ปุ๋ยกิฟฟารีน กับพริกไทย ผลดก ช่อดอกยาว

ปุ๋ยกิฟฟารีน กับพริกไทย

ปุ๋ยกิฟฟารีน กับพริกไทย ผลดก ช่อดอกยาว

การปลูก การปลูกพริกไทยให้ใบสวย สีเขียวเข้ม ช่อดอกยาว ติดผลดก เม็ดไม่ห่าง เม็ดโต น้ำหนักดี 

มีวิธีการปลูกคือ…

ต้องเตรียมดินอย่างดี ใช้รถขุดให้ลึกประมาณ 1 เมตรและกวาดหน้าดินบริเวณรอบ ๆ มาใส่หลุมปลูก

และใส่ปุ๋ยอินทรีย์ที่เตรียมหมักไว้จากเปลือกมัน ขุยมะพร้าว มุลวัว คลุกเคล้ากับดิน รองก้นหลุม

เมื่อเตรียมดินเสร็จ นำต้นพริกไทยมาปลูก เป็นต้นพริกไทยที่มี 5 ข้อ โดยปลูกลงดิน 3 ข้อ 

ค้างหนึ่งปลูก 2 ต้น และที่สำคัญต้องรดน้ำให้ชุ่ม  ใช้สายยางรดน้ำ ปลายสายยางเป็นท่อ PVC 

กดไปที่ดินรอบต้นพริกไทย  3  จุด  ทำให้ดินแน่น  รัดรากดี  ช่วยให้ต้นพริกไทยไม่ค่อยตายหลังปลูก

เมื่อต้นพริกไทยเริ่มตั้งตัวได้แล้ว ให้ปุ๋ยทางดินสูตร  25-7-7   

และพ่นปุ๋ยทางใบของกิฟฟารีนทุก ๆ 15 วัน  การปลูกพริกไทยขายเป็นต้นพันธ์ุ 

ต้องผูกเชือกมัดต้นพริกไทยทุกข้อ ทุก 20 วัน  ให้ต้นพริกไทยติดกับเสา 

รากจะเดินติดกับเสาดี ทำให้ได้กิ่งที่มีคุณภาพ  คนที่ซื้อกิ่งพันธุ์พริกไทยไปปลูก

รากจะได้ติดเสาและตั้งตัวเร็ว  ต้นพันธุ์ปลูกแล้วไม่ค่อยตาย 

เมื่อปลูกพริกไทยได้อายุประมาณ 1 ปี พริกไทยจะขึ้นสุดค้างเสาปุน ก็สามารถขายเป็นต้นพันธุ์ได้

ปุ๋ยกิฟฟารีน กับพริกไทย

การตัดต้นพันธุ์

การตัดต้นพริกไทยทำพันธุ์นั้น  แนะนำตัด 5 ข้อ ต่อ 1 ต้นพันธุ์  ไม่เอาส่วนที่เป็นยอดอ่อนปลายสุด  ส่วนที่เป็นยอดอ่อน  ถ้าเอาไปปลูกจะไม่ค่อยขึ้น  และไม่ควรเอากิ่งข้างไปปลูก  เนื่องจากถ้านำไปปลูกพริกไทยจะไม่เป็นพุ่ม จะเลื้อยไม่ได้ทรง  ที่สำคัญผลผลิตต่ำมาก  ถ้าต้องการปลุกพริกไทยเก็บเมล็ดขาย ให้ได้ผลต้องซื้อต้นพันธุ์ที่ตัดลำต้นและมีรากออกทุกข้อ  ถึงปลูกแล้วติดดี ไม่ค่อยตาย และให้ผลผลิตสูง ไม่ควรซื้อต้นพันธุ์ที่เป็นกิ่งข้าง

ปุ๋ยกิฟฟารีน กับพริกไทย

การใช้ปุ๋ยกิฟฟารีน 

ปุ๋ย,ปุ๋ยกิฟฟารีน,พริกไทย,ปุ๋ยพริกไทย,ปุ๋ยกิฟฟารีนกับพริกไทย

พริกไทยเริ่มปลูก เร่งการโตระยะแรก

 • เกรทกรีน                                                อัตรา  25   ซี.ซี.
 • โบโรแคล                                               อัตรา  100  กรัม  (1 ขีด)
 • ปุ๋ยโกรแม็กซ์ สูตร 30-10-10                   อัตรา   500  กรัม  (5 ขีด)
 • เม็กก้าซิงค์                                             อัตรา  100   กรัม (1 ขีด)
 • แม็กนีเซีย                                               อัตรา   200  กรัม (2 ขีด)

ต่อน้ำ  200 ลิตร พ่นทุก 15 วัน  3 – 4  ครั้ง

ระยะบำรุงต้น

 • เกรทกรีน                                                อัตรา  25   ซี.ซี.
 • โบโรแคล                                               อัตรา  100  กรัม  (1 ขีด)
 • ปุ๋ยโกรแม็กซ์ สูตร 20-20-20                   อัตรา   500  กรัม  (5 ขีด)
 • เม็กก้าซิงค์                                             อัตรา  100   กรัม (1 ขีด)

ต่อน้ำ  200 ลิตร  พ่นทุก 15 วัน

ระยะสะสมอาหาร

 • เกรทกรีน                                                อัตรา  25   ซี.ซี.
 • โบโรแคล                                               อัตรา  100  กรัม  (1 ขีด)
 • ปุ๋ยโกรแม็กซ์ สูตร 10-52-17                     อัตรา   500  กรัม  (5 ขีด)
 • เทอร์โบไทโอแม็ก                                   อัตรา  200   ซี.ซี.

