ปุ๋ยกิฟฟารีน กับยาสูบ ต้นแข็งแรง ใบหนา ใบใหญ่

ปุ๋ยกิฟฟารีน กับยาสูบ

ปุ๋ยกิฟฟารีน กับยาสูบ ต้นแข็งแรง ใบหนา ใบใหญ่ 

การใช้ปุุ๋ยกิฟฟารีนกับยาสูบ ให้ต้นแข็งแรง ยาสูบไม่เปื่อย ไม่ยุบ ใบยืดขยายดี ใบอ่อนดี ใบไม่หงิกงอ ใบหนา ใบใหญ่ น้ำหนักดี กลิ่นดี สีสวย  เนื่องจากยาสูบเป็นพืชที่เป็นตัวชี้วัดคุณภาพของปุ๋ยทางใบและระบบการใช้ปุ๋ยทางใบที่ถูกต้อง   ถ้าปุ๋ยคุณภาพต่ำมีคลอไรด์มาก   หรือมีระบบการใช้ปุ๋ยไม่ถูกต้อง เช่น  ใช้ปุ๋ยตัวหน้าสูง ยาวนานเกินไป  ยาสูบจะไม่เข้าสี บ่มไม่สุก  เกษตรกรจะเสียหายได้

การเกิดประโยชน์ของปุ๋ยทางใบ

ปุ๋ยกิฟฟารีนเป็นปุ๋ยทางใบ  พ่นเป็นละอองเมื่อสัมผัสใบจะได้รับทันที  โดยแทรกซึมเข้าสู่ โรงครัวของพืชโดยตรง  นำไปปรุงอาหารสังเคราะห์แสงได้ผลเร็วทันใจ ไม่ต้องรอระบบราก ไม่สูญเสียไปไหนได้ผลเต็มร้อยและไม่ทำลายดิน

ปุ๋ยกิฟฟารีน กับยาสูบ,ปุ๋ยโกรแม็กซ์ สูตร 20-20-20

ปุ๋ยกิฟฟารีนแต่ละผลิตภัณฑ์ ทำหน้าที่อย่างไร ดีอย่างไร

ปุ๋ยโกรแม็กซ์ สูตร 20-20-20  เร่งการเจริญเติบโต ขยายใบ งามเร็วมาก

ปุ๋ยโกรแม็กซ์ สูตร  6-20-30  เพิ่มน้ำหนัก ทำให้ยาสูบสีสวย

โบโรแคล  รากเดินดี หาอาหารเก่ง แข็งแรง ไม่ค่อยเป็นโรค

เม็กก้าซิงค์  แก้ปัญหายาสุบใบบิด ใบงอ เป็นตัวปรับอากาศ แก้หนาวจัด โดยการกระตุ้นการสร้างฮอร์โมนในต้นพืช

ท็อปเอ็น  30-0-0  สร้างความหนาของใบ

ปุ๋ยกิฟฟารีน กับยาสูบ,ปุ๋ยโกรแม็กซ์ สูตร  6-20-30

สรุปต้นทุนการใช้และข้อเปรียบเทียบ

ต้นทุนที่พ่น  6-7 ครั้ง  600 บาทต่อไร่  เมื่อเทียบกับเกษตรกรที่ใช้ปุ๋ยเคมีทางดินเพิ่ม  ต้องเพิ่มต้นทุนถึง 1,000-2,000 บาทต่อไร่  ส่วนเกษตรกรที่ใช้ปุ๋ยกิฟฟารีน ได้ผลผลิตประมาณ 500 กิโลกรัมต่อไร่  และน้ำหนักยาสูบที่ได้ส่วนใหญ่เป็นยากลาง  (ใบช่วงกลางลำต้น)  ประมาณ 250 กิโลกรัมต่อไร่  ลงทุน 600 บาทต่อไร่  ได้เงินเพิ่ม 6,000 บาทต่อไร่

ปุ๋ยกิฟฟารีน กับยาสูบ,โบโรแคล

ปุ๋ยกิฟฟารีน กับยาสูบ

พ่นปุ๋ยทางใบหลังปลูกก 7-10 วัน สูตรบำรุงต้น 20-20-20  ประมาณ 4-5 ครั้ง หลังจากไร่น้ำ  (ให้น้ำ)  และช่วงหลังเด็ดยอด พ่นปุ๋ยทางใบสูตรทำสีเพิ่มน้ำหนัก 6-20-30 พ่น 2 ครั้ง ห่างกัน 7 วัน

