ปุ๋ยกิฟฟารีน กับมะละกอ ต้นแข็งแร็ง ผลสมบูรณ์ น้ำหนักดี

ปุ๋ยกิฟฟารีน กับมะละกอ

ปุ๋ยกิฟฟารีน กับมะละกอ ต้นแข็งแร็ง ผลสมบูรณ์ น้ำหนักดี

การเตรียมแปลงปลูกมะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์ไถพรวนตากดิน แล้วยกร่องสำหรับปลูก จากนั้นเตรียมหลุมสำหรับลงมะละกอ โดยมีความห่างระหว่างหลุมที่  3  เมตร ส่วนความห่างระหว่างร่อง  2  เมตร สุดท้ายวางสายระบายน้ำหยด

การปลูก

เพาะต้นกล้ามะละกอในกระบะ 30 วันก่อนลงหลุม โดยจะแช่เมล็ดด้วยเจอร์มิเนท ในอัตรา 5 ซี.ซี. ต่อน้ำ 1 ลิตร เป็นเวลา 15 นาที จากนั้นนำมาผึ่งให้แห้ง แล้วลงกระบะ เมื่อกล้าสมบูรณ์แล้ว จึงย้ายไปปลูกในแปลงที่เตรียมไว้ โดยปลูกมะละกอในเดือนพฤศจิกายน  จากนั้นให้ปุ๋ยทางใบของกิฟฟารีน  (อัตราการใช้กับน้ำ 200 ลิตร)

ปุ๋ยกิฟฟารีน กับมะละกอ

ปุ๋ยกิฟฟารีน กับมะละกอ

ระยะบำรุงใบและต้น

 • เกรทกรีน                                      อัตรา   30  ซี.ซี.
 • โบโรแคล                                     อัตรา   50   กรัม (1/2 ขีด)
 • ปุ๋ยโกรแม็กซ์ สูตร 15-15-15            อัตรา   500  กรัม (5 ขีด)
 • เม็กก้าซิงค์                                   อัตรา    50   กรัม (1/2 ขีด)
 • แม็กนีเซีย                                     อัตรา    200  กรัม (2 ขี.ซี)
 • เจอร์มิเนท                                    อัตรา    250  ซี.ซี

(ใช้ในครั้งแรกเพื่อให้ต้นมะละกอโตได้สม่ำเสมอ)

ระยะนี้พ่นทุก 7 วัน ประมาณ 5-6 ครั้ง จนถึงระยะบำรุงดอก

หมายเหตุ : ถ้าพื้นที่แล้ง ให้เพิ่ม ท็อปเอ็น อัตรา 300 ซี.ซี. ต่อน้ำ 200 ลิตร

ปุ๋ยกิฟฟารีน กับมะละกอ

ระยะบำรุงดอก

 • เกรทกรีน                                      อัตรา   30  ซี.ซี.
 • โบโรแคล                                     อัตรา   50   กรัม (1/2 ขีด)
 • ปุ๋ยโกรแม็กซ์ สูตร 10-52-17           อัตรา   1  กิโลกรัม
 • เม็กก้าซิงค์                                   อัตรา    50   กรัม (1/2 ขีด)

ระยะนี้พ่นทุก 7 วัน ประมาณ 2 ครั้ง

ปุ๋ย,ปุ๋ยกิฟฟารีน,เกษตรยุคใหม่,ปุ๋ยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต,ปุ๋ยกิฟฟารีนกับมะละกอ,ปุ๋ยมะละกอ,ปุ๋ยมะละกอฮอลแลนด์,ปุ๋ยมะละกอต้นแข็งแรง,ปุ๋ยมะละกอได้น้ำหนักดี,ปุ๋ยมะละกอดอกไม่ร่วง

ระยะบำรุงผลเล็ก

 • เกรทกรีน                                      อัตรา   30  ซี.ซี.
 • โบโรแคล                                     อัตรา   50   กรัม (1/2 ขีด)
 • ปุ๋ยโกรแม็กซ์ สูตร 15-15-15           อัตรา   500  กรัม (5 ขีด)
 • เม็กก้าซิงค์                                   อัตรา    50   กรัม (1/2 ขีด)
 • ท็อปเอ็น                                      อัตรา    200  ขี.ซี)

