ปุ๋ยกิฟฟารีน กับมะม่วง ใบขียวงาม ดอกไม่ร่วง ผลไม่แตก

ปุ๋ยกิฟฟารีน กับมะม่วง

ปุ๋ยกิฟฟารีน กับมะม่วง ใบขียวงาม ดอกไม่ร่วง

ใช้ปุ๋ยกิฟฟารีนกับมะม่วงมาตั้งแต่ปี  2541  จนถึงปัจจุบัน ผลที่ได้คือ ใบมะม่วงเขียวงาม ดอกไม่ค่อยร่วง

ผสมเกสรติดดี  ผลไม่แตก  ได้น้ำหนักดี  พื่นที่ปลูกมะม่วงมีทั้งหมด  14  ไร่  มีมะม่วงประมาณ 1,300 ต้น 

และมีพันธ์ุน้ำดอกไม้สีทอง  210 ต้น  น้ำดอกไม้เบอร์ลี่ 80 ต้น  มันขุนศรี 600 ต้น   

มันพิมเสน 370 ต้น  โชคอนันต์ 80 ต้น  เขียวเสวย 25 ต้น  อายุของต้นประมาณ 15 ปี 

ก่อนหน้านี้ที่จะมาใช้ปุ๋ยกิฟฟารี มีปัญหาคือ  ผลแตกง่าย ซึ่งตอนนั้นใช้ปุ๋ยท้องตลาด

และผลผลิตก็เหมือนเดิมไม่ค่อยเพิ่ม เลยคิดลองใช้ปุ๋ยกิฟฟารีนลองดู เผือว่า

ผลผลิตจะเพิ่มขึ้นและช่วยแก้ปัญหาเรื่องผลแตกได้

พอได้ใช้แล้วผลผลิตเพิ่มขื้นกว่าปุ๋ยตามท้องตลาด  แล้วผลก็ไม่ค่อยแตก

ซึ่งปกติมะม่วงจะแตกประมาณ 400-500 ลูก  ปัจจุบันพบว่าเจอปัญหานี้น้อยมากหรือไม่แตกเลย

จากการเก็บมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้สีทองและน้ำดอกไม้เบอร์ลี่ ผลผลิตรุ่นแรกได้ประมาณ 9,000 กว่าลูก

ผลผลิตรุ่น 2 ได้ประมาณ 3,000 กว่าลูก ซึ่งดีกว่าเดิมที่ใช้ปุ๋ยท้องตลาดซึ่งเก็บได้แค่ครั้งเดียว 

ส่วนราคาเฉลี่ยโดยรวมประมาณ 35 บาท แต่ถ้าผลหนักต้ังแต่ 3 ขีดขึ้นไป ผิวสวย

ลูกได้ขนาดก็ประมาณ 50 บาท แต่ถ้าผลน้ำหนักต่ำกว่า 3 ขีด ผลไม่สวยก็จะราคาประมาณ 15-25 บาท

จากการใช้ปุ๋ยตามท้องตลาดกับปุ๋ยกิฟฟารีน ให้ผลผลิตแตกต่างกัน ผลผลิตเฉลี่ยต่อ 10 ไร่ ได้ไม่ถึง 10 ตัน

ได้ประมาณ 50,000-60,000 บาท แต่พอใช้ปุ๋ยกิฟฟารีน ได้ถึง 30-40 ตัน

ประมาณ 300,000-400,000 บาทชึ่งตรงนี้ทำให้ใช้ปุ๋ยกิฟฟารีนมาจนถึงปัจจุบัน ทำให้เกิดความเชื่อมั่น

ปุ๋ยกิฟฟารีน กับมะม่วง

 

