูตรระยะสะสมอาหาร เพื่อเปิดตาดอก

การให้ปุ๋ยทางดิน

ในระยะบำรุงต้น จะใช้สูตร 17-17-17 เมื่อติดดอกจะใช้สูตร 17-17-21พอเริ่มติดผลเล็ก เน้นสูตรเสมอ 17-17-17 และผลโตใกล้เก็บจะใช้ 12-12-17 ให้ปุ๋ยเดือนละ 1 รอบ ทุกครั้งที่ให้ปุ๋ยทางดินจะผสมเทอร์โบแมกของกิฟฟารีนทุกรอบ ในอัตราปุ๋ยท้องตลาด 8 กระสอบ (กระสอบละ 50 กก.) ผสมเทอร์โบแม็ก 2 กระสอบ
รอบล่าสุดที่เก็บผลผลิตส้มเก็บได้ 6 ตัน ส้มจะแบ่งเกรด เกรดสวยสวนนี้จะขายได้ 2 ตัน ได้ราคาเฉลี่ย 50 บาทต่อกิโลกรัม และอีก 4 ตัน จะขายรวมซึ่งราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 35 บาทต่อกิโลกรัม ส้มเช้งไปขายที่ตลาดไท แม่ค้าที่ซื้อไปประทับใจมาก ส้มรุ่นล่าสุดกระทบอากาศร้อนจัดปกติส้มจะฟ่าม เนื้อแข็ง แต่ที่สวนเจอส้มฟ่ามน้อยมาก เปลือกบางสามารถใช้มือแกะได้เลย (ปกติส้มเช้งจะเปลือกหนาต้องใช้มีดปอก) รสชาติหวานฉ่ำ สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ชอบ โบโรแคล ทำส้มแข็งแรง ดอกสมบูรณ์ใหญ่ สวย และดอกขาว เม็กก้าซิงค์ ตัวนี้ทำให้การแตกยอดดี ใช้ช่วงเปิดตาดอกร่วมกับปุ๋ยโกรแม็กซ์ 10-52-17 ทำให้ดอกยืด ยาว ออกดอกดีมาก อีกตัวคือ บลูคีเลต ธาตุทองแดงใช้แล้วใบส้ม ผลส้มเกลี้ยง สะอาด ลดการเกิดโรคแคงเกอร์ ทำให้ลดการใช้สารเคมีท้องตลาดได้เยอะ

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 064-1860236, 095-1971764

สามารถนำรหัสสมาชิก 37087100 ไปซื้อได้ที่ศูนย์ธุรกิจกิฟฟารีนทั่วประเทศ
สั่งซื้อออนไลน์ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Fanpage : Giffarine Easy
Email : thatsaya1968@gmail.com
โทร. 064-1860236 / Line id : @easygiff

สมัครสมาชิกกิฟฟารีนป้อนข้อมูลที่นี่ค่ะ

 

Facebook Comments