ปุ๋ยกิฟฟารีน กับสับปะรด ต้นใบสมบูรณ์ น้ำหนักดี

ปุ๋ยกิฟฟารีน กับสับปะรด

ปุ๋ยกิฟฟารีน กับสับปะรด ต้นใบสมบูรณ์ น้ำหนักดี

วิธีการปลูกสับปะรด ให้ ต้น ใบ และผลสมบูรณ์ ผลสวย ผิวไม่ค่อยช้ำ เปลือกแข็ง ผลสุก รสชาติหวานอร่อย  เริ่มต้นตั้งแต่แรกคือ นำมาฉีดพ่นหน่อสับปะรดที่ไม่ได้มีการคัดหน่อ ด้วยผลิตภัณฑ์เร่งรากต่อน้ำ 20 ลิตรดังนี้

 • เกรทกรีนพลัส     อัตรา      3  ซี.ซี.
 • เจอร์มิเนท           อัตรา   100  ซี.ซี

แล้วนำไปปลูกจนหน่อเริ่มรัดแล้วประมาณ 1 เดือน เริ่มทำการฉีดพ่นด้วยปุ๋ยกิฟฟารีนตามระยะ เดือนละ 1 ครั้ง ต่อน้ำ 400 ลิตรดังนี้

ปุ๋ยกิฟฟารีน กับสับปะรด ต้นใบสมบูรณ์ น้ำหนักดี

ปุ๋ยกิฟฟารีน กับสับปะรด

ปุ๋ยกิฟฟารีน กับสับปะรด ระยะเร่งต้น สร้างใบ

 • เกรทกรีนพลัส                                  อัตรา   100  ซี.ซี.
 • โบโรแคล                                        อัตรา      2   ขีด
 • ปุ๋ยโกรแม็กซ์ สูตร 30-10-10              อัตรา      2   กิโลกรัม
 • แม็กนีเซีย                                        อัตรา     2   ขีด
 • เม็กก้าซิงค์                                      อัตรา      2   ขีด
 • เทอร์โบไทโอแม็กซ์                          อัตรา   200   ซี.ซี.
 • ลิควิดไอออน                                   อัตรา     30   ซี.ซี
 • ท็อปเอ็น                                         อัตรา       1   ลิตร
 • เจอร์มิเนท                                       อัตรา   0.5   ลิตร
 • ฉีดพ่น  1  ครั้ง (เดือนละ  1  ครั้ง)

ปุ๋ยกิฟฟารีน กับสับปะรด ระยะบำรุงต้นใบ

 • เกรทกรีนพลัส                                  อัตรา   100  ซี.ซี.
 • โบโรแคล                                        อัตรา      2   ขีด
 • ปุ๋ยโกรแม็กซ์ สูตร 20-20-20            อัตรา       2   กิโลกรัม
 • แม็กนีเซีย                                       อัตรา      2   ขีด
 • เม็กก้าซิงค์                                     อัตรา      2   ขีด
 • เทอร์โบไทโอแม็กซ์                         อัตรา   200   ซี.ซี.
 • ท็อปเอ็น                                        อัตรา       1   ลิตร
 • ฉีดพ่น  2  ครั้ง (เดือนละ  1  ครั้ง)

ระยะเตรียมต้นก่อนหยอดแก๊ส ขยายสะโพก

 • เกรทกรีนพลัส                                  อัตรา   100  ซี.ซี.
 • โบโรแคล                                        อัตรา      2   ขีด
 • ปุ๋ยโกรแม็กซ์ สูตร 10-52-17              อัตรา      2   กิโลกรัม
 • เทอร์โบไทโอแม็กซ์                          อัตรา   200   ซี.ซี.
 • ฉีดพ่น  2  ครั้ง ห่างกัน  20  วัน

ระยะหลังแคะจุก

 • เกรทกรีนพลัส                                 อัตรา   100  ซี.ซี.
 • โบโรแคล                                       อัตรา      2   ขีด
 • ปุ๋ยโกรแม็กซ์ สูตร 15-15-15             อัตรา      2   กิโลกรัม
 • เม็กก้าซิงค์                                     อัตรา      2   ขีด
 • ไบร์ทกรีน                                      อัตรา    100   ซี.ซี.
 • โมเด็ม                                           อัตรา   100   ซี.ซี.
 • ฉีดพ่น  1  ครั้ง (เดือนละ 1 ครั้ง)

ระยะก่อนเก็บเกี่ยว  1  เดือน

 • เกรทกรีนพลัส                                  อัตรา    100  ซี.ซี.
 • โบโรแคล                                        อัตรา       2   ขีด
 • ปุ๋ยโกรแม็กซ์ สูตร 6-20-30               อัตรา       2   กิโลกรัม
 • โมเด็ม                                            อัตรา   100   ซี.ซี.

 

ปุ๋ย,ปุ๋ยกิฟฟารีน,ปุ๋ยกิฟฟารีนกับสับปะรด,ปุ๋ยสับปะรด,เกษตรยุคใหม่,ปุ๋ยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต,ปุ๋ยใส่สับปะรด,ปุ๋ยทางใบ,ปุ๋ยเร่งดอกสับปะรด,ธาตุอาหารที่สับปะรดต้องการ,ต้น สับปะรด,การ แคะ จุก สับปะรด,บังคับ ดอก สับปะรด,ฮอโมน บำรุง ต้น สับปะรด,ปุ๋ย เร่ง โต

ผลที่ได้จากการใช้ปุ๋ยกิฟฟารีน ทำให้สับปะรด ผิวไม่ค่อยช้ำ เปลือกแข็ง ทนต่อการขนส่งได้ดี

สับประรดมีน้ำหนักดี ผลสุกรสชาติหวานอร่อย

และโมเด็ม ช่วยย่อยสลายสารไนเตรทได้ดี ทำให้สับปะรดส่งเข้าโรงงานไม่ติดสารไนเตรท

ซึ่งถ้าพบว่าติดสารไนเตรท จะทำให้ราคาผลผลิตลดลง

 สามารถนำรหัสสมาชิก 37087100 ไปซื้อได้ที่ศูนย์ธุรกิจกิฟฟารีนทั่วประเทศ
สั่งซื้อออนไลน์ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Fanpage : Giffarine Easy
Email : thatsaya1968@gmail.com
โทร. 064-1860236 / Line id : @easygiff

สมัครสมาชิกกิฟฟารีนป้อนข้อมูลที่นี่ค่ะ

Facebook Comments