ปุ๋ยกิฟฟารีน กับมะม่วง ใบขียวงาม ดอกไม่ร่วง

การให้ปุ๋ยต่อน้ำ 200 ลิตร  มีดังนี้

ระยะตัดแต่งกิ่ง  ฉีดพ่นทุก 10-15  วัน

 • *เกรทกรีนพลัส                                                    อัตรา                  50             ซีซี
 • *โบโรแคล                                                          อัตรา                    1              ขีด
 • *ปุ๋ยโกรแมกซ์ สุตร 30-10-10                                อัตรา                 1/2             กิโลกรัม
 • *แม็กนีเซีย                                                          อัตรา                   2             ขีด
 • *เม็กก้าซิงค์                                                        อัตรา                 1/2             ขีด

ระยะบำรุงใบ  ฉีดพ่นทุก 10-15 วัน

 • *เกรทกรีนพลัส                                                    อัตรา                 50                 ซีซี
 • *โบโรแคล                                                          อัตรา                  1                   ขีด
 • *ปุ๋ยโกรแมกซ์ สุตร 15-15-15                               อัตรา                 1/2                กิโลกรัม
 • *แม็กนีเซีย                                                          อัตรา                 2                    ขีด
 • *เม็กก้าซิงค์                                                         อัตรา                1/2                 ขีด

ระยะเร่งดอก ฉีดพ่นทุก 7-10 วัน   3   ครั้ง 

 • *เกรทกรีนพลัส                                                    อัตรา                 50                 ซีซี
 • *โบโรแคล                                                          อัตรา                  1                   ขีด
 • *ปุ๋ยโกรแมกซ์ สุตร 10-52-17                                อัตรา                  1                กิโลกรัม

ระยะบำรุงผลเล็ก ฉีดพ่นทุก 7-10 วัน

 • *เกรทกรีนพลัส                                                    อัตรา                 50                 ซีซี
 • *โบโรแคล                                                          อัตรา                  1                   ขีด
 • *ปุ๋ยโกรแมกซ์ สุตร 15-15-15                                 อัตรา                 1/2                กิโลกรัม
 • *แม็กนีเซีย                                                          อัตรา                 2                    ขีด
 • *เม็กก้าซิงค์                                                         อัตรา                1/2                 ขีด
 • *ท็อปเอ็น                                                            อัตรา                500                ซีซี

ระยะเพิ่มน้ำหนัก ก่อนเก็บเกี่ยว  ฉีดพ่นก่อนเก็บเกี่ยว  2  ครั้ง

 • *เกรทกรีนพลัส                                                    อัตรา                 50                 ซีซี
 • *โบโรแคล                                                          อัตรา                  1                   ขีด
 • *ปุ๋ยโกรแมกซ์ สุตร 6-20-30                                 อัตรา                  1                   กิโลกรัม

ผลิตภัณฑ์ที่ประทับใจมาก ๆ มี

*****เกรทกรีนพลัส เป็นสารจับใบที่เกาะจับใบได้ดี และทำให้ผิวเกลี้ยงด้วย เพราะว่าสารจับใบตัวนี้มีแร่ธาตุอยุ่ด้วย ทำให้ใบเขียวงามและบำรุงผลด้วย

*****โบโรแคล ใช้แล้วทำให้ผลไม่แตก ดอกผลไม่ค่อยร่วง การผสมเกสรติดดี ถ้าคิดจาก  100  ตระกร้า ถ้าไม่ใช้โบโรแคลผลแตกประมาณ 20 ตระกร้า แต่ถ้าใช้โบโรแคลผลจะแตกไม่ถึง 2 ตระกร้า

ปุ๋ยกิฟฟารีน กับมะม่วง

สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่เบอร์โทรศัพท์  064-1860236

 สามารถนำรหัสสมาชิก 37087100 ไปซื้อได้ที่ศูนย์ธุรกิจกิฟฟารีนทั่วประเทศ
สั่งซื้อออนไลน์ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Fanpage : Giffarine Easy
Email : thatsaya1968@gmail.com
โทร. 064-1860236 / Line id : @easygiff

สมัครสมาชิกกิฟฟารีนป้อนข้อมูลที่นี่ค่ะ

Facebook Comments