ปุ๋ยกิฟฟารีน กับยางพารา เพิ่มน้ำยาง ได้น้ำหนัก

ปุ๋ยกิฟฟารีน กับยางพารา

ปุ๋ยกิฟฟารีน กับยางพารา เพิ่มน้ำยาง ได้น้ำหนัก

ปุ๋ยกิฟฟารีนกับยางพารา ยางพาราอายุ 13 ปี ปลูกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 เปิดกรีดมาแล้ว 5 ปี

โดยใช้ตัวผสมของกิฟฟารีนเทอโบไทโอแม็ก

โดยเริ่มใช้ปุ่ยกิฟฟารีนเข้าปีที่ 2 ปกติการขายยางของเราจะขายผ่านกลุ่ม กรีด 8 มีดขาย ก่อนใช้ปุ๋ยเดือนหนึ่ง ขายยางได้ประมาณ 2 ครั้ง ได้น้ำหนักยางครั้งละ 180-200 กิโลกรัม หน้ายางแข็ง และไหลไม่ต่อเนื่อง

พอหลังจากที่ได้เริ่มใช้ปุ๋ย ครั้งแรกเห็นชัดเจนว่าน้ำยางเพิ่มขึ้น สีของยางมีสีขาวนวล เวลากรีดหน้ายางนิ่มไม่แข็ง และการไหลอย่างต่อเนื่องใบยางเขียวสมบูรณ์

ขายยางเพิ่มเป็น 4 ครั้งต่อเดือน (ช่วงพฤศจิกายน-มกราคม) น้ำหนัก 280-300 กิโลกรัมต่อครั้ง

รวมถึงเปอร์เซ็นต์น้ำยางที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน คนรับซื้อชอบมาก

ปุ๋ยกิฟฟารีน กับยางพารา เพิ่มน้ำยาง

สูตรการใช้ปุ๋ยทางดิน

  • เทอร์โบไทโอแม็ก อัตรา 5 ลิตร
  • ยูเรีย 46-0-0 อัตรา 50 กิโลกรัม
  • ปุ๋ยโกรแม็กซ์ สูตร 15-15-15 อัตรา 2 กิโลกรัม
  • ผสมน้ำ 200 ลิตร
  • พ่นลงดินกลางร่องยางพารา
  • พ่นได้ประมาณ 4-5 ไร่ อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี

ทอร์โบไทโอแม็ก

เพื่อความสมบูรณ์แข็งแรงของยางพารา

“การใช้เทอร์โบไทโอแม็กผสมกับปุ๋ยยูเรีย 46-0-0 พ่น

ในร่องยางแล้วช่วยให้น้ำยางเพิ่มขึ้น เนื่องด้วยมีแม็กนีเซี่ยมและกำมะถัน

โดยแม็กนีเซี่ยมสร้างคลอโรฟิลล์

ทำให้ใบเขียวขึ้น ส่วนกำมะถันช่วยในเรื่องการตรึงไมโตรเจนมาใช้

ทำให้ดินมีการระบายน้ำที่ดีขึ้น

แต่เมื่อใช้กับยูเรียทำให้ผลผลิตดีขึ้น

แต่การใช้ยูเรีย 46-0-0 อย่างต่อเนื่อง กิ่งจะเปราะไม่แข็งแรง ดังนั้น

เพื่อความสมบูรณ์ของต้นยางพารา

แนะนำให้ใช้เทอโบไทโอแม็ก ผสมกับปุ๋ยเคมีที่มี N P K ครบทุกสูตร

เช่น ใช้ปุ๋ยทางดินสูตร 15-15-15 หรือ 14-9-20 เพื่อเพิ่มความสมดุลของธาตุอาหาร

ทำให้ต้นแข็งแรงอย่างยั่งยืน”

เทอร์โบ - แม็ก

——————————————
เทอร์โบ ไทโอ แม็ก 1 ลิตร
รหัส 51802
ปริมาณบรรจุ: 1000 มิลลิลิตร
น้ำหนักรวม: 1200 กรัม
ราคา 320.

เทอร์โบ ไทโอ แม็ก 5 ลิตร
รหัส 51803
ปริมาณบรรจุ: 5000 มิลลิลิตร
น้ำหนักรวม: 6500 กรัม
ราคา 1,500.

เทอร์โบ – แม็ก ขนาด 25 กก.
รหัส 51801
ราคาสมาชิก
ปริมาณบรรจุ: 25000 กรัม
น้ำหนักรวม: 25000 กรัม
ราคา 1,550.

 สามารถนำรหัสสมาชิก 37087100 ไปซื้อได้ที่ศูนย์ธุรกิจกิฟฟารีนทั่วประเทศ
สั่งซื้อออนไลน์ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Fanpage : Giffarine Easy
Email : thatsaya1968@gmail.com
โทร. 064-1860236 / Line id : @easygiff

สมัครสมาชิกกิฟฟารีนป้อนข้อมูลที่นี่ค่ะ

Facebook Comments