ปุ๋ยกิฟฟารีน กับพุทรา ติดดอกต่อเนื่อง รสชาติดี กรอบ ลูกไม่แตก

ปุ๋ยกิฟฟารีน กับพุทรา

ปุ๋ยกิฟฟารีน กับพุทรา ติดดอกต่อเนื่อง รสชาติดี กรอบ ลูกไม่แตก

ปกติการปลูกพุทรา จะเจอปัญหาดอกแห้งและร่วง มีปัญหาเรื่องแมลงเจาะลูก ลูกแตก แต่เมื่อเริ่มใช้ปุ๋ยกิฟฟารีนสามารถลดปัญหาเหล่านี้ได้มาก ไม่ค่อยมีแมลงมารบกวน มีการติดดอกต่อเนื่อง รสชาติดี กรอบ ผิวสวย ลูกไม่แตก เนื้อในแน่น และเก็บผลผลิตได้นาน

โดยปุ๋ยที่ประทับใจคือ โบโรแคล ช่วยเรื่องความแข็งแรง  การผสมเกษรดี ลดการร่วงของดอกและผล โดยช่วงแรกต้องงดปุ๋ย เน้นการใช้โบโรแคลร่วมกับสารเคมีกำจัดโรค พ่นต่อเนื่องพุทราสมบูรณ์  จึงเริ่มใช้ปุ๋ยกิฟฟารีน  โดยจะเก็บผลผลิตในช่วง เดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์   หลังเก็บเกี่ยวผลผลิตก็จะตัดแต่งกิ่งและบำรุงต้น  ทั้งการให้ปุ๋ยทางดินและการพ่นปุ๋ยทางใบของกิฟฟารีนดังนี้

ปุ๋ยกิฟฟารีน กับพุทรา ติดดอกต่อเนื่อง

การพ่นปุ๋ยทางใบ

พ่นปุ๋ยทางใบประมาณ 7-10 วัน   อัตราผสมต่อน้ำ 200 ลิตร

ปุ๋ยกิฟฟารีน กับพุทรา

ช่วงบำรุงต้น

 • เกรทกรีน                                      อัตรา          30           ซีซี
 • โบโรแคล                                     อัตรา        100           กรัม   (1 ขีด)
 • ปุ๋ยโกรแม็กซ์ สูตร 15-15-15           อัตรา         500          กรัม   (5 ขีด)
 • เม็กก้าซิงค์                                   อัตรา         100         กรัม   (1 ขีด)

ปุ๋ยกิฟฟารีน กับพุทรา

ระยะสะสมอาหาร/บำรุงดอก

 • เกรทกรีน                                   อัตรา          30        ซีซี
 • โบโรแคล                                  อัตรา         100        กรัม   (1 ขีด)
 • ปุ๋ยโกรแม็กซ์ สูตร 10-52-17       อัตรา         500       กรัม   (5 ขีด)
 • เม็กก้าซิงค์                                อัตรา         100        กรัม   (1 ขีด)

ปุ๋ยกิฟฟารีน กับพุทรา

ระยะบำรุงลูก

 • เกรทกรีน                                    อัตรา           30          ซีซี
 • โบโรแคล                                   อัตรา          100          กรัม   (1 ขีด)
 • ปุ๋ยโกรแม็กซ์ สูตร 15-15-15          อัตรา          500          กรัม   (5 ขีด)
 • เม็กก้าซิงค์                                 อัตรา          100          กรัม   (1 ขีด)
 • ท็อปเอ็น                                    อัตรา            30          ซีซี
 • ไบรท์กรีน                                   อัตรา           30           ซีซี

ปุ๋ยกิฟฟารีน กับพุทรา

ระยะเก็บเกี่ยวผลผลิต

 • เกรทกรีน                                  อัตรา           30             ซีซี
 • โบโรแคล                                 อัตรา         100             กรัม   (1 ขีด)
 • ปุ๋ยโกรแม็กซ์ สูตร 15-15-15        อัตรา      300               กรัม   (3 ขีด)

ผสมกับ

 • ปุ๋ยโกรแม็กซ์  6-20-30              อัตรา         300            กรัม (3 ขีด)
 • ท็อปเอ็น                                   อัตรา           30            ซีซี
 • เม็กก้าซิงค์                                อัตรา         100            กรัม (1 ขีด)
 • ไบรท์กรีน                                  อัตรา          30            ซีซี

หมายเหตุ ระยะนี้ใช้ปุ๋ยโกรแม็กซ์ผสมกัน เนื่องจากพุทราเก็บผลผลิตต่อเนื่อง และมีหลายระยะในต้นพุทรา

หลังจากเก็บผลผลิตหมดแล้ว จะตัดแต่งกิ่งต้นพุทราหลังแต่งกิ่ง จะให้ปุ๋ยทางดิน สูตร 15-15-15 อัตรา 1 กิโลกรัมต่อต้น เพื่อบำรุงต้นให้สมบูรณ์ หลังจากนั้นให้ต้นละครึ่งกิโลกรัม ประมาณ 2 ครั้งต่อเดือนเรื่อยไปจนถึงช่วง เก็บเกี่ยวผลผลิต จึงใช้ปุ๋ยสูตร 15-15-15  อัตรา 300-500 กรัม (3-5 ขีด) ผสมรวมกับปุ๋ยสูตร  13-13-21 อัตรา 300-500 กรัม (3-5 ขีด) ต่อต้น และให้น้ำอาทิตย์ละครั้ง พอชื้น 

 สามารถนำรหัสสมาชิก 37087100 ไปซื้อได้ที่ศูนย์ธุรกิจกิฟฟารีนทั่วประเทศ
สั่งซื้อออนไลน์ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Fanpage : Giffarine Easy
Email : thatsaya1968@gmail.com
โทร. 064-1860236 / Line id : @easygiff

สมัครสมาชิกกิฟฟารีนป้อนข้อมูลที่นี่ค่ะ

Facebook Comments