ต่อน้ำ  200 ลิตร  พ่นทุก 10 วัน   3  ครั้ง

ระยะสะสมแตกใบ เตรียมออกดอก

 • เกรทกรีน                                                อัตรา  25   ซี.ซี.
 • โบโรแคล                                               อัตรา  100  กรัม  (1 ขีด)
 • ปุ๋ยโกรแม็กซ์ สูตร 20-20-20                   อัตรา   500  กรัม  (5 ขีด)
 • เม็กก้าซิงค์                                             อัตรา  100   กรัม (1 ขีด)

ต่อน้ำ  200 ลิตร  พ่น  1  ครั้ง

ระยะเริ่มเห็นตาดอก

 • เกรทกรีน                                                อัตรา  25   ซี.ซี.
 • โบโรแคล                                               อัตรา  100  กรัม  (1 ขีด)
 • ปุ๋ยโกรแม็กซ์ สูตร 10-52-17                   อัตรา   500  กรัม  (5 ขีด)
 • เม็กก้าซิงค์                                             อัตรา  100   กรัม (1 ขีด)

ต่อน้ำ  200 ลิตร  พ่น  1  ครั้ง

ระยะดอกขาว ก่อนดอกพริกไทยบาน

 • เกรทกรีน                                                อัตรา  25   ซี.ซี.
 • โบโรแคล                                               อัตรา  100  กรัม  (1 ขีด)
 • ท็อปเอ็น   30-10-10                              อัตรา   300  ซี.ซี.
 • เม็กก้าซิงค์                                             อัตรา  100   กรัม (1 ขีด)
 • แม็กนีเซีย                                               อัตรา   200  กรัม (2 ขีด)

ต่อน้ำ  200 ลิตร พ่น   1  ครั้ง

(สูตรนี้ช่วยทำให้พริกไทย ขึ้นลูกติดเม็ดดีมาก เม็ดเต็มรวง)

ระยะพริกไทยผลเล็ก

 • เกรทกรีน                                                อัตรา  25   ซี.ซี.
 • โบโรแคล                                                อัตรา  100  กรัม  (1 ขีด)
 • ปุ๋ยโกรแม็กซ์ สูตร 15-15-15                    อัตรา   300  กรัม  (3 ขีด)

ต่อน้ำ  200 ลิตร  พ่น  1-2  ครั้ง

ระยะผลเริ่มเขียว

 • เกรทกรีน                                                อัตรา  25   ซี.ซี.
 • โบโรแคล                                               อัตรา  100  กรัม  (1 ขีด)
 • ปุ๋ยโกรแม็กซ์ สูตร 20-20-20                    อัตรา   300  กรัม  (3 ขีด)
 • ไบร์ทกรีน                                               อัตรา   30  ซี.ซี.
 • ลิควิดไอออน                                          อัตรา   1   ซี.ซี.

ต่อน้ำ  200 ลิตร  พ่น  1  ครั้ง

ระยะผลเขียว เพิ่มน้ำหนัก

 • เกรทกรีน                                                อัตรา  25   ซี.ซี.
 • โบโรแคล                                               อัตรา  100  กรัม  (1 ขีด)
 • ปุ๋ยโกรแม็กซ์ สูตร 6-20-30                      อัตรา   300-500  กรัม  (3-5 ขีด)
 • ไบร์ทกรีน                                               อัตรา   30  ซี.ซี.

ต่อน้ำ 200 ลิตร พ่น 2-3 ครั้ง

ระยะที่พริกไทยเริ่มติดลูก  การพ่นปุ๋ยทางใบส่วนมากจะเน้นพ่น ตามการควบคุมของเพลี้ยแป้งและหนอนเจาะกิ่ง

ปุ๋ย,ปุ๋ยกิฟฟารีน,พริกไทย,ปุ๋ยพริกไทย,ปุ๋ยกิฟฟารีนกับพริกไทย

ปุ่ยทางดิน   ระยะบำรุงต้น 15-15-15 ก่อนออกดอกสะสมอาหาร 8-24-24  เริ่อมออกใบก่อนออกดอก และผลเล็ก 15-15-15 ลูกเริ่มเขียวเข้ม 12-12-17 ครั่งละประมาณ 300-500 กรัม (3-5 ขีด) ต่อค้าง  แนะนำ  ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ใส่ระยะหลังเก็บเกี่ยวเพื่อฟื้นสภาพต้น  และการใช้กระดูกป่นหว่านระยะผลเล็ก

โรคและแมลง :    ยาฆ่าแมลง ใช้คลอไพรีฟอส   อะบาแม็คติน จะช่วยกำจัดด้วง หนอน     ยาเชื้อรา ใช้ เมทาแล็กซิล   ฟอสอีทิล-อลุมิเนียม  รักษากิ่งเน่า รากเน่า 

 สามารถนำรหัสสมาชิก 37087100 ไปซื้อได้ที่ศูนย์ธุรกิจกิฟฟารีนทั่วประเทศ
สั่งซื้อออนไลน์ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Fanpage : Giffarine Easy
Email : thatsaya1968@gmail.com
โทร. 064-1860236 / Line id : @easygiff

สมัครสมาชิกกิฟฟารีนป้อนข้อมูลที่นี่ค่ะ

Facebook Comments