ปุ๋ยกิฟฟารีน กับมันสำปะหลัง ต้นแข็งแรง หัวใหญ่ น้ำหนักดี

ปุ๋ยกิฟฟารีน กับมันสำปะหลัง

ปุ๋ยกิฟฟารีน กับมันสำปะหลัง ต้นแข็งแรง หัวใหญ่ น้ำหนักดี

มันสำปะหลังเป็นพืชทนแล้ง มหัศจรรย์ ให้ผลผลิตสูง เพียงแต่ต้องดูแลและให้ปุ๋ยให้ถูกต้อง  ปัญหาเดิม ๆ ในการผลิตที่เป็นสาเหตุให้ผลผลิตต่ำคือ 2-3 ตันต่อไร่ คือ ปลูกถี่ให้ต้นมันสำปะหลังสูง ไม่ไถพรวนและให้ปุ๋ยไม่ถูกต้อง

ปุ๋ยกิฟฟารีน กับมันสำปะหลัง

การเตรียมดิน ไถพรวนแล้วเตรียมท่อนพันะุ์ ให้ชุบด้วยเจอร์มิเนท อัตรา 100 ซี.ซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

ปลูกห่างอย่างน้อย  1×1  เมตร การชุบเจอร์มิเนททำให้รากออกดี 

การปลุกห่างช่วยให้มันสำปะหลังไม่สูงและใบรับแดดเต็มที่

และอย่าลืมว่าปลูกมันสำปะหลังต้องการหัวไม่ได้ต้องการต้น

การใส่ปุ๋ย – ปุ๋ยเม็ด (หรือปุ๋ยทางดิน) ใส่ 2 ระยะ คือ

ปุ๋ยกิฟฟารีน กับมันสำปะหลัง

มันสำปะหลังเป็นพืชทนแล้ง มหัศจรรย์ ให้ผลผลิตสูง เพียงแต่ต้องดูแลและให้ปุ๋ยให้ถูกต้อง 

ช่วงเดือนแรกใช้ยูเรีย 46-0-0 ผสม 16-16-16 อย่างละครึ่ง

ใส่อัตรา 25-30 กิโลกรัมต่อไร่ โดยใส่ข้าง ๆ ต้น ถ้าปลูก 1×1 เมตร

จะได้ 1600  ต้นต่อไร่ ใส่ต้นละประมาณ 20 กรัมจะใช้ปุ๋ยประมาณ 30 กิโลกรัม 

ระยะที่ 2 ใช้ปุ๋ยตัวท้ายสูงหรือโปแตสเซี่ยมสูง 

ใส่เมื่อต้นมันสำปะหลังอายุได้ 4 เดือน 

ใช้สูตร 12-12-17  หรือ 13-13-21 อัตรา 25-50 กิโลกรัมต่อไร่

ขึ้นอยู่กับสภาพฝนความชื้นของดิน และความงามของต้นมันสำปะหลัง

ปุ๋ยกิฟฟารีน กับมันสำปะหลัง

ปุ๋ยทางใบ  (คือปุ๋ยของกิฟฟารีน) ใช้ 2 ระยะ  อัตรา ต่อน้ำ 20  ลิตร

ระยะสร้างราก,ต้น,ใบ 

 • เกรทกรีน                                   อัตรา       3   ซี.ซี.
 • โบโรแคล                                  อัตรา      10   กรัม
 • ปุ๋ยโกรแม็กซ์สูตร 20-20-20        อัตรา    100   กรัม
 • ฉีดพ่น   ครั้งที่  1   ก่อนใส่ปุ๋ยเม็ด    3     วัน
 • ฉีดพ่น   ครั้งที่  2   ก่อนใส่ปุ๋ยเม็ด   30   วัน
 • ฉีดพ่น   ครั้งที่  3   ก่อนใส่ปุ๋ยเม็ด   60   วัน
 • ฉีดพ่น   ครั้งที่  4   ก่อนใส่ปุ๋ยเม็ด   90   วัน

ถ้ามันสำปะหลังยอดเหลืองเพราะปลุกในดินซี่งเป็นด่าง 

ให้เพิ่มกิฟฟารีนลิควิดไอออน   อัตรา  5  ซี.ซี. ต่อน้ำ  20  ลิตร 

และไบรท์กรีนอัตราเดียวกัน  ฉีดพ่น ครั้งที่ 1 และ 2

ถ้าต้องการใบเขียวเข้มให้เพิ่มเทอร์โบไทโอแม็กซ์  20  ซี.ซี.

ต่อน้ำ  20  ลิตร ลงไปด้วย

—————————————————-

ระยะลงหัว/สร้างแป้ง

 • เกรทกรีน                                    อัตรา       3   ซี.ซี.
 • โบโรแคล                                   อัตรา      10   กรัม
 • ปุ๋ยโกรแม็กซ์สูตร 6-20-30           อัตรา    100   กรัม
 • ไบรท์กรีน                                   อัตรา       5   ซี.ซี

ฉีดพ่นทุกเดือน เดือนละครั้ง หรือเพิ่ม ฉีดพ่นเมื่อมันสำปะหลังมีอายุ  120  วัน จนเก็บเกี่ยว

ทักมาสอบถามได้ครับ…

ปุ๋ย,ปุ๋ยกิฟฟารีน,ปุ๋ยกิฟฟารีนกับมันสำปะหลัง,ปุ๋ยมันสำปะหลัง,ปุ่ยทางใบ มันสำปะหลัง,มันสำปะหลัง 2 เดือน,การใส่ปุ๋ยมันสำปะหลังหน้าแล้ง,การ ปลูก มัน สำปะหลัง แบบ ใหม่,ปลูกมันสำปะหลัง 6 เดือน,การ เพิ่ม ผลผลิต มัน สำ ปะ หลัง, ปุ๋ยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต,เกษตรยุคใหม่,ปุ๋ยใบ

หมายเหตุ** การแข่ท่อนมันสำประหลังด้วยเจอมิเนทใช้เวลาไม่เกิน 5-10 นาที ก้อสามารถนำไปชำได้เลย (เจอมิเนท 100 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร)

 

 สามารถนำรหัสสมาชิก 37087100 ไปซื้อได้ที่ศูนย์ธุรกิจกิฟฟารีนทั่วประเทศ
สั่งซื้อออนไลน์ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Fanpage : Giffarine Easy
Email : thatsaya1968@gmail.com
โทร. 064-1860236 / Line id : @easygiff

สมัครสมาชิกกิฟฟารีนป้อนข้อมูลที่นี่ค่ะ

Facebook Comments