ใช้ปุ๋ยเคมีทางดิน ปุ๋ยชีวภาพ 1 กระสอบ ปุ๋ยเคมี 3 กระสอบต่อไร่ โดยใช้ปุ๋ยชีวภาพรองพื้น 1 กระสอบต่อไร่ เร่งต้นหลังจากไร่น้ำ (ให้น้ำ) ครั้งที่ 1 ใส่ 27-0-0 จำนวน 1 กระสอบ ผสม 6-12-24 จำนวน 1 กระสอบต่อไร่ เร่งต้นหลังจากไร่น้ำ (ให้น้ำ) ครั้งที่ 2 ใส่ 6-12-24 จำนวน 1 กระสอบต่อไร่

สูตรการใช้ปุ๋ยกิฟฟารีนกับยาสูบ

พ่นครั้งที่ 1 หลังจากปลูก 7 วัน ต่อน้ำ 20  ลิตร

 • เกรทกรีน                                         อัตรา  1    ช้อนชา หรือ 3  ซี.ซี.
 • โบโรแคล                                         อัตรา   1   ช้อนตวง หรือ 5 กรัม
 • เม็กก้าซิงค์                                       อัตรา    1   ช้อนตวง หรือ 5 กรัม
 • ปุ๋ยโกรแม็กซ์ สูตร 20-20-20              อัตรา   3   ช้อนแกง

ปุ๋ยกิฟฟารีน กับยาสูบ,เม็กก้าซิงค์ 

พ่นครั้งที่ 2 หลังจาก ไร่น้ำ (ให้น้ำ) ครั้งที่ 1

 • เกรทกรีน                                          อัตรา  1   ช้อนชา หรือ 3  ซี.ซี.
 • โบโรแคล                                          อัตรา   1   ช้อนตวง หรือ 5 กรัม
 • เม็กก้าซิงค์                                        อัตรา    1  ช้อนตวง หรือ 5 กรัม
 • ปุ๋ยโกรแม็กซ์ สูตร 20-20-20               อัตรา    5  ช้อนแกง
 • ท็อปเอ็น 30-0-0                                อัตรา     30  ซี.ซี.

พ่นครั้งที่ 3 หลังจากไร่น้ำ (ให้น้ำ) ครั้งที่ 2 ใช้เหมือนสูตรครั้งที่ 2 แต่เพิ่มปุ๋ยโกรแม็กซ์ สูตร 20-20-20 อัตรา  5 ช้อนแกง ห้ามใช้ท็อปเอ็น 30-0-0 เกิน 2 ครั้ง อาจทำให้ยาสูบสีไม่สวย

พ่นครั้งที่ 4-5 

 • เกรทกรีน                                           อัตรา  1  ช้อนชา หรือ 3  ซี.ซี.
 • โบโรแคล                                          อัตรา   2  ช้อนตวง หรือ 10 กรัม
 • เม็กก้าซิงค์                                         อัตรา    2  ช้อนตวง หรือ 10 กรัม
 • ปุ๋ยโกรแม็กซ์ สูตร 20-20-20               อัตรา     5  ช้อนแกง

พ่นครั้งที่ 6-7 หลังเด็ดยอดยาสูบ

 • เกรทกรีน                                           อัตรา   1  ช้อนชา หรือ 3  ซี.ซี.
 • โบโรแคล                                          อัตรา    1  ช้อนตวง หรือ 5 กรัม
 • ปุ๋ยโกรแม็กซ์ สูตร 6-20-30                 อัตรา     5  ช้อนแกง

ปุ๋ยกิฟฟารีน กับยาสูบ, ท็อปเอ็น 30-0-0

 สามารถนำรหัสสมาชิก 37087100 ไปซื้อได้ที่ศูนย์ธุรกิจกิฟฟารีนทั่วประเทศ
สั่งซื้อออนไลน์ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Fanpage : Giffarine Easy
Email : thatsaya1968@gmail.com
โทร. 064-1860236 / Line id : @easygiff

สมัครสมาชิกกิฟฟารีนป้อนข้อมูลที่นี่ค่ะ

Facebook Comments