ระยะนี้พ่นทุก 7 วัน ประมาณ 2-3 ครั้ง

ระยะก่อนเก็บ เร่งน้ำหนัก

 • เกรทกรีน                                     อัตรา   30  ซี.ซี.
 • โบโรแคล                                    อัตรา   50   กรัม (1/2 ขีด)
 • ปุ๋ยโกรแม็กซ์ สูตร 20-20-20        อัตรา   500  กรัม (5 ขีด)
 • ปุ๋ยโกรแม็กซ์ สูตร 6-20-30          อัตรา   500  กรัม (5 ขีด)
 • เม็กก้าซิงค์                                  อัตรา    50   กรัม (1/2 ขีด)
 • ไบรท์กรีน                                    อัตรา    30  ขี.ซี)

ระยะนี้พ่นทุก 10 วัน ประมาณ  2-3  ครั้งจนเก็บผลผลิต

ปุ๋ย,ปุ๋ยกิฟฟารีน,เกษตรยุคใหม่,ปุ๋ยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต,ปุ๋ยกิฟฟารีนกับมะละกอ,ปุ๋ยมะละกอ,ปุ๋ยมะละกอฮอลแลนด์,ปุ๋ยมะละกอต้นแข็งแรง,ปุ๋ยมะละกอได้น้ำหนักดี,ปุ๋ยมะละกอดอกไม่ร่วง

การให้ปุ๋ยทางดิน

ปุ๋ยทางดินในช่วงบำรุงต้น ให้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 โดยให้ระหว่างต้น อัตรา 2 ช้อนแกง ประมาณ 15 วันครั้ง พอมะละกอเริ่มออกดอก จะเปลี่ยนให้ปุ๋ยสูตร 13-13-21 อัตราเดียวกันกับบำรุงต้น

หมายเหตุ  การให้ปุ๋ยทางดิน สามารถใช้เทอร์โบแม็ก อัตรา 5 กิโลกรัม คลุกกับปุ๋ยทางดินตามท้องตลาด อัตรา 50 กิโลกรัม

การจัดการโรคและแมลง

การปลูกมะละกอในช่วงหน้าแล้ง  ปัญหาที่เจอคือ มีเพลี้ยไฟ  ไรแดงระบาด  แนะนำ เพลี้ยไฟ ใช้สารเคมีชื่อสามัญอะบาเม็กติน สลับกับอิมิดาคลอพริด ส่วนไรแดง ใช้อามีทราส สลับกับ สไปโรมีชิเฟน ส่วนเชื้อราใช้คาร์เบนดาซิม  โดยจะผสมกับเกรทกรีน 30 ซีซี  โบโรแคล 100 กรัม (1 ขีด)  ช่วงที่แมลงระบาดแนะนำฉีด 3 วันครั้ง

หมายเหตุ : ช่วงที่มีปัญหาโรคแมลง ให้เพิ่มโบโรแคล อัตรา 150 กรัม

ผลที่ได้จากการใช้ปุ๋ยกิฟฟารีนและปุ๋ยทางดิน ต้นมะละกอ สมบูรณ์ ได้ผลผลิตดี แต่ที่มีตัวที่โดเด่นคือ โบโรแคล ใช้แล้วต้นแข็งแรง ผลสมบูรณ์ และปุ๋ยโกรแม็กซ์ สูตร 6-20-30 ใช้แล้ว ได้น้ำหนักดี เนื้อมะละกอได้สีสด

 

 สามารถนำรหัสสมาชิก 37087100 ไปซื้อได้ที่ศูนย์ธุรกิจกิฟฟารีนทั่วประเทศ
สั่งซื้อออนไลน์ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Fanpage : Giffarine Easy
Email : thatsaya1968@gmail.com
โทร. 064-1860236 / Line id : @easygiff

สมัครสมาชิกกิฟฟารีนป้อนข้อมูลที่นี่ค่ะ

Facebook Comments